Rynek finansowy: Pośrednikom też jest ciężko

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

W poprzednim numerze "BANKU" scharakteryzowaliśmy działalność spółek doradztwa finansowego. A także ich osiągnięcia w zakresie finansów i sprzedaży. W tym numerze dalsze informacje na ten temat.

Krzysztof Waliszewski

Kiedy na początku lat 90. ubiegłego stulecia w niszy rynkowej na rynku bankowym w segmencie obsługi kredytowej klientów detalicznych chcących zakupić sprzęt AGD-RTV na raty rodziły się pierwsi pośrednicy kredytowi – Lukas, Żagiel, CLA (później AIG Credit), Best, Dominet, nikt nie przypuszczał nawet, jaką rolę odegrają te instytucje na rynku usług kredytowych dla ludności – rynku finansowania konsumpcji (consumer finance). To, że pośrednicy kredytowi przejmą licencje bankowe (Lukas-Bank Świętokrzyski, Dominet-Cuprum Bank) lub na bazie zasobów pośredników kredytowych powstaną banki (PTF-Santander, Finplus-Sygma Bank, Cetelem Expansion-Cetelem Bank) specjalizujące się w masowej obsłudze kredytowej klientów indywidualnych wydawało się mało realne.

Metodą pośredników na walkę z kryzysem jest głównie ograniczanie kosztów. Pośrednicy dostosowują politykę kredytową do nowej sytuacji.

A jednak stało się i instytucje pośredników kredytowych na zawsze odmieniły krajobraz polskiej bankowości, trwale się do niego wpisując i wskazując bankom wysoką rentowność, ale i ryzyko tego segmentu. Banki same tworzyły spółki pośrednictwa – co okazało się rozwiązaniem mało skutecznym lub nabywały już istniejące spółki z ich zasobami – siecią placówek, ludźmi, bazami danych. Współczesny obraz pośrednictwa kredytowego w Polsce jest następujący – działa kilka spółek ogólnopolskich w oparciu o własne placówki lub sieć agentów, które uzupełniane są przez tysiące agencji kredytowych oferujących produkty konkretnego pośrednika czy pośredników lub bezpośrednio banków. Również w tej branży odczuwalny jest kryzys i spowolnienie aktywności gospodarczej. Zaostrzenie polityk kredytowych przez banki wyraża się ustawionym na wyższym poziomie punkcie odcięcia (cut-off point) w systemach scoringu kredytowego banków, zwiększeniem wymogów w zakresie zdolności kredytowej, wzrostem kosztu pieniądza, a co za tym idzie ceny kredytów konsumpcyjnych i naciskiem na optymalizację kosztów, eliminowaniem pośrednich kanałów dystrybucji przejmujących część wytworzonej wartości i naciskiem na wykorzystanie własnej sieci placówek.

Przechodząc do charakterystyki poszczególnych spółek pośrednictwa, można stwierdzić, że kryzys dotyka je bezpośrednio poprzez nastawienie banków do pośredników kredytowych i mniejszą akceptację wniosków kredytowych, a także pośrednio poprzez problemy, jakie wynikają z kryzysu dla zagranicznych właścicieli spółek pośrednictwa kredytowego. Do najważniejszych i największych spółek pośrednictwa należą: AIG Credit, Żagiel, Dom Finansowy QS i Fiolet Powszechny ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI