Bank i klient: Departament kadr – grudzień 2009

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kolakowska.malgorzata..01.100xMałgorzata Kołakowska

Została powołana na prezesa ING Banku Śląskiego. Karierę zawodową rozpoczęła w ING Bank NV/Oddział w Warszawie - pracowała tam w latach 1993-1996. Przez kilka kolejnych lat piastowała funkcję dyrektora finansowego w McDonalds' Polska oraz dyrektora na Polskę i kraje bałtyckie w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju. Powróciła następnie do ING Banku Śląskiego. Od października 2006 r., zajmując stanowisko dyrektora banku, nadzorowała obszar dużych korporacji i instytucji finansowych. 1 lipca 2008 r. objęła funkcję wiceprezesa banku. Była też członkiem Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej SA, Funduszu Emerytalnego Winterthur (obecnie AXA) oraz Kredobanku na Ukrainie. Obecnie sprawuje funkcję przewodniczącej Rady Nadzorczej ING Banku Hipotecznego SA oraz wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej ING Securities SA. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej.

 

Leszek Niemycki

Objął stanowisko prezesa zarządu Deutsche Bank PBC SA. Z bankowością związany jest od roku 1989. W latach 1990-1995 był członkiem Rady Nadzorczej w Pierwszym Polsko-Amerykańskim Banku SA z ramienia Enterprise Investors, jednocześnie pracował w Enterprise Credit Corporation. Od lipca 1995 r. sprawował funkcję członka zarządu, a od 1999 r. wiceprezesa i członka zarządu w Pierwszym Polsko-Amerykańskim Banku SA. (od 1999 r. Fortis Bank Polska SA). W listopadzie 2003 r. został wiceprezesem zarządu Deutsche Bank PBC SA, odpowiadał za piony biznesowe: zarządzania produktami, dystrybucji oraz marketingu. Członek Rady Nadzorczej DB Securities SA w Warszawie.

 

Włodzimierz Kiciński

Został członkiem zespołu zarządzającego (Executive Committee) w skandynawskiej grupie Nordea, w pionie Rynków Nowej Europy (New European Markets): w Polsce, Rosji na Litwie, Łotwie i w Estonii. Jego opinie będą miały wpływ na strategiczne decyzje dotyczące działalności Grupy Nordea w regionie obejmującym ten obszar. Nowo utworzony zespół będzie określać najważniejsze zamierzenia banku Nordea w regionie i wpływać na politykę Grupy Nordea na lokalnych rynkach. Prezesem zarządu Nordea Bank Polska jest od sierpnia 2002 r. Wcześniej pełnił m.in. funkcję wiceprezesa zarządu Hypo-Bank Polska oraz wiceprezesa zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej, odpowiedzialnego za bankowość korporacyjną i detaliczną. Jest żonaty, ma dwoje dzieci. Jego pasją jest dobra książka i żeglarstwo.

 

Bartosz Chytła

Na ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI