Rynek finansowy: Kronika – grudzień 2009

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

 • Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na połączenie banków BPH i GE Money Banku. Stało się to na trzy dni przed świętami Bożego Narodzenia (21.12.ub.r.). - Bardzo cieszy nas decyzja Komisji. Ten moment jest zwieńczeniem wielu miesięcy przygotowań do połączenia. Z każdym dniem jesteśmy coraz bliżej tej historycznej dla nas chwili - powiedział Józef Wancer, prezes zarządu Banku BPH. David Kay, p.o. prezesa zarządu GE Money Banku dodał: - Połączenie otwiera drogę ku pomyślnemu wzrostowi naszego biznesu w Polsce. Teraz możemy w pełni skoncentrować się na ofercie produktowej i potrzebach naszych klientów.
 • Według GUS w III kwartale 2009 r., PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2000) wzrósł realnie o 0,5 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż w roku 2008 o 1,0 proc. (w II kwartale wzrost o 1,3 proc. w skali roku). Niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 1,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku 2008 (w II kwartale wzrost o 1,1 proc.).

 • Indeks Niestabilności Konsumentów 2009, opublikowany przez Genworth Financial klasyfikuje Polskę na drugim (po Irlandii) miejscu pod względem niestabilności finansowej konsumentów w Europie. Indeks objął nas po raz drugi. W 2008 r. byliśmy na 6. miejscu z wynikiem 38 punktów, w minionym roku wynik pogorszył się o 22 punkty – do 60. Według indeksu, jedynie 3 proc. polskich gospodarstw domowych jest bezpiecznych finansowo, podczas gdy blisko połowa z nich jest finansowo niestabilna.
 • Deficyt budżetowy po październiku 2009 r. wyniósł 24,04 mld zł wobec planowanego na cały rok deficytu rzędu 27,18 mld zł. Wydatki państwa wyniosły 249,5 mld zł, czyli 83,2 proc. planowanej na 2009 r. kwoty 300,09 mld zł. Dochody sięgnęły 225,5 mld zł, czyli 82,6 proc. kwoty 272,9 mld zł, planowanej na 2009 r.
 • Po III kw. 2009 r. zysk netto banków wyniósł 7 mld zł i był o 44,6 proc. mniejszy niż w analogicznym okresie 2008 r. – podała Komisja Nadzoru Finansowego. Poinformowała jednocześnie, że przyczyną słabszych osiągnięć był wzrost odpisów i kosztów działania oraz spadek wyniku odsetkowego. Tylko 23 banki (12 banków komercyjnych, 9 oddziałów instytucji kredytowych i 2 banki spółdzielcze) odnotowały stratę netto w łącznej wysokości 1,2 mld zł. Podmioty te skupiały 13,9 proc. aktywów sektora. Straty większości oddziałów instytucji kredytowych i 2 banków komercyjnych wynikały głównie z ich wczesnej fazy rozwoju. W tym czasie wynik działalności bankowej obniżył się o 0,7 proc. – z 36,9 mld zł w pierwszych trzech kwartałach 2008 r. do 36,6 mld zł w tym samym okresie 2009 r. Koszty działania banków w okresie styczeń-wrzesień 2009 r. były tylko o 2,7 proc. wyższe niż w analogicznym okresie roku 2008 (18,4 mld zł wobec 18 mld zł).
 • Oficjalne aktywa rezerwowe na koniec listopada 2009 r. spadły o 5 mld zł w stosunku do października i wyniosły 234,34 mld zł. W tym okresie 2008 r. wynosiły one 185,07 mld zł. Liczone w euro aktywa wzrosły w listopadzie o 170,6 mln do 56,56 mld euro. Rok wcześniej wynosiły one 50,05 mld euro.
 • 18 grudnia 2009 ogłoszony został konkurs na najciekawsze projekty edukacyjne, które mają towarzyszyć działalności Centrum Edukacji Ekonomicznej przy Narodowym Banku Polskim. Do konkursu dopuszczone będą wszelkie formy ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI