Bank Pocztowy z rekordowymi wynikami i nową strategią do 2026 roku

Bank Pocztowy z rekordowymi wynikami i nową strategią do 2026 roku
Jakub Słupiński, prezes zarządu Banku Pocztowego. Fot. Piotr Waniorek/zelaznastudio.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Nowa strategia Banku Pocztowego na lata 2023-2026 pn. „Bank blisko Ciebie i Twoich potrzeb” oparta jest na sześciu priorytetach. Koncentruje się na finansowaniu konsumpcyjnym klientów detalicznych z wykorzystaniem nowego procesu kredytowego i wejścia na rynek e-commerce oraz selektywnej obsłudze klientów segmentu instytucjonalnego, ze szczególnym naciskiem na mieszkalnictwo.Bank mocno stawia na bliską współpracę z Pocztą Polską, odpowiedzialną politykę ryzyka oraz dalszą modernizację technologiczną. Wysoki priorytet nadany jest także kwestiom bezpieczeństwa klientów, poinformował Bank.

Strategia przewiduje, że w każdym roku jej obowiązywania Bank Pocztowy osiągnie wysokie zyski netto – ponad 100 mln zł. Dzięki temu będzie dynamicznie zwiększać kapitały własne, doprowadzając do ich niemal czterokrotnego wzrostu w perspektywie strategii – ponad 1,2 mld zł na koniec 2026 r. W tym czasie blisko dwukrotnie wzrośnie wartość wskaźnika Tier I.

Rekordowe wyniki finansowe Banku Pocztowego

W 2022 r. Bank osiągnął rekordowe w swojej historii wyniki finansowe, istotnie wyższe niż planowano m.in. za sprawą  wysokiego poziomu stóp procentowych.  W kwietniu 2022 r. Bank zakończył z sukcesem realizację Planu Naprawy w zakresie rentowności oraz uruchomił Plan Naprawy w zakresie adekwatności kapitałowej.

Były to istotne fakty, które wraz ze zmianą sytuacji makroekonomicznej oraz zaleceniami nadzorczymi stały się przesłankami do opracowania nowej Strategii Banku Pocztowego na lata 2023-2026, dostosowanej do nowych realiów, w których funkcjonuje dziś Bank. 

Uwzględniając powyższe kwestie, zarząd Banku Pocztowego zdecydował, że domenami strategicznymi Banku w horyzoncie strategii 2023-2026 będą finansowanie konsumpcyjne i usługi finansowe dla klientów indywidualnych, obsługa masowych rozliczeń we współpracy z Pocztą Polską, rozwój usług finansowych dla e-commerce oraz usługi finansowe dla segmentu mieszkalnictwa.

– Nowa strategia wyraża nasze ambicje, ale także realne możliwości rozwoju z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań rynkowych. Widzimy, że możemy dynamicznie rozwijać się na rynku detalicznym, także w zakresie udzielania kredytów gotówkowych, zdobywając nowych klientów między innymi dzięki jeszcze bliższej współpracy z Pocztą Polską.

Wdrożymy bardzo ciekawą ofertę dla podmiotów z rynku e-commerce, która ułatwi nie tylko finansowanie zakupów, ale także samą dostawę towarów. Będziemy także rozwijać portfolio produktów dla sektora mieszkalnictwa. Ponadto Bank będzie nadal odważnie, ale co dla mnie szczególnie ważne – także odpowiedzialnie – inwestował w nowe technologie, między innymi w rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję.

Warto podkreślić, że wszystkim zmianom będzie towarzyszyć stabilność finansowa Banku. Zakładamy, że w każdym roku realizacji nowej Strategii osiągniemy zysk netto przekraczający 100 milionów złotych, a do 2026 roku zdecydowanie, bo aż czterokrotnie, zwiększymy kapitały własne. Jestem przekonany, że wdrożenie nowej Strategii i nowych mechanizmów działania pozwoli Bankowi Pocztowemu na zwiększenie udziału w rynku i dalszy dynamiczny rozwój – mówi Jakub Słupiński, prezes zarządu Banku Pocztowego.

Czytaj także: Bank Pocztowy ’22: najlepsze wyniki finansowe w historii

Realizacja celów zrównoważonego rozwoju

Wspierając cele zrównoważonego rozwoju, Bank będzie ułatwiał dostęp do usług finansowych osobom niezamożnym, „Srebrnemu Pokoleniu”, cyfrowym nowicjuszom oraz osobom cyfrowo wykluczonym.

Bank widzi potencjał w pozyskiwaniu nowych klientów z terenów Polski regionalnej, dążąc do ułatwiania Polakom dostępu do bankowości poprzez dopasowane do ich możliwości włączanie w świat finansów.

Planuje także zachować neutralność klimatyczną w ramach zakresów 1 i 2 redukując między innymi ślad węglowy.

Czytaj także: Raport Specjalny | Horyzonty Bankowości 2023 – XXVIII Ranking Banków „Miesięcznika Finansowego BANK” | Sektor wciąż trzyma się nieźle

Bezpieczny wzrost efektywności działania

W Strategii dużą wagę Bank przykłada do kwestii wzrostu efektywności działania, przy zapewnieniu bezpiecznych poziomów wskaźników ryzyka. 

Według założeń nowej Strategii zysk Banku Pocztowego w każdym roku przekraczać będzie 100 mln zł,  wskaźnik ROE wynosić będzie ponad 8%, a koszty ryzyka nie będą przekraczać 0,8%

Jednocześnie nowa Strategia Banku Pocztowego zakłada imponującą dynamikę funduszy Banku – do 2026 r. poziom kapitałów własnych ma wzrosnąć 4-krotnie do poziomu 1,2 mld zł.

Wartość wskaźnika Tier I wzrośnie blisko dwukrotnie. 

Czytaj także: Kredyty na termomodernizację w Banku Pocztowym łatwiej dostępne dzięki nowemu grantowi z BGK

Źródło: Bank Pocztowy SA