BANK 2018/07

BANK 2018/07

Rynek Finansowy: Kronika – lipiec /sierpień

WYDARZENIA
Według GUS, bezrobocie w maju wyniosło 6,1% wobec 6,3% w kwietniu. To najmniej od początku lat 90. Rok temu bez pracy było 7,3% Polaków. W maju w urzędach pracy zarejestrowanych było 1 mln 2,2 tys. bezrobotnych wobec 1 mln 42,5 tys. osób miesiąc wcześniej. Oznacza to, że ubyło ich ponad 40 tys. Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w IV kw. ub.r. 56,2% wobec 56,7% rok wcześniej. W poprzednich trzech miesiącach wskaźnik zatrudnienia wyniósł 53,7% wobec 54% kwartał wcześniej.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/07

Rynek Finansowy: Wykorzystanie mocy produkcyjnych – dlaczego temperatura polskiej gospodarki nie jest nadmiernie wysoka

Jeśli popyt w gospodarce zbliża się do granicy jej maksymalnych zdolności wytwórczych, to powstaje sytuacja, która może sprzyjać zarówno nadmiernemu wzrostowi cen, jak i innym – często niekorzystnym – zjawiskom gospodarczym. Identyfikacja takiego zagrożenia jest więc bardzo istotna dla wielu instytucji odpowiedzialnych za różne obszary polityki gospodarczej, w tym szczególnie dla banków centralnych, których podstawowym mandatem jest dbałość o stabilność cen.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/07

Rynek Finansowy: W Krynicy o przyszłości Europy już dwudziesty ósmy raz

W tym roku dni od 4 do 6 września są na czerwono zaznaczone w kalendarzach wszystkich najważniejszych polityków, samorządowców, ekonomistów i biznesmenów. Wszyscy oni już po raz dwudziesty ósmy spotkają się na Forum Ekonomicznym w Krynicy. W tym roku hasłem przewodnim tego spotkania będzie pytanie – „Europa wspólnych interesów, czy Europa wspólnych wartości?”.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/07

Rynek Finansowy: Handlowy gambit Donalda Trumpa: rozgrywka o pozycję USA na świecie

Niedawno minęło pierwsze 500 dni prezydentury Donalda Trumpa. Według Białego Domu jego działania „wzmocniły gospodarkę”. Niewykluczone, bo prognozy mówią o wzroście 2,8% amerykańskiego GDP w 2018 r. Protekcyjna polityka handlowa prezydenta budzi jednak protesty ekonomistów, polityków, ale i elektoratu. Wiele wskazuje, że decyzje celne administracji Donalda Trumpa mogą nie okazać się korzystne, lecz kontrproduktywne – o wojnie handlowej nie wspominając – tak dla amerykańskiej gospodarki, jak dla gospodarek państw, których te działania dotykają.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/07

Rynek Finansowy: Ograniczenie odsetka kredytów zagrożonych priorytetem KE

Komisja Europejska w marcu 2018 r. ogłosiła pakiet legislacyjny, którego celem jest walka ze zbyt wysokim odsetkiem kredytów zagrożonych w sektorach bankowych państw członkowskich UE. W ramach nowych rozwiązań jednym z najciekawszych jest nowy instrument prawny, który ma ułatwić bankom dochodzenie roszczeń z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych przez przedsiębiorców.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/07

Rynek Finansowy: Podatek od internetu

Komisja Europejska przedstawiła propozycje przepisów, których celem jest opodatkowanie aktywności firm w internecie. W ten sposób Unia Europejska chce zapewnić państwom członkowskim dodatkowe fundusze z działalności, która teraz nie jest w ogóle opodatkowana. Wprowadzenie tych planów spowoduje także, że Wspólnota będzie liderem w tworzeniu przepisów dotyczących tzw. cyfrowych podatków, dostosowanych do wymagań obecnych gospodarek oraz cyfrowej ery.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/07

Rynek Finansowy: Czy bezgotówkowa rewolucja obejmie fiskusa?

Kilkanaście miesięcy temu możliwość zapłaty kartą w jednostkach samorządu terytorialnego stanowiła ewenement. Obecnie plastikowy pieniądz akceptowany jest w blisko 1500 urzędach szczebla lokalnego, a niektóre placówki honorują także instrumenty mobilne. Ambicje rządu sięgają jednak znacznie dalej: projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych przewiduje obowiązek realizacji transakcji bezgotówkowych przez wszystkie organy podatkowe i egzekucyjne w administracji.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/07

Raport specjalny. Audyt i doradztwo: Doradcy gotowi na dynamiczne zmiany

Digitalizacja współczesnej gospodarki postępuje w tempie iście szokującym, z którym porównać można jedynie…. aktywność krajowych i wspólnotowych twórców nowych przepisów i regulacji. Obydwa te czynniki, jak również gruntowne przemiany w obszarze społecznym, oznaczają dla instytucji rynku finansowego konieczność permanentnego korygowania kursu i zdolności do wdrażania w szybkim tempie nawet rewolucyjnych zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/07

Raport specjalny | Audyt i doradztwo | Sukces to przede wszystkim ludzie

Ostatnie dwa lata, a jeszcze bardziej kilka kolejnych nadchodzących, to dla wielu organizacji kwestia być albo nie być. Zmiana, jaka zachodzi w otoczeniu ekonomicznym, geograficznym, demograficznym i cyfrowym, to toczący się już proces, w którym przetrwają najsilniejsi. A siła oznacza tu reaktywność, innowacyjność i świetne zarządzanie zasobami własnymi – lub jak najlepsze wykorzystanie zewnętrznych. Polski rynek bankowy to ciągłe fuzje i przejęcia, mające na celu ocalenie spadających marż i konkurencji ze strony fintechów, ale też – innowacje, edukacja cyfrowa klientów i stała dbałość o jakość usług nie tylko umieszczona w strategii biznesowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
Raport Specjalny
BANK 2018/07

Raport Specjalny. Audyt i Doradztwo: Przyszłość należy do inteligentnych banków

Banki posiadają ogromne zasoby danych. Ich ilość rośnie wraz z rozwojem mobilnych rozwiązań. Do informacji o przeprowadzonych transakcjach, kredytach i inwestycjach dołączają bowiem dane o zachowaniach klientów w aplikacjach mobilnych oraz wykorzystaniu przez nich bankowości internetowej. Inteligentne banki to takie, które będą umiały te dane wykorzystać, zmieniając sposób funkcjonowania swojej organizacji i komunikacji z klientami.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/07

Raport Specjalny. Audyt i Doradztwo: Efektywne przetwarzanie informacji na potrzeby zarządcze instytucji finansowych

Krytyczną cechą gospodarki 4.0 jest budowa elastycznych i mocno zintegrowanych łańcuchów logistycznych oraz łańcuchów powiązań danych pomiędzy różnymi uczestnikami rynku (dostawcami produktów, pośrednikami, partnerami i klientami). Rozwijają się cyfryzacja, sztuczna inteligencja, robotyka, przetwarzanie danych w chmurze, big data, data analytics itp. Jaki ma to wpływ na sektor bankowy?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/07

Bank i klient: Jeden klik i zapłacone!

Dokładnie 20 lat temu na polski rynek finansowy wprowadzono polecenie zapłaty. W najbliższych miesiącach w ofercie wybranych banków pojawi się usługa o intrygującej nazwie QLIPS. Choć obydwa rozwiązania powstały w całkiem odmiennych uwarunkowaniach, ich cel jest jeden: maksymalne usprawnienie procesu opłacania bieżących rachunków i zwolnienie osób uiszczających cykliczne zobowiązania ze żmudnego wprowadzania danych do realizacji przelewu.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/07

Bank i Klient: Nie taka strata straszna…

Wakacje to czas, w którym częściej się przemieszczamy, jesteśmy rozluźnieni, a więc i mniej czujni niż zazwyczaj. Dlatego w trakcie podróży, plażowania, relaksowania się czy korzystania z uroków życia, łatwo możemy zapomnieć o pilnowaniu dokumentów, smartfonów czy kart płatniczych. Tymczasem ich utrata to nie tylko kłopoty, ale i na ryzyko poniesienia strat finansowych. A kłopoty klientów to również kłopoty obsługujących ich banków.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2