Prawo: Większa czy mniejsza ochrona klienta?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Ocena zdolności kredytowej jest uzależniona od polityki i poziomu akceptowalnego ryzyka przez bank. Choć w ostatnich kilkunastu miesiącach banki znacząco zaostrzyły kryteria oceny zdolności kredytowej, to wydaje się, że są one nadal dość łagodne w stosunku do opracowywanej przez KNF Rekomendacji T. W obecnej formie zmieni ona rynek kredytów bankowych - a banki, dostosowując się do zaleceń komisji, będą zmuszone część klientów odprawić z kwitkiem.

Paweł Minkina

Wydarzenia na rynkach finansowych zmieniły podejście do oceny zdolności kredytowej nie tylko u bankowców, ale również wśród instytucji nadzorczych. Już pod koniec 2008 r. Komisja Nadzoru Finansowego informowała o konieczności weryfikacji zasad udzielania kredytów. W październiku 2008 r. wskazała na konieczność analizy procedur oceny zdolności kredytowej w poszczególnych bankach. Dyrektor pionu bankowego w KNF Andrzej Stopczyński informował wówczas o zapoczątkowaniu przez urząd prac nad rekomendacją, która będzie określała dobre praktyki zarządzania ryzykiem kredytowym.W grudniu 2008 r. KNF przedstawił główne założenia rekomendacji, wskazując słabość procesu badania zdolności kredytowej. Komisja poinformowała, że brak rekomendacji w zakresie badania zdolności kredytowej sprawił, że banki nie uwzględniały wszystkich kosztów utrzymania, obciążających dochody klientów. Doświadczenia innych krajów świadczą o tym, że w podobnych przypadkach długotrwały brak interwencji ze strony nadzoru bankowego może przyczynić się do spotęgowania problemów pojawiających się na rynku finansowym – podkreślali przedstawiciele komisji. Przewodniczący KNF Stanisław Kluza zaznaczył, że jego urząd nie chce ograniczać, ani hamować akcji kredytowej, lecz przede wszystkim zamierza zadbać o bezpieczeństwo depozytów klientów banków. Komisja wskazywała również konieczność określenia minimalnego wkładu własnego w przypadku zakupu nieruchomości, co skutkowałoby zniknięciem kredytów na 100 proc. wartości nieruchomości.

Zmiana polityki kredytowej

Już w okresie zawirowań finansowych większość banków, dostosowując się do sytuacji gospodarczej, zmieniła swoją politykę kredytową. Jak podaje Narodowy Bank Polski w raporcie „Sytuacja na rynku kredytowym” same dostosowały się do zmieniających się warunków makroekonomicznych. W IV kwartale 2008 r., a więc w okresie, kiedy prace nad Rekomendacją T zostały rozpoczęte, znacznie zaostrzyły politykę ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI