BANK 2018/11

BANK 2018/11

IT@BANK 2018: Cyfrowa rejestracja klienta – Digital Customer Onboarding

W nowoczesnym świecie dynamicznego rozwoju technologii mobilnych oraz szybkiego przepływu informacji klienci zdecydowanie inaczej postrzegają swoje interakcje z organizacjami, których usług potrzebują, włączając w to możliwość zdalnego i bezpiecznego zarządzania swoimi finansami. Dimension Data oferuje duży wybór rozwiązań umożliwiających weryfikację tożsamości użytkownika na odległość. Systemy o różnych konfiguracjach dostosowanych do konkretnych przypadków użycia, wykorzystują m.in. biometryczne metody identyfikacji i uwierzytelniania użytkownika – rozpoznawanie głosu i twarzy, analizę układu linii papilarnych oraz inne mechanizmy.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/11

IT@BANK 2018: Automatyzacja procesów biznesowych a bezpieczeństwo i zapobieganie oszustwom finansowym

Przybywa obowiązków regulacyjnych, rośnie ilość danych i ilość akcji do podjęcia. Jak przekuć ten trend w sukces: bezpieczeństwo i biznes już razem na zawsze – mówią o tym Tomasz Imbiorowski, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w Banku Pocztowym, Dariusz Wojtas, Head of R&D w IMPAQ oraz Marzena Janicka, dyrektor sprzedaży dla sektora finansowego w IMPAQ.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/11

IT@BANK 2018: Platforma Antyfraudowa BIK – skuteczność i dynamiczny rozwój

Biuro Informacji Kredytowej zajmuje centralne miejsce w ekosystemie wymiany informacji kredytowej pomiędzy instytucjami finansowymi w Polsce. Jednym z naszych strategicznych celów jest zapewnienie wysokiego bezpieczeństwa realizowanych transakcji i obrotu gospodarczego. Dotyczy to zarówno ryzyka kredytowego, jak również ryzyka operacyjnego związanego z próbami wyłudzeń kredytów i pożyczek. Wierzymy, że tylko współpraca sektorowa oraz międzysektorowa, wsparta najnowszą technologią, zapewni skuteczną prewencję wyłudzeń kredytów w erze szerokiej cyfryzacji i automatyzacji procesów.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/11

IT@BANK 2018: Bezpieczeństwo i redukcja kosztów z nowoczesną technologią druku od Epson

Od lat pokutuje przekonanie, że za sprawą powszechnie obowiązującej digitalizacji firmy odchodzą od druku na rzecz dokumentów w formie elektronicznej. Przeczą temu dane, które sugerują, że na rynku papieru oraz urządzeń do drukowania nie odnotowano drastycznych spadków sprzedaży, a w wielu przypadkach zapotrzebowanie na druk pozostaje na niezmiennie wysokim poziomie. Jak więc wygląda rzeczywistość?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/11

Bank i Klient: Kredyt studencki nie tylko dla młodych

„Konstytucja dla Nauki”, czyli wchodząca w życie wraz z początkiem 2019 r. ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce, przyniesie wiele zmian nie tylko w zarządzaniu uczelniami czy ocenie publikacji pracowników naukowych. Gruntownym korektom zostały również poddane reguły udzielania kredytów studenckich. Zarówno żacy, jak też i doktoranci zyskają znacznie więcej czasu na ubieganie się o finansowanie, a cała procedura kredytowa zostanie znacząco uelastyczniona i dostosowana do realiów gospodarki elektronicznej.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/11

Bank i Klient: Odsetki od odsetek na cenzurowanym

Projekt zmian w art. 482 Kodeksu cywilnego, skierowany do parlamentu przez Kancelarię Prezydenta, to jeden z najkrótszych dokumentów, jakie w ostatnim czasie trafiły pod obrady Sejmu. Zawarte w trzech zaledwie zdaniach postulaty głowy państwa trudno uznać wyłącznie za drobną korektę. Wyłączenie możliwości stosowania procentu składanego przez banki udzielające długoterminowego finansowania może mieć istotny wpływ nie tylko na ten segment bankowego biznesu, ale też na cały rynek kredytowy.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/11

Bank i Klient: Rekordowa liczba zastrzeżonych dokumentów

W III kw. 2018 r. o ponad 10% pobiliśmy dotychczasowy rekord liczby utraconych dokumentów zgłoszonych do Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – w tym okresie baza wzrosła o ponad 43 tys. To najlepszy wynik od ponad 10 lat, kiedy to rozpoczęto publikację raportu infoDOK. Jednocześnie odnotowano wzrost liczby zablokowanych prób wyłudzeń kredytu na cudze nazwisko – przestępcy 1,5 tys. razy chcieli oszukać banki i ukraść w sumie przeszło 120 mln zł.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/11

Wydarzenia: O bankowości na 100-lecie odzyskania niepodległości…

Kiedy 11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna powierzyła Józefowi Piłsudskiemu dowództwo nad armią, a kilka dni później przejął on również władzę państwową, jasne stało się, że kolejnym krokiem powinno być jak najszybsze rozpoczęcie odbudowy struktur państwa polskiego. Jednym z kluczowych obszarów wymagających sprawnej organizacji była krajowa gospodarka, w której istotną rolę miały do odegrania również banki oraz ich organizacja samorządowa. A wyzwań w ojczyźnie odradzającej się po 123 latach zaborów nie brakowało…

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/11

Wydarzenia: Od biometrii nie ma odwrotu

Mój głos jest moim hasłem, którego nie muszę pamiętać – tak proste zdanie wystarcza klientom Banku Santander, aby zweryfikować tożsamość podczas korzystania z infolinii telefonicznej. Lokalne instytucje finansowe stawiają na biometrię naczyniową: czterdzieści banków spółdzielczych umożliwia wypłatę środków poprzez przyłożenie palca do czytnika w bankomacie, szesnaście kolejnych wybrało technologię Palm Vein, czyli rozpoznawanie sieci naczyń krwionośnych całej dłoni.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/11

Wydarzenia: W poszukiwaniu źródeł missellingu

Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym stanowi jedno z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed globalnym sektorem consumer finance. Doświadczenia kryzysu lat 2007-2011 jednoznacznie potwierdziły, iż misselling i nieetyczne zachowania pośredników w branży finansowej generują opłakane skutki nie tylko dla ich klientów, ale przyczyniają się w znacznym stopniu do spowolnienia światowej gospodarki.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 3 Z 3