BANK 2023/12

Paweł Minkina
BANK 2023/12

Od Redaktora Naczelnego | Postęp AI, którego już nie da się zatrzymać

Rok 2023 upływa pod znakiem sztucznej inteligencji, a to za sprawą spektakularnych możliwości, zademonstrowanych przez takie rozwiązania, jak Midjourney czy ChatGPT. Sama możliwość generowania obrazów czy zdolność cyfrowego pomocnika do kreowania merytorycznych artykułów nie jest niczym nowym, jednak powszechna dostępność tych narzędzi skłania do refleksji. Eksperci nie mają wątpliwości: rozwój i upowszechnianie AI będzie jedynie nabierać tempa. – Postęp sztucznej inteligencji jest tak duży, […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/12

Bankowość i Finanse | Kronika – grudzień 2023

KADRY Przemysław Furlepa złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa zarządu BNP Paribas Banku Polska, odpowiedzialnego za Obszar Bankowości Detalicznej i Biznesowej, ze skutkiem na 31 grudnia 2023 r. Obejmie inną funkcji w strukturach Grupy BNP Paribas. Rada Nadzorcza Santander Banku Polska powołała Artura Głembockiego w skład zarządu instytucji. Stanowisko członka zarządu objął 14 listopada 2023 r. Natalia Bożek złożyła rezygnację z funkcji wiceprezesa Banku Handlowego z dniem […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/12

Bankowość i Finanse | Wywiad Miesiąca | Zbyt wielka, byśmy mogli ją zatrzymać

Musimy zaakceptować jeden fakt: postęp sztucznej inteligencji jest tak duży, że nie sposób go zatrzymać. Po prostu jest już za późno. Nie możemy powiedzieć „zatrzymajmy rozwój” lub „zmniejszmy tempo, w jakim robimy rzeczy, ponieważ nie rozumiemy tego, co się dzieje”. To nie jest już realna opcja – wskazuje José Parra-Moyano, profesor strategii cyfrowej International Institute for Management Development (IMD) w Lozannie. Rozmawiał z nim Maksymilian Stefański.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/12

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Łatwo to już było

Z jednej strony musimy starać się, by gospodarka wróciła na normalny poziom rozwoju, ale pamiętajmy, że ten paradygmat, który był do tej pory, dezawuował przedsiębiorczość i doprowadził do tego, że potencjalny wzrost polskiej gospodarki jest słaby. W krótkim okresie, nawet jeśli zmienimy paradygmat, nie jesteśmy w stanie szybko odwrócić tendencji. W okresie średnim możemy jednak ustabilizować gospodarkę i przyspieszyć jej rozwój – podkreśla dr Mirosław Gronicki, ekonomista, były minister finansów w latach 2004–2005. Rozmawiał z nim Jan Bolanowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/12

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Powiew optymizmu

Grudzień to tradycyjnie czas podsumowań mijającego roku i prognoz na kolejny. Zapytaliśmy zatem głównych ekonomistów banków o to, czy ich oczekiwania dotyczące 2023 r. znacząco odbiegły od projekcji i co było dla nich zaskoczeniem. A także o to, jak ich zdaniem będą wyglądały kolejne miesiące 2024 r. Przedstawiciele nowej koalicji podali już pierwsze zapowiedzi dotyczące gospodarki – czy są wśród nich jakieś dobre lub niebezpieczne dla niej pomysły?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/12

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Z czym polskie państwo radziło sobie najgorzej

Polskie państwo nie radzi sobie z finansami publicznymi oraz zapewnieniem stabilności systemu finansowego i narodowej waluty – wynika z ogłoszonego po raz drugi Indeksu Wiarygodności Ekonomicznej Polski. Głównie z tych dwóch powodów oraz problemów z praworządnością indeks za rok 2022 dramatycznie spadł, a wiarygodność kraju obniżyła się do nienotowanych w historii niskich poziomów.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/12

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Miesięczny przegląd raportów gospodarczo-finansowych | Cel na 2024? Wzbić się ponad kryzysy!

Maksymilian Stefańskianalityk ekonomiczny absolwent ekonomii oraz międzynarodowego programu CEMS MIM Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie „Stoimy w obliczu drastycznej luki w działaniach na rzecz klimatu, która z dnia na dzień oddala nas od ścieżki 1,5°C. Sytuacja ta nie pozostawia nam innego wyboru, jak tylko podwoić wysiłki na rzecz ograniczenia zmiany klimatu” – alarmują eksperci Światowego Forum Ekonomicznego w raporcie „The State of Climate Action”, przygotowanym z myślą o grudniowej konferencji […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/12

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Finansiści o wyzwaniach gospodarczych

Kluczowa rola banków Prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde zauważa, iż coraz więcej oznak wskazuje na to, że globalna gospodarka rozpada się na konkurujące ze sobą bloki. „Europa znajduje się obecnie w krytycznym momencie, z deglobalizacją, demografią i dekarbonizacją na horyzoncie” – wskazuje prezes EBC, podkreślając, iż wyzwaniom tym będzie trzeba sprostać w niesprzyjającym geopolitycznym kontekście. „W miarę pojawiania się nowych barier handlowych, będziemy […]

CZYTAJ WIĘCEJ
Arkadiusz Lewicki
BANK 2023/12

Bankowość i Finanse | Wsparcie dla MŚP | Od 2024 r. wzrośnie rola unijnych zabezpieczeń kredytowych

Dane Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego, ale i samych banków, od kilku kwartałów sygnalizują rosnące zapotrzebowanie przedsiębiorców na zabezpieczenia kredytowe. Wzrost w ostatnim czasie wyniósł ponad 25%. I choć wymogi zabezpieczeniowe banków nie są głównym problemem przedsiębiorców, wskazywanym w dostępie do finansowania zewnętrznego, to wyraźnie widać tendencję, która w najbliższych latach spowoduje z pewnością wzrost popytu na takie instrumenty wsparcia akcji kredytowej. Na naszym rynku głównym dostarczycielem akceptowalnych dla systemu bankowego zabezpieczeń jest Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Grupa EBI – wyjaśnia Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (KPK) przy Związku Banków Polskich. Rozmawiał z nim Roman Jackowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/12

Bankowość i Finanse | Technologie – Deloitte | Jak budować IT, które wykorzysta potencjał organizacji i wprowadzi trwałe zmiany?

We wrześniu 2023 r. Deloitte opublikował raport „2023 Deloitte Global Technology Leadership Study”1. Na potrzeby raportu przeprowadzono badanie ilościowe wśród 1179 światowych liderów obszaru IT oraz wywiady z ponad 100 dyrektorami ds. technologii z różnych sektorów. Poniżej podsumowujemy najważniejsze tezy raportu.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/12

Bankowość i Finanse | Technologie – ASSECO POLAND | Chmura to nie tylko technologia, ale i nowa filozofia funkcjonowania

Korzyści wynikające z migracji do chmury nie ograniczają się do optymalizacji procesów i kosztów funkcjonowania instytucji finansowej. Przenoszenie zasobów bankowych na serwery zewnętrzne skłania w pierwszej kolejności do zredefiniowania modelu biznesowego i operacyjnego organizacji, cenną wartość dodaną stanowi też zwiększenie bezpieczeństwa i odporności instytucji na zagrożenia.

CZYTAJ WIĘCEJ
Świąteczne prezenty i pieniądze
BANK 2023/12

Bankowość i Finanse | Technologie | Prezenty jak najbardziej na czasie

Boże Narodzenie. Czas na prezenty. We współczesnym świecie pełnym informatyki i sztucznej inteligencji można sobie wyobrazić, że nawet banki mają duszę i potrafią włożyć do skarpety Świętego Mikołaja to, o czym marzymy – myśląc choćby o ich strategii biznesowej w dziedzinie cyfryzacji. Co zatem moglibyśmy, a może nawet – możemy, dostać od banków pod choinkę?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/12

Bankowość i Finanse | Konsorcja – GFT | Dlaczego duże firmy chcą mieć swój bank?

Kiedy wsiadamy do metra i patrzymy pod nogi, czasem możemy dostrzec nazwę Siemens. Ta sama firma, która produkuje pralki, lodówki i inny sprzęt AGD, wytwarza też różnorodne rozwiązania technologiczne w dziedzinie transportu kolejowego, sprzętu medycznego, podzespołów, oprogramowania do tychże urządzeń, systemów automatyzacji produkcji i procesów, a nawet produkuje i instaluje turbiny wiatrowe. Nie jest zresztą jedyną o wielu polach specjalizacji. Nie od dzisiaj wiadomo, że integracja w przód (lub w tył) jest opłacalnym modelem rozwoju biznesu. A czy (albo kiedy) opłaca się mieć bank? O tym jak w wielkim biznesie nie zawsze to, co się wydaje jest tylko tym… co się nam wydaje – pisze Aleksander Schmajke, Head of Murex Practice, GFT.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/12

Raport Specjalny | Bezpieczny Bank | Współczesne wyzwania AML

Zorganizowane grupy przestępcze wciąż usiłują zalegalizować środki pochodzące z nielegalnych źródeł. Próbują wykorzystywać do tego funkcjonujące w poszczególnych państwach systemy finansowe. Zdecydowane działania ustawodawców i organów ścigania – tak krajowych, jak i międzynarodowych – mają ten proceder jeśli nie wyeliminować, to zdecydowanie ograniczyć.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/12

Raport Specjalny | Bezpieczny Bank | Te przepisy nie powinny być wzorcem dla Europy

„Traduttore traditore” (tłumacz zdrajca) – włoski aforyzm, piętnujący przekłamania dokonywane podczas przekładów, można dedykować autorom implementacji do polskiego porządku prawnego postanowień prawa unijnego odnośnie odpowiedzialności za nieautoryzowane transakcje płatnicze. Z tym większym zaskoczeniem przyjąć należy fakt, iż w projekcie rozporządzenia PSR, które zastąpić ma PSD2, znalazły się zapisy łudząco podobne do kwestionowanych fragmentów polskiej ustawy o usługach płatniczych…

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2