bank.2010.01.okladka.01.150xMiesięcznik Finansowy BANK (styczeń 2010)

  • Temat numeru: Co wydarzy się w sektorze finansowym w tym roku?.
  • Polacy nie chcą oszczędzać: Czy rozrzutność mamy w genach? Zamiast odkładać pieniądze, wolimy kupować kolejne rzeczy..
  • Grypa na bank: Wirus groźniejszy od kryzysu? Grypa może wykończyć nawet największy bank.
  • Wirtualna gospodarka: Pieniądze z wirtualnych światów przenikają do "realu". Gry komputerowe mogą zrewolucjonizować gospodarkę.

BANK 2010/01

BANK 2010/01

Dwugłos: Jak sprywatyzować giełdę? Lepiej szukać inwestora branżowego czy finansowego, np. w gronie banków

palikot.janusz.01.150xJanusz Palikot

wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego PO, biznesman

Najlepszym wyjściem byłby inwestor branżowy. Trzeba jednak pomyśleć nad koncepcją prywatyzacji. Dobrym inwestorem byłaby np. giełda austriacka, która jest podobna wielkością do naszej. Sprzedanie Giełdy Papierów Wartościowych znacznie większej zmieniłoby naszą w skład towarowy.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2010/01

Rynek finansowy: Kronika – grudzień 2009

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

  • Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na połączenie banków BPH i GE Money Banku. Stało się to na trzy dni przed świętami Bożego Narodzenia (21.12.ub.r.). – Bardzo cieszy nas decyzja Komisji. Ten moment jest zwieńczeniem wielu miesięcy przygotowań do połączenia. Z każdym dniem jesteśmy coraz bliżej tej historycznej dla nas chwili – powiedział Józef Wancer, prezes zarządu Banku BPH. David Kay, p.o. prezesa zarządu GE Money Banku dodał: – Połączenie otwiera drogę ku pomyślnemu wzrostowi naszego biznesu w Polsce. Teraz możemy w pełni skoncentrować się na ofercie produktowej i potrzebach naszych klientów.
CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2010/01

Loża komentatorów: Jaki będzie rok 2010 dla polskiego sektora bankowego?

kluza.krzysztof.04.100xKrzysztof Kluza

Szkoła Główna Handlowa

Będzie trudny przede wszystkim dla klientów banków. Potwierdzają to, gdy chodzi o firmy, m.in. statystyki dotyczące wzrostu upadłości. Te z nich, które dalej będą działać, będą musiały konkurować o finansowanie ze Skarbem Państwa, zgłaszającym coraz wyższe potrzeby pożyczkowe. Wzrośnie nominalny koszt kredytu, nie tylko na skutek emisji długu państwa, ale i podwyżek stóp procentowych (obecnie rynek wycenia dwie podwyżki w ciągu półrocza). Jeśli zaś chodzi o osoby fizyczne, to dalej będzie rosło bezrobocie wskutek obniżenia się realnej stopy wzrostu PKB poniżej 2 proc.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2010/01

Bank i klient: Departament kadr – grudzień 2009

kolakowska.malgorzata..01.100xMałgorzata Kołakowska

Została powołana na prezesa ING Banku Śląskiego. Karierę zawodową rozpoczęła w ING Bank NV/Oddział w Warszawie – pracowała tam w latach 1993-1996. Przez kilka kolejnych lat piastowała funkcję dyrektora finansowego w McDonalds’ Polska oraz dyrektora na Polskę i kraje bałtyckie w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju. Powróciła następnie do ING Banku Śląskiego. Od października 2006 r., zajmując stanowisko dyrektora banku, nadzorowała obszar dużych korporacji i instytucji finansowych. 1 lipca 2008 r. objęła funkcję wiceprezesa banku. Była też członkiem Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej SA, Funduszu Emerytalnego Winterthur (obecnie AXA) oraz Kredobanku na Ukrainie. Obecnie sprawuje funkcję przewodniczącej Rady Nadzorczej ING Banku Hipotecznego SA oraz wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej ING Securities SA. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2010/01

Prawo: SKOK do Trybunału

bank.2010.01.foto.40.a.100xSpółdzielcze kasy oszczędnościowe pozostaną, przynajmniej na razie, poza kontrolą Komisji Nadzoru Finansowego. Największe SKOK-i, finansowo mogące się mierzyć ze średnimi bankami, nie będą zmuszone ani do przekształcenia się w banki, ani do podziału na mniejsze kasy. Rada Krajowa SKOK nieprędko, jeśli w ogóle, utraci kontrolę nad kasami członkowskimi. Ustawa, która miała uporządkować sytuację prawną kas, została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2010/01

Prawo: Większa czy mniejsza ochrona klienta?

Ocena zdolności kredytowej jest uzależniona od polityki i poziomu akceptowalnego ryzyka przez bank. Choć w ostatnich kilkunastu miesiącach banki znacząco zaostrzyły kryteria oceny zdolności kredytowej, to wydaje się, że są one nadal dość łagodne w stosunku do opracowywanej przez KNF Rekomendacji T. W obecnej formie zmieni ona rynek kredytów bankowych – a banki, dostosowując się do zaleceń komisji, będą zmuszone część klientów odprawić z kwitkiem.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2010/01

Opinnie: Mieszkaniowa huśtawka

Ceny mieszkań będą rosnąć – za rok będą wyższe nawet o 10 proc. – krzyczały w grudniu gazetowe tytuły. Z podpierających te prognozy analiz wynika, że po pierwsze: ceny mieszkań w końcu przestały spadać, a po drugie: podaż nowych lokali będzie w najbliższym czasie niewielka. I jedno, i drugie to rzeczywiście prawda – niemniej kierunek, w którym podąży rynek mieszkaniowy, wyznaczą banki. Zarówno centralne, ustalając wysokość stóp procentowych, jak i komercyjne, odkręcając, lub nie, kurek z kredytami hipotecznymi i kredytami dla firm deweloperskich.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2010/01

Strefa VIP: Spacerując po Bankowej Polska, polski, polskie…

bank.2010.01.foto.74.a.150x

Zwieńczeniem i podsumowaniem narodowego charakteru placówki finansowej, a nawet czymś więcej był Bank Ziemi Polskiej SA w Lublinie, założony w roku 1918.

Kwestionować, lekceważyć polskość, to kwestionować, a nawet bezcześcić coś, co ważne i drogie dla przygniatającej większości mieszkańców naszego kraju. Zwalczać ją, kojarzyć negatywnie, to urażać istotne dla tożsamości obywatelskiej emocje, atakować zatem samą tożsamość Polaków.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1