BANK 2009/04

BANK 2009/04

Prezentacje: Systemy kartowe w trudnych czasach

bank.2009.04.foto.49.a.200xŚwiatowe finanse od jesieni 2008 roku trapią niespotykane od lat kłopoty. Trudne czasy nastały także dla polskiej gospodarki, a od konsekwencji tej kryzysowej sytuacji nie jest i nie może być wolny również Światowy i krajowy rynek kart plastikowych. W obliczu tych nowych zjawisk warto już teraz stawiać sobie w odniesieniu do tej branży pytania o jej spodziewane czy wymuszone sytuacją zewnętrzna zachowania biznesowe i przyszłość tego sektora.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2009/04

Rynek finsnsowy: Kronika kwiecień 2009

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

  • Bank Światowy i Komisja Europejska szacowały ostatnio, że Polska będzie w tym roku należała do europejskiej czołówki pod względem wzrostu PKB – spodziewają się, że wyniesie on w naszym kraju ok. 2 proc. Oficjalna budżetowa prognoza zakłada wzrost PKB w 2009 r. o 3,7 proc., natomiast pesymistyczny scenariusz rządowy o 1,7 proc. Według centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego wyniesie on 1,1 proc. w 2009 r., a w kolejnym gospodarka przyspieszy do 2,2 proc., zaś w 2011 – do 3,7 proc.
CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2009/04

Loża komentatorów: Czy perspektywa przystąpienia Polski do ERM2 będzie działać stymulująco na naszą gospodarkę?

wisniewski.jacek.03.100xJacek Wiśniewski, główny ekonomista Raiffeisen Bank Polska SA

Przystąpienie Polski do ERM2 może działać na gospodarkę zarówno stymulująco, jak i destabilizacyjnie. Wszystko zależy od tego, w jakim stylu owo wejście będzie się odbywało. Załóżmy, że inwestorzy uwierzą w rychle wejście naszego kraju do strefy euro. Na pewno Polska odróżniłaby się na korzyść od bankrutujących krajów regionu. Już samo to byłoby bardzo dobrym osiągnięciem. Inwestorzy, zachęceni dobrymi perspektywami mogliby zacząć z powrotem inwestować. Doszłoby do stabilizacji notowań złotego, co byłoby korzystne i dla eksporterów i dla importerów, a potem dla całej gospodarki. Co jeśli nie uwierzą? Jeśli nie będzie zgody politycznej i nie będziemy mieli perspektyw na spełnianie kryteriów fiskalnych? Wtedy samo mówienie o ERM2 będzie neutralne dla gospodarki – inwestorzy i tak będą wiedzieli swoje. Najgorszy scenariusz to przejście do akcji bez przygotowania – czyli wejście do ERM2 bez zgody politycznej i wysokiego prawdopodobieństwa spełniania kryteriów fiskalnych. Ryzyko konieczności przesuwania parytetu w wyniku ataku spekulacyjnego byłoby stosunkowo wysokie. A ta niepewność mogłaby oddziaływać destabilizująco na gospodarkę.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2009/04

Ludzie i pieniądze: Departament kadr.

nieradko.artur.01.100xARTUR NIERADKO

Powołano go na stanowisko pierwszego zastępcy prezesa zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Pracę rozpoczął na początku lat 90. w Departamencie Zagranicznym Ministerstwa Finansów, gdzie m.in. przewodniczył negocjacjom w sprawie redukcji i restrukturyzacji zadłużenia zagranicznego Polski. Od 1992 do 2002 r. był związany z Bankiem Handlowym w Warszawie SA, gdzie w latach 2000-2002 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu. W latach 1992-1995 jako zastępca dyrektora Departamentu Usług Agencyjnych był doradcą Pełnomocnika Rządu ds. Negocjacji z Bankami Komercyjnymi. Był m. in. odpowiedzialny za przeprowadzenie rynkowego wykupu długu z tytułu tzw. obligacji Brady’ego wyemitowanych przez Polskę w wyniku umowy z Klubem Londyńskim. Od 2003 r. prowadził własną działalność gospodarczą.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2009/04

Bankowe wyzwania: Co banki robią na rzecz poprawy swojego wizerunku?

marciniak.jedrzej.01.100xJędrzej Marciniak, dyrektor Obszaru Zarządzania Marką i Relacji Inwestorskich Banku Zachodniego WBK

W ostatnich osiemnastu miesiącach Bank Zachodni WBK sporo zainwestował w odświeżenie swojego wizerunku. Chcemy być postrzegani jako bank ogólnopolski, cieszący się zaufaniem zarówno klientów, jak i tzw. interesariuszy. Te cechy łączymy z większą niż dotychczas dynamiką działania oraz niestandardowym myśleniem.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2009/04

Strefa VIP: Ile kosztuje brak zaufania?

bank.2009.04.foto.71.a.150xWnioski, które nasuwają się po ostatnim spotkaniu Klubu Polska 2015+ na temat kredytowania w czasie kryzysu finansowego, nie pozostawiają zbyt szerokiego pola do interpretacji. Zjawisko, z którym mamy obecnie do czynienia w światowej gospodarce, pojawia się średnio raz na 80 lat i żadne dane historyczne czy modele makroekonomiczne nie zastąpią zdrowego rozsądku i nie podpowiedzą nam, jak należy się zachowywać.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2