Wydarzenia: Tsunami raczej nie powróci

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Przyjęcie Rekomendacji U przez Komisję Nadzoru Finansowego w czerwcu 2014 r. zapoczątkowało okres radykalnych zmian w przepisach regulujących działalność branży bancassurance. Po przeszło czterech latach eksperci zgodnie zwiastują kres regulacyjnego tsunami.

Kazimierz Ochocki

-Wszystko zaczyna się od nowa, przed nami nie ma już żadnych niespodzianek legislacyjnych albo przynajmniej o takowych nie wiemy – zadeklarowała Agnieszka Gocałek, przewodnicząca Zespołu ds. Bancassurance i Sprzedaży Affinity Polskiej Izby Ubezpieczeń. Schyłek okresu „burzy i naporu” dało się zauważyć podczas jubileuszowego, dziesiątego już Kongresu Bancassurance. Uczestników wydarzenia uspokajali nie tylko przedstawiciele organizatorów, czyli Związku Banków Polskich i PIU, ale przede wszystkim Piotr Radziszewski, naczelnik Wydziału Sektora Ubezpieczeń w Ministerstwie Finansów. – Obecnie nie ma żadnych planów dokonywania istotnych korekt w przepisach dedykowanych branży ubezpieczeniowej. W szerszym ujęciu nie można wykluczyć nowelizacji innych ustaw, które będą mieć pośrednie przełożenie na rynek bancassurance, ale nie będzie to rewolucja – podkreślił reprezentant rządu.

Nie oznacza to, iż pracownicy działów prawnych czy komórek compliance w instytucjach finansowych mogą udać się na dłuższy urlop. Wręcz przeciwnie, właśnie teraz nadszedł moment, by poddać gruntownej analizie zmiany, dokonywane na bieżąco pod presją terminów wyznaczonych przez unijnego i krajowego ustawodawcę, i w razie konieczności dokonać niezbędnych poprawek. To również najlepszy czas na to, by nowy ład regulacyjny oceniać nie tylko pod kątem zgodności z literą prawa, ale również uwzględnić faktyczne przesłanki, jakie kierowały jego twórcami i zastanowić się, na ile są one realizowane w praktyce.

Jak odbudować zaufanie do branży?

W przeciwieństwie do trzech poprzednich edycji, podczas których leitmotivem kolejnych sesji było omawianie konkretnych aktów prawnych i wytycznych nadzoru, tegoroczne dyskusje były wyraźnie skoncentrowane na tym, co najważniejsze, czyli relacjach na linii ubezpieczyciel-bank-klient. To właśnie ochrona konsumenta przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi w globalnym sektorze finansowym była przyczyną wprowadzania kolejnych obostrzeń na szczeblu unijnym, a co za tym idzie, również i krajowym. – Zbytnie nastawienie na zysk, połączone z minimalizowaniem samej ochrony ubezpieczeniowej doprowadziło do poważnego spadku zaufania klientów do branży – zauważyła Anna ­Dąbrowska, główny specjalista w Biurze Rzecznika Finansowego. Na wizerunkowy regres sektora ubezpieczeniowego, a w konsekwencji również i kanału bancassurance zwrócił także uwagę Krzysztof ­Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. – Udało się nam uniknąć kryzysu finansowego, ale w dziedzinie reputacji pozostaje jeszcze wiele do zrobienia – ocenił.

Agnieszka Gocałek, przewodnicząca Zespołu ds. Bancassurance i Sprzedaży Affinity Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz Norbert Jeziolowicz, dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych Związku Banków Polskich.

Metodą odbudowy nadszarpniętego zaufania jest przede wszystkim zmiana paradygmatu i uznanie interesu klienta za absolutny priorytet. – Klient nie jest gdzieś z boku, on powinien znajdować się pomiędzy bankiem a ubezpieczycielem, zaś oferta powinna być w pełni zgodna z jego potrzebami i oczekiwaniami – powiedziała Anna Dąbrowska. Takie podejście nie oznacza, iż ubezpieczyciel lub działający w jego imieniu bank powinien starać się zaspokoić oczekiwania każdego klienta. Marek Pilc, radca prawny Europ Assistance Polska zapewnił, że w niektórych przypadkach ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI