Bank i Klient: Słabnie dynamika wzrostu

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Główny indeks badania koniunktury bankowej, PENGAB, od kilku miesięcy zachowuje dużą stabilność, a miesięczne wahania ocen szczegółowych jedynie nieznacznie wpływają na jego poziom.

Paweł Minkina

Przedstawiciele ponad 120 placówek bankowych od 1993 r. co miesiąc odpowiadają na pytania dotyczące kondycji i możliwości rozwojowych w sektorze. Na tej podstawie powstaje Monitor Bankowy. Wyjaśnijmy, że wywiady są przeprowadzane z tą samą grupą menedżerów bankowych, reprezentujących wszystkie typy banków i kierujących placówkami na terenie całego kraju.

We wrześniu indeks PENGAB osiągnął poziom 26,6 pkt. – to wynik jedynie o 0,1 pkt. proc. wyższy od pomiaru sierpniowego. Indeks ocen wzrósł o 2,1 pkt., zaś indeks prognoz obniżył się o 1,9 pkt. (patrz wykres 1). Wynik ten jest odzwierciedleniem słabnącej dynamiki wzrostu aktywności klientów na rynku bankowym.

– W wymiarze szczegółowym na uwagę zasługuje istotny spadek ocen rynku kredytów gospodarstw domowych. Zarówno kredyty konsumpcyjne, jak i mieszkaniowe zmniejszyły swoją wartość o 12 pkt. proc. w prognozie sześciomiesięcznej – zauważył Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Nieznacznie wzrosły wskaźniki związane z oceną kredytów zagrożonych, w przypadku kredytów przedsiębiorstw jest to wzrost o 6 pkt., natomiast kredytów gospodarstw domowych o 9 pkt. – podkreślił.

Należy zwrócić uwagę, że chociaż sześciomiesięczne prognozy ekonomicznie istotnie nie zmieniały się w perspektywie miesięcznej, to mają one zdecydowanie mniejszą wartość w porównaniu do ocen sprzed roku. – We wrześniu wyraźnie spadła aktywność klientów indywidualnych na rynku kredytów konsumpcyjnych oraz kredytów mieszkaniowych. Przedsiębiorcy we wrześniu byli bardziej aktywni niż przed miesiącem w obszarze kredytów inwestycyjnych, jak i obrotowych. Trzymiesięczne indeksy prognostyczne odnotowały wzrost dla rynku kredytów konsumpcyjnych, kredytów mieszkaniowych, kredytów obrotowych, a także depozytów przedsiębiorstw – wskazał dr Marcin Idzik z TNS Kantar.

We wrześniowym pomiarze odnotowano również dalsze pogarszanie się prognoz sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw oraz sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju.

Mniejsze zapotrzebowanie gospodarstw domowych na kredyty

Ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarstw domowych w perspektywie miesięcznej spadł o 10 pkt. (patrz wykres 2). Saldo ocen dla kredytów konsumpcyjnych jest niższe o 12 pkt., a w skali roku spadło o 13 pkt. Saldo ocen dla kredytów mieszkaniowych także zmniejszyło się o 12 pkt., a ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI