Randstad Polska

Wykres i stos monet
Rynek pracy

28 proc. firm planuje podwyżki w ciągu najbliższego półrocza; w których branżach największe szanse na wzrost płacy?

Dane wskazują, że pracodawcy będą starać się sprostać presji płacowej – obecnie 28% firm planuje podwyżki w ciągu najbliższego półrocza, wynika z przeprowadzonego przez przez Instytut Badawczy Randstad i pracownię Gfk badania „Plany Pracodawców”. Na podwyżki najczęściej mogą liczyć pracownicy sektora nowoczesnych usług dla biznesu, gdzie ponad połowa przedsiębiorstw przewiduje wzrost wynagrodzeń oraz w pozostałej działalności usługowej (34%) i budownictwie (31%).

CZYTAJ WIĘCEJ
Monika Fedorczuk
Komentarze ekspertów | Rynek pracy

Pracodawcy dają podwyżki, aby utrzymać pracowników

Podwyżki w 2021 roku nie zahamowały malejącej satysfakcji Polaków z aktualnego wynagrodzenia, a presja płacowa utrzyma się. Ponad połowa pracowników nie otrzymała podwyżek w zeszłym roku, a jedna czwarta jest niezadowolona ze swoich wynagrodzeń. Jednocześnie połowa ankietowanych spodziewa się podwyżek w tym roku – wynika z najnowszej edycji badania „Monitor Rynku Pracy” przeprowadzonego przez Instytut Badawczy Randstad i Instytut Badań Pollster.

CZYTAJ WIĘCEJ
Strzałka ułożona z pieniędzy
Rynek pracy

Podwyżki w nowym roku? 48 proc. przedsiębiorstw planuje wzrost wynagrodzeń

Obecnie 48% przedsiębiorstw planuje podwyżki w I poł. 2022 roku, wynika z badania „Plany Pracodawców” przeprowadzanego przez Instytut Badawczy Randstad i Gfk Polonia. Jest to najwyższy wynik od 2019 roku i oznacza wzrost o 27 pkt proc. względem ostatniego badania. Ponad połowa przedsiębiorców planujących zwiększyć wynagrodzenia rozważa podwyżkę w granicach 2-7%.

CZYTAJ WIĘCEJ
Napis na klawiaturze komputera: wyślij CV
Rynek pracy

Coraz więcej Polaków widzi szansę na znalezienie tak samo dobrej lub lepszej pracy

Szansę na znalezienie tak samo dobrej lub lepszej pracy widzi 66% ankietowanych w III kw. br. wobec 62% rok temu oraz wobec 70% w I kw. 2020 roku tj. przed wybuchem pandemii, wynika z 45. edycji „Monitora Rynku Pracy” Instytutu Badawczego Randstad. Odsetek osób, które oczekują, że w przypadku utraty pracy znajdą nowe, jakiekolwiek zatrudnienie wyniósł 85% w III kw. br. wobec 84% rok temu i 89% w I kw. 2020 r.

CZYTAJ WIĘCEJ
Nowa praca
Rynek pracy

Mniej firm rdr planuje zwiększenie zatrudnienia w ciągu najbliższego półrocza

Plany zwiększenia zatrudnienia w ciągu najbliższego półrocza zgłasza 17% badanych firm wobec 24% firm rok temu, 14% pół roku temu temu i 39% w maju 2019 roku, wynika z 42. edycji badania Instytutu Badawczego Randstad Plany Pracodawców. Zmniejszenie zatrudnienia planuje 8% firm wobec 13% pół roku temu temu, pozostawienie na obecnym poziomie – 70% pracodawców wobec 65% pół roku temu i 62% rok temu.

CZYTAJ WIĘCEJ
Zwolnienie z pracy
Firma | Rynek pracy

Zmniejszenie zatrudnienia w ciągu najbliższych 6 miesięcy planuje 13 proc. firm, badanie Randstad

W ciągu najbliższego pół roku 65 proc. firm planuje utrzymać dotychczasowe zatrudnienie, 14 proc. planuje je zwiększyć, a 13 wskazało na możliwość zwolnień – wynika z badania Plany Pracodawców przygotowanego przez Instytut Badawczy Randstad. Z badania wynika także, że w odpowiedzi na kryzys firmy najchętniej sięgały po zawieszenie składek ZUS.

CZYTAJ WIĘCEJ
Drogowskazy
Rynek pracy

24 proc. pracowników rozważa wyjazd do pracy za granicę w ciągu najbliższego roku

Odsetek pracowników rozważających wyjazd do pracy za granicę w ciągu najbliższego roku wyniósł 24% i jest opcją najczęściej rozważaną przez osoby do 29. roku życia z wykształceniem podstawowym, wynika z 37. edycji „Monitora Rynku Pracy” Instytutu Badawczego Randstad. Natomiast 70% badanych (o 1 pkt proc. mniej niż przed kwartałem) oczekuje, że znajdzie pracę co najmniej tak dobrą, jak obecna.

CZYTAJ WIĘCEJ
Ludzie siedzący przy stole, mężczyzna trzyma CV
Rynek pracy

Jak szybko spodziewamy się znaleźć nową pracę w przypadku utraty obecnej?

Odsetek osób, które oczekują, że w przypadku utraty pracy znajdą nowe, jakiekolwiek zatrudnienie spadł do 88% w I kw. br. wobec 90% kwartał temu i 88% rok temu, wynika z 36. edycji „Monitora Rynku Pracy” Instytutu Badawczego Randstad. Natomiast 70% badanych (o 1 pkt proc. mniej niż przed kwartałem) oczekuje, że znajdzie pracę co najmniej tak dobrą, jak obecna.

CZYTAJ WIĘCEJ
Pieniądze i wykresy
Rynek pracy

Nieco ponad 1/4 pracodawców planuje podwyżki, a wzrost zatrudnienia może wyhamować

Wzrost zatrudnienia może nieco wyhamować, tym bardziej że 6 na 10 wszystkich rekrutacji prowadzonych przez pracodawców nie kończy się zatrudnieniem odpowiedniej liczby kandydatów o pożądanych kompetencjach, wynika z badania „Plany Pracodawców” przeprowadzonego przez Instytut Badawczy Randstad. Nieco ponad 1/4 pracodawców zwiększy w najbliższym czasie wynagrodzenia. Liczba takich deklaracji utrzymuje się na stabilnym poziomie (spadła z 27% przed rokiem do 26% obecnie).

CZYTAJ WIĘCEJ
Kobieta przeglądająca ofert pracy w internecie
Rynek pracy

Coraz więcej osób widzi szansę na znalezienie nowej pracy w ciągu 6 miesięcy

Odsetek osób, które oczekują, że w przypadku utraty pracy znajdą nowe, jakiekolwiek zatrudnienie wzrósł do 90% w I kw. br. wobec 89% kwartał temu i 83% rok temu, wynika z 35. edycji „Monitora Rynku Pracy” Instytutu Badawczego Randstad. Natomiast odsetek osób oczekujących, że znajdzie pracę tak samo dobrą lub lepszą od obecnej wzrósł w ujęciu kw/kw do 71% z 69% i wobec 67% rok temu.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1