Wydarzenia: O bankowości na 100-lecie odzyskania niepodległości…

Wydarzenia: O bankowości na 100-lecie odzyskania niepodległości…
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Kiedy 11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna powierzyła Józefowi Piłsudskiemu dowództwo nad armią, a kilka dni później przejął on również władzę państwową, jasne stało się, że kolejnym krokiem powinno być jak najszybsze rozpoczęcie odbudowy struktur państwa polskiego. Jednym z kluczowych obszarów wymagających sprawnej organizacji była krajowa gospodarka, w której istotną rolę miały do odegrania również banki oraz ich organizacja samorządowa. A wyzwań w ojczyźnie odradzającej się po 123 latach zaborów nie brakowało...

Michał Polak

Problemy dotyczyły w zasadzie wszystkich kluczowych elementów funkcjonowania gospodarki, w tym m.in. budżetu państwa, stabilizacji waluty, źródła finansowania niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych, rozwoju przemysłu czy współpracy zagranicznej. Jak wskazuje Wojciech Roszkowski w „Historii Polski 1914-1993”, w momencie odzyskania niepodległości trudna sytuacja Polski wynikała nie tylko ze zniszczeń i opóźnień w rozwoju. Istotny wpływ miało także zerwanie wielu ważnych relacji finansowych i handlowych między przedsiębiorstwami funkcjonującymi na terytorium odradzającego się kraju a ich partnerami z dawnych państw zaborczych.

Nic dziwnego, że wielkim wysiłkiem było już samo określenie ścisłych priorytetów, do których zaliczono m.in. jak najszybsze doprowadzenie skarbu państwa do stanu pełnej sprawności, spójności i wydolności. Szybko rozpoczęto prace nad wprowadzeniem wspólnej waluty na terytorium całego kraju, którą stała się marka polska, zastępując cztery obowiązujące dotychczas waluty obce czyli rubla, markę pruską, koronę austriacką i koronę czeską.

Już w grudniu 1918 r. zapowiedziano, że w przyszłości zostanie utworzony Bank Polski. Nowy bank emisyjny miał nawiązywać swą nazwą do instytucji, która od 1828 r. zajmowała się sprawami monetarnymi i gospodarczymi w okresie krótkotrwałej autonomii Królestwa Polskiego.

Niespełna rok później, w grudniu 1919 r., utworzono w Warszawie Pocztową Kasę Oszczędności (PKO), która w ramach swojej działalności wystawiała książeczki oszczędnościowe i prowadziła rachunki czekowe, a zadania te realizowała z wykorzystaniem urzędów pocztowych. Była to instytucja państwowa, której celem było gromadzenie oszczędności pieniężnych ludności, ale także popularyzacja postaw oszczędnościowych, a nawet obrotu bezgotówkowego (oczywiście rozumianego nieco inaczej niż dzisiaj). Ze względu bowiem na ogromne wahania wartości marki polskiej utrudnione stało się traktowanie waluty jako miernika wartości transakcji. Rolę tę spełniały m.in. złoto, biżuteria, towary, obce waluty i dewizy oraz papiery dywidendowe, co zresztą legło u podstaw ożywienia rynku kapitałowego.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI