Co piąty Polak boi się, że AI zabierze mu pracę

Co piąty Polak boi się, że AI zabierze mu pracę
Fot. stock.adobe.com / StockPhotoPro
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Duże obawy o utratę stanowiska z powodu sztucznej inteligencji żywi 21 proc. badanych pracowników, prawie połowa (49 proc.) nie czuje takiego zagrożenia - wynika z 50. edycji badania „Monitor Rynku Pracy”, przygotowanego przez Randstad. Głównym powodem są rosnące ceny żywności i usług.

„Duże obawy o utratę stanowiska z powodu sztucznej inteligencji żywi 21 proc. badanych. Zdecydowana większość (49 proc.) deklaruje jednak, że nie czuje takiego zagrożenia.

Stosunkowo liczna jest też grupa pracowników, którzy nie umieją jeszcze jednoznacznie ocenić sytuacji: 24 proc. na pytanie, czy w związku z rozwojem AI boją o swoje bezpieczeństwo zawodowe w przyszłości, odpowiedziało, że ani tak, ani nie, a 6 proc. nie ma zdania” – napisano w komentarzu do badania.

Kto najbardziej obawia się utraty pracy w związku z AI?

Najbardziej zagrożeni czują się kasjerzy i sprzedawcy (31 proc.), pracownicy biurowi i administracyjni (24 proc.) oraz niewykwalifikowani robotnicy (23 proc.).

„W ujęciu branżowym natomiast największy niepokój towarzyszy sektorom: hotelarstwa i gastronomii, finansów i ubezpieczeń (po 27 proc.) oraz handlowi (26 proc.).

Najpewniej czują się natomiast pracownicy edukacji: 59 proc. twierdzi, że nie obawia się utraty posady z powodu rozwoju AI” – wskazano.

Sztuczna inteligencja w firmach – gdzie już jest wykorzystywana?

Z badania Randstad wynika, że 30 proc. polskich pracowników twierdzi, że spotkało się w miejscu zatrudnienia z rozwiązaniami opartymi na sztucznej inteligencji, robotyzacji i automatyzacji.

„Im większa firma, tym styczność z narzędziami AI jest częstsza – w mikroprzedsiębiorstwach (od 2-9 osób) deklaruje to 19 proc. ankietowanych, natomiast w największych firmach (od 250 osób), odsetek ten jest ponad dwukrotnie wyższy (40 proc.)” – napisano.

„Najczęściej mają z nią do czynienia inżynierowie (52 proc.) oraz przedstawiciele kadry zarządzającej (49 proc.), a patrząc przez pryzmat branż: pracownicy telekomunikacji i IT (60 proc.), przemysłu (44 proc.) oraz finansów i ubezpieczeń (42 proc.)” – dodano.

Czytaj także: Bankowość i Finanse | Technologie | Obawy, entuzjazm czy zwyczajnie nowa norma?

Rotacja pracowników na rynku zatrudnienia

Z cyklicznego badania firmy wynika, że rotacja pracowników utrzymuje się na identycznym poziomie, co w ubiegłym kwartale: zmianę pracodawcy w ostatnich 6 miesiącach deklaruje 20 proc. zatrudnionych.

„Niezmiennie największą motywacją do zmiany firmy pozostaje lepsze wynagrodzenie, na które wskazuje 48 proc. ankietowanych (wzrost o 1 pkt. proc. względem poprzedniej edycji badania). Wyraźnie przybyło jednak osób, które poszukują nowej pracy, kierując się chęcią rozwoju zawodowego: wzrost z 36 proc. do 42 proc.” – napisano w komentarzu do badania.

„Natomiast z powodu niezadowolenia z poprzedniego miejsca pracy, firmę zmieniło 34 proc. badanych (spadek o 1 pkt. proc.). Spośród analizowanych zawodów, pracodawcę najczęściej zmieniali kierowcy (57 proc.), a pod względem branż: zatrudnieni w hotelarstwie i gastronomii (34 proc.)” – dodano.

Ponadto, z badania wynika, że średni czas poszukiwania pracy wyniósł 2,7 miesiąca – to spadek o 0,4 miesiąca w porównaniu do poprzedniego kwartału. Szybciej nowe zatrudnienie znajdowali mężczyźni (2,5 miesiąca) niż kobiety (2,9 miesiąca).

Czytaj także: Kolejny rekord w liczbie cudzoziemców płacących składki do ZUS

Rozwój zawodowy – więcej pracowników chce zmienić firmę

Autorzy raportu podkreślają, że na możliwy wzrost rotacji pracowników wskazują dane dotyczące aktywności w poszukiwaniu zatrudnienia.

„Co prawda zaledwie 9 proc. badanych szuka aktywnie nowej pracy, ale z kwartału na kwartał systematycznie rośnie pula pracowników, którzy rozglądają się na rynku i przeglądają oferty (49 proc.). Jeszcze przed rokiem 46 proc. respondentów nie rozważało żadnych zmian w swoim życiu zawodowym. Dziś ten odsetek spadł do 42 proc.” – napisano.

„Polscy pracownicy z większym optymizmem oceniają też swoje zawodowe szanse: wzrósł zarówno odsetek tych, którzy twierdzą, że mogliby znaleźć jakąkolwiek pracę (wzrost o 2 pkt. proc. do 89 proc.), jak i tych, którzy sądzą, że byłaby to posada tak samo dobra lub lepsza od obecnej (wzrost o 6 pkt. proc. do 69 proc.)” – dodano.

Jeśli chodzi o ocenę możliwości utraty zatrudnienia – 27 proc. respondentów ocenia, że nie ma obecnie ryzyka, że stracą pracę, wg 37 proc. jest ono małe, a 9 proc. pracowników sądzi, że ryzyko jako wysokie.

***

Badanie zrealizowano w dniach 16-31 sierpnia 2023 r. na grupie 1.000 respondentów (osoby pracujące minimum 24 godziny w tygodniu, zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych, samozatrudnione – o ile posiadają stałą umowę o świadczenie usług jednej firmie.

Źródło: PAP BIZNES