Raport specjalny. Audyt i doradztwo: Doradcy gotowi na dynamiczne zmiany

Raport specjalny. Audyt i doradztwo: Doradcy gotowi na dynamiczne zmiany
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Digitalizacja współczesnej gospodarki postępuje w tempie iście szokującym, z którym porównać można jedynie.... aktywność krajowych i wspólnotowych twórców nowych przepisów i regulacji. Obydwa te czynniki, jak również gruntowne przemiany w obszarze społecznym, oznaczają dla instytucji rynku finansowego konieczność permanentnego korygowania kursu i zdolności do wdrażania w szybkim tempie nawet rewolucyjnych zmian.

Naturalnym partnerem w tym niełatwym procesie są dla banków firmy doradcze, których kompleksowa oferta pozwala na fachowe wsparcie zarówno w obszarze prawnym, technologicznym, organizacyjnym, jak również stricte biznesowym. W jaki sposób transformacja rynku bankowego wpłynęła na ofertę podmiotów z branży konsultingowej skierowaną do banków? Co może stanowić największe wyzwanie dla współpracy firm doradczych z branżą finansową na przestrzeni nadchodzących miesięcy? Jakich innowacji możemy się spodziewać w tym obszarze? Z tymi pytaniami zwróciliśmy się do przedstawicieli wiodących firm doradczych na polskim rynku.

Paweł Preuss
partner zarządzający Działem Ryzyka Finansowego, EY:

Rynek usług doradczych dla sektora bankowego podlega w ostatnim czasie poważnym zmianom. Same banki stają się coraz bardziej zaawansowane technologicznie, wprowadzają nowatorskie narzędzia IT, poszukują nowych rozwiązań i tego samego oczekują od swoich doradców biznesowych. Celem jest przede wszystkim uzyskanie kompleksowego wsparcia w procesie transformacji w kierunku instytucji szybko i sprawnie odpowiadającej na zmieniające się oczekiwania swoich klientów. Obszary potencjalnej współpracy to przede wszystkim wprowadzanie nowych kanałów kontaktu z klientami i nowych narzędzi do analiz danych oraz wspierających podejmowanie decyzji. W coraz większym stopniu obserwujemy też transformację, standaryzację, ale także robotyzację i automatyzację procesów biznesowych, aby zwiększyć efektywność instytucji finansowych.

Banki stoją również w obliczu licznych nowych wyzwań i oczekiwań regulacyjnych. Od wielu lat (od czasu kryzysu finansowego) oczekuje się od banków wyższego poziomu bezpieczeństwa i większej przejrzystości – z tego powodu kontynuowane są prace w takich obszarach, jak adekwatność kapitałowa, zarządzanie ryzykiem, ale także pojawiają się nowe wyzwania, jak choćby ochrona danych osobowych (wdrożenie wymogów rozporządzenia RODO). To niezwykle istotna problematyka, w której nierzadko potrzeba pomocy ze strony niezależnego specjalisty.

Rosnący nacisk na wzrost efektywności i obniżkę kosztów stanowi kolejny obszar, w którym doradcy coraz częściej proszeni są o wsparcie. Inne kwestie, które bezpośrednio dotyczą branży doradczej, to zagadnienia związane z wprowadzeniem nowych regulacji dotyczących audytorów, firm badających sprawozdania finansowe, coraz większego nacisku na rozdział pomiędzy usługi audytorskie a usługi doradcze.

Patrząc na zakres usług, które doradcy świadczą swoim klientom z sektora bankowego, widzimy coraz większy udział nowych technologii i rozwiązań IT, które zaczynają być elementem rosnącej liczby oferty. W miejsce usług stricte doradczych coraz częściej pojawiają się projekty łączące opracowanie i wdrożenie całościowych rozwiązań w nowych obszarach, bez względu na profil działalności banku. Na przestrzeni ostatniego roku instytucje finansowe najwięcej czasu poświęciły takim zagadnieniom, jak wdrożenie nowych standardów rachunkowości (MSSF 9) czy adaptacja do nowych regulacji, takich jak MiFID II czy RODO, agenda regulacyjna cały czas pozostaje aktywna, pojawiają się nowe wyzwania, które mocno angażują zarówno banki, jak i doradców.

Reakcje banków na zachodzące zmiany są zróżnicowane. Cały czas jednak większość polskich podmiotów pozostawia wdrożenie do zmian regulacyjnych na ostatnią chwilę. W efekcie takiej polityki mamy do czynienia z kumulacją prac zaraz przed terminem wdrożenia, a niekiedy działania adaptacyjne są kontynuowane po dacie wejścia w życie przepisów. Nie jest to sytuacja komfortowa ani dla banków, ani też dla branży doradczej.

Mariusz Śpiewak
partner PwC, lider usług doradczych dla sektora finansowego:

Na rynku doradczym na przestrzeni minionych 15-20 lat doszło do istotnej zmiany. Następuje przejście od działalności stricte compliance’owej do kompleksowego rozwiązywania problemów klienta. Niekiedy zespoły doradcze aktywnie współpracują z departamentami bankowymi i granica między doradztwem a wykonaniem często rozmywa się. Zjawiskiem coraz powszechniejszym jest też outsourcing wysoko wyspecjalizowanych procesów.

Oferta podmiotów doradczych dla branży bankowej koncentruje się obecnie na czterech płaszczyznach. Pierwszą z nich stanowi szeroko rozumiana problematyka ryzyka i regulacji, tradycyjnie już traktowana jako podstawowy obszar doradztwa. Owo postrzeganie jest po części usprawiedliwione: każdego roku prawodawca wspólnotowy produkuje nadzwyczaj dużo regulacji, dokłada się do tego nadzór krajowy i cała ta lawina spada na cały sektor bankowy. W takich ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI