Rynek Finansowy: Loża komentatorów – lipiec/sierpień 2018

Rynek Finansowy: Loża komentatorów – lipiec/sierpień 2018
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jakie korzyści sektorowi bankowemu mogą przynieść Pracownicze Plany Kapitałowe?

Marta Petka-Zagajewska
kierownik Zespołu Analiz Makroekonomicznych, PKO Bank Polski

Sektor bankowy, jego losy, kondycja oraz przyszłość są ściśle powiązane z kondycją gospodarki, w której on funkcjonuje. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), jedna z kluczowych części Programu Budowy Kapitału i Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, są odpowiedzią na wyzwania, jakie stoją przed nami w już niedalekiej przyszłości. PPK będą stymulować wzrost oszczędności długookresowych, rozwój naszego rynku kapitałowego w wielu jego segmentach (rynek akcji, obligacji korporacyjnych, obligacji skarbowych, funduszy rynku nieruchomości), przez co będą podnosić potencjał gospodarki. Silny rynek finansowy, którego banki są także częścią składową, to także budowa jednego z głównych filarów naszej gospodarki.

Budowa oszczędności Polaków będzie także sprzyjać wzrostom dochodów indywidulanych, nie tylko bieżących, z pracy, ale także przyszłych, z emerytur. Wzmocnienie systemu emerytalnego, poprawa jego stabilności będzie także sprzyjać stabilności finansów publicznych. Pracownicze Plany Kapitałowe będą mieć pozytywny wpływ na klientów banków. Krzewienie kultury oszczędzania, zwłaszcza długoterminowego, i wzrost poziomu oszczędności są istotne również w wymiarze poszczególnych rodzin i osób indywidualnych, zwiększają bowiem ich poziom dobrobytu. Łatwiejszy dostęp do kapitału, obniżenie kosztów jego finansowania powinno mieć także pozytywny wpływ na przedsiębiorstwa.

Andrzej Reterski
prezes Domu Finansowego QS

Pracownicze Plany Kapitałowe to jedna ze sztandarowych reform proponowanych przez Mateusza Morawieckiego. Celem jest zwiększenie poziomu oszczędności Polaków i wzmocnienie programów emerytalnych. Zgodnie z projektem pracownik odkładać będzie na koncie w funduszu inwestycyjnym 2% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zaś składka pracodawcy wyniesie 1,5 pkt. proc. Zarówno pracownik, jak i pracodawca będą mogli zadecydować o podwyższeniu wysokości składek o odpowiednio 2 i 2,5 pkt. proc. Minimalna wysokość składki wyniesie zatem 3,5%, maksymalna 8,5%. Wdrożenie tego programu z całą pewnością wpłynie na spadek bieżącej konsumpcji. Ten zaś nie wpływa nigdy korzystnie na wzrost gospodarczy, a spadek dynamiki przyrostu PKB zawsze ciągnie za sobą negatywne konsekwencje dla sektora bankowego. Rośnie bowiem poziom złych długów z uwagi na pojawiający się w takich sytuacjach wzrost bezrobocia oraz trudności finansowe podmiotów gospodarczych. Ponadto przeniesienie części oszczędności obywateli do programu PPK, zarządzanego przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) spowoduje prawdopodobnie spadek poziomu depozytów w sektorze bankowym. Taka sytuacja, choć dziś nie przerażająca jeszcze dla bankowców, może w przyszłości odbić się negatywnie na sektorze. Mniej pieniądza z depozytów oznacza mniejszą akcję kredytową ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK