Technologie: Popuszczać czy zaciskać pasa?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

W jakie rozwiązania informatyczne w 2010 r. będą inwestować polskie banki? Co chcą osiągnąć, wprowadzając nowe technologie? Przedstawiamy najważniejsze cele, jakie sobie stawiają.

Marek Jaślan

W USA wszystko jest jasne. Koniec z ograniczeniem budżetów IT w amerykańskich bankach – ogłosiła w końcu października firma badawcza Celent. Według jej szacunków wydatki na systemy informatyczne w Kanadzie i USA w 2010 r. osiągną 50,9 mld dolarów. Celent wymienia kilka powodów, dlaczego tak się stanie. Po pierwsze – banki muszą po okresie oszczędności wydać teraz więcej na utrzymywanie swych systemów IT, a przy okazji jeszcze je usprawnić o nowe rozwiązania technologiczne. Po drugie – dokonujące się fuzje banków takie, jak choćby Wachovia i Wells Fargo, wymuszą inwestycje w integrację systemów IT tych instytucji. Jest jeszcze trzeci istotny powód – ambicje mniejszych banków amerykańskich, które przymierzają się do odgrywania większej roli i w związku z tym muszą inwestować w systemy IT.

A jaką strategię w zakresie inwestycji w IT przyjmą na ten rok polskie banki? – Wiadomo już, że polskie instytucje finansowe w mniejszym stopniu odczuły zawirowania na rynkach światowych niż zagraniczne. To m.in. zasługa surowszych regulacji dotyczących udzielania kredytów w naszym kraju. Mimo że zyski sektora bankowego w I kwartale ubiegłego roku spadły o ponad połowę, to widać już pewne ożywienie. Inwestycje w IT są bardzo ważnym elementem efektywnego działania banków i instytucji finansowych, dlatego pomimo mniejszych zysków środki przeznaczone na informatykę powinny się utrzymać na dotychczasowym poziomie – mówi Mariusz Nowak, partner w Infovide-Matrix, firmie specjalizującej się w doradztwie IT.

Budżety z ambicjami

Branża IT liczy na to, że da jej zarobić PKO BP. Według zapowiedzi bank zamierza wydać na IT 13 proc. swych przychodów z niedawnej emisji akcji serii D. Będzie to więc kwota niebagatelna, bo aż 660 mln zł. I nawet jeśli zostanie rozłożona na kilka lat, to przy sumie 2 mld zł, jakie rocznie wydają w Polsce instytucje finansowe na IT, planowane inwestycje największego polskiego banku mogą robić wrażenie. – Te środki przeznaczymy na zakup oprogramowania oraz realizację innych inwestycji związanych z systemami informatycznymi banku, mające usprawnić jego pracę operacyjną – mówi Marek Kłuciński, rzecznik PKO BP.

Jednak i wiele innych polskich banków deklaruje, że na pewno w tym roku nie będzie zmniejszać budżetów IT. – Nasz planowany budżet IT w 2010 r. jest porównywalny z latami ubiegłymi – mówi Konrad Kinderman, naczelnik wydziału rozwoju systemów informatycznych w MultiBanku.

Bank planuje inwestycje w dwóch dziedzinach: strategiczno-produktowej oraz procesowej. Pierwsza jest związana z planowanym przez MultiBank rozbudowaniu funkcjonalności serwisu transakcyjnego, wdrożeniem nowych produktów i usług oraz dalszych usprawnień procesów związanych z obsługą klienta w kanałach zdalnych. Jako przykład takich działań, Kinderman wskazuje na zrealizowany już projekt udostępnienia klientom korzystającym z kart kredytowych MultiBanku możliwości zlecania przelewów z rachunku karty przez internet. – Wprowadziliśmy również rozwiązania pozwalające posiadaczom rachunków firmowych na realizację wielu przelewów jednocześnie w tzw. koszyku płatności, po jednorazowej autoryzacji, lub import przelewów zdefiniowanych w zewnętrznych programach księgowych bezpośrednio do systemu transakcyjnego MultiBanku. Osoby, które nie chcą otrzymywać korespondencji w formie papierowej mogą skorzystać z bezpłatnych wyciągów do rachunków i kart kredytowych wysyłanych w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail, a przedsiębiorcy, którzy prowadzą rozliczenia z kontrahentami w walutach obcych, mogą indywidualnie negocjować kursy, po jakich bank dokona przewalutowania – wyjaśnia.

Konrad Kinderman podkreśla, że oferta banków staje się coraz bardziej podobna. Z tych samych produktów i usług możemy korzystać w różnych instytucjach. – Odróżnia je sprawność w obsłudze klienta, budowana m.in. dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Dlatego w moim przekonaniu obszarem, na którym w najbliższym czasie toczyć się będzie rywalizacja o klienta, jest właśnie IT i nowe technologie – twierdzi.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI