Rynek Finansowy: Czy bezgotówkowa rewolucja obejmie fiskusa?

Rynek Finansowy: Czy bezgotówkowa rewolucja obejmie fiskusa?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Kilkanaście miesięcy temu możliwość zapłaty kartą w jednostkach samorządu terytorialnego stanowiła ewenement. Obecnie plastikowy pieniądz akceptowany jest w blisko 1500 urzędach szczebla lokalnego, a niektóre placówki honorują także instrumenty mobilne. Ambicje rządu sięgają jednak znacznie dalej: projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych przewiduje obowiązek realizacji transakcji bezgotówkowych przez wszystkie organy podatkowe i egzekucyjne w administracji.

Jerzy Majka

Upowszechnianie nowych form płatności w polskiej administracji zapoczątkowało porozumienie podpisane w roku 2016 pomiędzy ówczesnym Ministerstwem Rozwoju a Krajową Izbą Rozliczeniową. Celem współdziałania obydwu instytucji była budowa sieci akceptacji płatności elektronicznych w placówkach szczebla lokalnego, a więc zarówno w urzędach wojewódzkich i marszałkowskich, starostwach powiatowych, jak i jednostkach samorządu gminnego i miejskiego. W okresie pomiędzy sierpniem 2016 a lutym 2017 r. przeprowadzony został pilotaż projektu z udziałem 130 organów samorządowych. Wyniki tego testu potwierdziły potrzebę wprowadzenia nowoczesnych metod płatności pod tzw. gminne strzechy; tylko w ciągu sześciu miesięcy w wyznaczonych placówkach dokonano 48,2 tys. transakcji na łączną kwotę 7,1 mln zł.

Doświadczenia pozyskane podczas pilotażu spożytkowano w toku realizacji programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej, oficjalnie uruchomionego 1 kwietnia 2017 r. W ramach tego bezprecedensowego przedsięwzięcia samorządom i instytucjom podległym wojewodom zaproponowano dwa rozwiązania: tradycyjne terminale płatnicze oraz usługę WebPOS Paybynet, pozwalającą na obsługę płatności mobilnych. Instalacja obu rozwiązań oraz ich późniejsze utrzymanie jest dla urzędów całkowicie bezkosztowe, z opłat za dokonane transakcje zwolnieni zostali również interesanci. Założenia programu przewidują możliwość montażu dwóch bezpłatnych terminali w jednej placówce podległej wojewodzie oraz w urzędach miast i gmin liczących powyżej 10 tys. mieszkańców. Urzędom marszałkowskim, starostwom powiatowym oraz mniejszym jednostkom samorządu lokalnego przysługuje prawo do bezpłatnego montażu jednego terminalu płatniczego. Żadnych ograniczeń nie przewidziano dla systemów płatności mobilnych WebPOS Paybynet. Przystąpienie do inicjatywy jest całkowicie dobrowolne, beneficjent ma również pełną swobodę wyboru oferowanych przez Krajową Izbę Rozliczeniową metod akceptacji, może zatem aktywować jedynie płatności kartowe, mobilne bądź też obydwie formy zapłaty.

60% urzędów ma już terminale

Zainteresowanie nową inicjatywą szybko przerosło oczekiwania jej twórców. Już w pierwszym kwartale funkcjonowania programu postanowiło do niego dołączyć 600 jednostek administracji terenowej, spośród których do dalszego udziału zakwalifikowano 350 podmiotów. W początku lipca 2017 r. sieć akceptantów liczyła sobie 219 instytucji samorządowych, 129 urzędów korzystało także z usługi WebPOS Paybynet. W pierwszym okresie funkcjonowania systemu za jego pośrednictwem dokonano płatności na łączną kwotę około 4 mln zł. Zaledwie miesiąc później, w sierpniu ub.r., liczba uczestników projektu po raz pierwszy przekroczyła pół tysiąca.

Dynamika przyrostu nowych akceptantów utrzymywała się również w kolejnych kwartałach. „Do końca maja br. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI