Autor: Paweł Minkina

„Miesięcznik Finansowy BANK” – luty 2024.
Gospodarka | Z rynku finansowego

„Miesięcznik Finansowy BANK” – luty 2024. W nieprzewidywalnych czasach potrzeba większej roztropności

Zarządzanie zmianą oraz adaptacja do nowych realiów stanowi dziś zadanie szczególnie skomplikowane. Pod wpływem przeobrażeń zachodzących na świecie oraz sytuacji wewnętrznej kraju, miejsce Polski na arenie międzynarodowej dynamicznie się zmienia, a nasza przyszłość ekonomiczna, poziom bezpieczeństwa i obronności, czy też rozwój infrastruktury energetycznej jest dużym wyzwaniem.

CZYTAJ WIĘCEJ
Paweł Minkina
BANK 2024/02

Od Redaktora Naczelnego | W nieprzewidywalnych czasach potrzeba większej roztropności

Zarządzanie zmianą oraz adaptacja do nowych realiów stanowi dziś zadanie szczególnie skomplikowane. Pod wpływem przeobrażeń zachodzących na świecie oraz sytuacji wewnętrznej kraju, miejsce Polski na arenie międzynarodowej dynamicznie się zmienia, a nasza przyszłość ekonomiczna, poziom bezpieczeństwa i obronności czy też rozwój infrastruktury energetycznej jest dużym wyzwaniem. Jak wskazuje Mateusz Urban z Oxford Economics, prognozowanie zawsze jest zajęciem […]

CZYTAJ WIĘCEJ
„Miesięcznik Finansowy BANK” – styczeń 2024. Regulacje i cyfryzacja – potrzeba synergii - okładka
Gospodarka | Technologie i innowacje | Z rynku finansowego

„Miesięcznik Finansowy BANK” – styczeń 2024. Regulacje i cyfryzacja – potrzeba synergii

Polska bankowość stoi od dłuższego czasu na pewnym rozdrożu, z jednej strony technologicznie zaawansowana, spełniająca cyfrowe oczekiwania klientów, z drugiej – obciążona regulacyjnie i fiskalnie tak znacznie, że w perspektywie kolejnych lat może to przyczynić się do powstania istotnego długu technologicznego. Gospodarka i klienci, niezwykle chłonni nowych technologii, mogą dość szybko odwrócić się od bankowości, która nie będzie utrzymywała tempa adekwatnego do innych instytucji, które wyznaczą przyszłe trendy cyfrowe – także w świecie finansów.

CZYTAJ WIĘCEJ
Paweł Minkina
BANK 2024/01

Od Redaktora Naczelnego | Regulacje i cyfryzacja – potrzeba synergii

Polska bankowość stoi od dłuższego czasu na pewnym rozdrożu, z jednej strony technologicznie zaawansowana, spełniająca cyfrowe oczekiwania klientów, z drugiej – obciążona regulacyjnie i fiskalnie tak znacznie, że w perspektywie kolejnych lat może to przyczynić się do powstania istotnego długu technologicznego. Gospodarka i klienci niezwykle chłonni nowych technologii mogą dość szybko odwrócić się od bankowości, która nie będzie utrzymywała tempa adekwatnego do innych instytucji, które wyznaczą przyszłe trendy cyfrowe – także […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2024/01

Bankowość i Finanse | Technologie | Forum Technologii Bankowych | Innowacyjne myślenie

Postęp technologiczny we współczesnej bankowości nie jest może tak spektakularny jak jeszcze kilkanaście lat temu, niemniej zmiany, jakie się obecnie dokonują, są równie przełomowe. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera współdziałanie dostawców rozwiązań IT z sektorem bankowym, ale i właściwe podejście regulatorów, tak by tworzone regulacje stymulowały rozwój technologiczny, a nie stanowiły dlań bariery – to jeden z wniosków, płynących z pierwszej części dyskusji z udziałem przedstawicieli Forum Technologii Bankowych, które w tym roku obchodzi dwudziesty jubileusz swej działalności. Druga część debaty już za miesiąc. Debatę prowadził Paweł Minkina, redaktor naczelny „Miesięcznika Finansowego BANK”.

CZYTAJ WIĘCEJ
„Miesięcznik Finansowy BANK” – grudzień 2023. Postęp AI, którego już nie da się zatrzymać
Gospodarka | Technologie i innowacje | Z rynku finansowego

„Miesięcznik Finansowy BANK” – grudzień 2023. Postęp AI, którego już nie da się zatrzymać

Rok 2023 upływa pod znakiem sztucznej inteligencji, a to za sprawą spektakularnych możliwości, zademonstrowanych przez takie rozwiązania, jak Midjourney czy ChatGPT. Sama możliwość generowania obrazów czy zdolność cyfrowego pomocnika do kreowania merytorycznych artykułów nie jest niczym nowym, jednak powszechna dostępność tych narzędzi skłania do refleksji. Eksperci nie mają wątpliwości: rozwój i upowszechnianie AI będzie jedynie nabierać tempa.

CZYTAJ WIĘCEJ
Paweł Minkina
BANK 2023/12

Od Redaktora Naczelnego | Postęp AI, którego już nie da się zatrzymać

Rok 2023 upływa pod znakiem sztucznej inteligencji, a to za sprawą spektakularnych możliwości, zademonstrowanych przez takie rozwiązania, jak Midjourney czy ChatGPT. Sama możliwość generowania obrazów czy zdolność cyfrowego pomocnika do kreowania merytorycznych artykułów nie jest niczym nowym, jednak powszechna dostępność tych narzędzi skłania do refleksji. Eksperci nie mają wątpliwości: rozwój i upowszechnianie AI będzie jedynie nabierać tempa. – Postęp sztucznej inteligencji jest tak duży, […]

CZYTAJ WIĘCEJ
Miesięcznik Finansowy BANK listopad 2023
Gospodarka | Technologie i innowacje | Z rynku finansowego

„Miesięcznik Finansowy BANK” – listopad 2023. Nie będzie banków bez ludzi

Jak co roku listopadowe wydanie poświęcone jest technologicznej przyszłości bankowości. Poszukiwanie rozwiązań, produktów i usług finansowych, które za klika lat mogą okazać się game changerem i zdominować rynek, to nieustanny proces, w który zaangażowani są bankowcy, naukowcy i firmy technologiczne z całego świata. Zdaniem wielu specjalistów, obecnie polska bankowość, mimo zaawansowania technologicznego, straciła pozycję trendsettera, potrzebuje zatem nowego spojrzenia oraz dodatkowych rozwiązań, które pozwolą wpasować się w światowe trendy funkcjonujące w przestrzeni nowych technologii.

CZYTAJ WIĘCEJ
Paweł Minkina
BANK 2023/11

Od Redaktora Naczelnego | Nie będzie banków bez ludzi

Jak co roku listopadowe wydanie poświęcone jest technologicznej przyszłości bankowości. Poszukiwanie rozwiązań, produktów i usług finansowych, które za klika lat mogą okazać się game changerem i zdominować rynek, to nieustanny proces, w który zaangażowani są bankowcy, naukowcy i firmy technologiczne z całego świata. Zdaniem wielu specjalistów, obecnie polska bankowość, mimo zaawansowania technologicznego, straciła pozycję trendsettera, potrzebuje zatem nowego spojrzenia oraz dodatkowych rozwiązań, […]

CZYTAJ WIĘCEJ
Paweł Minkina
BANK 2023/10

Od Redaktora Naczelnego | Decyzje kredytowe na przekór inflacji

Ekonomiści z całego świata z równym zaciekawieniem analizują dane dotyczące poziomów inflacji, jak i powiązane z nimi decyzje banków centralnych. W Polsce, już po raz drugi w tym roku, Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się obniżyć stopy procentowe. – Wcześniej spodziewaliśmy się scenariusza, w którym obniżki są rozłożone w czasie i jest ich więcej w przyszłym roku, a teraz […]

CZYTAJ WIĘCEJ
„Miesięcznik Finansowy BANK” – wrzesień 2023. Perspektywa inflacyjna
Edukacja finansowa | Gospodarka | Z rynku finansowego

„Miesięcznik Finansowy BANK” – wrzesień 2023. Perspektywa inflacyjna

Ostatnia decyzja RPP była sporym zaskoczeniem i z pewnością podzieli ekonomistów. Bez wątpienia grupa kredytobiorców przyjęła tę informację z ulgą. Nie jest ona z kolei dobra dla oszczędzających, gdyż – opierając się wyłącznie na lokatach – nie mają szans utrzymać wartości swoich pieniędzy. Decyzja ta nie była też pomyślna dla polskiej waluty.

CZYTAJ WIĘCEJ
Paweł Minkina
BANK 2023/09

Od Redaktora Naczelnego | Perspektywa inflacyjna

Ostatnia decyzja RPP była sporym zaskoczeniem i z pewnością podzieli ekonomistów. Bez wątpienia grupa kredytobiorców przyjęła tę informację z ulgą. Nie jest ona z kolei dobra dla oszczędzających, gdyż – opierając się wyłącznie na lokatach – nie mają szans utrzymać wartości swoich pieniędzy. Decyzja ta nie była też pomyślna dla polskiej waluty. O tym, jak może wpłynąć na krajową gospodarkę i o ile oddala nas od celu inflacyjnego, a także kiedy […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/09

Bankowość i Finanse | Wywiad Miesiąca | VeloBank nabiera rozpędu

Tworzymy VeloBank, jego markę i naszą kilkuletnią strategię po to, żeby go prowadzić i rozwijać. Z punktu widzenia klientów, pracowników i całego sektora finansowego nasza obecność na rynku jest korzystna. To bardzo dobry moment dla potencjalnego inwestora, bo bank właśnie nabiera dużego rozpędu – podkreśla Adam Marciniak, prezes zarządu VeloBanku w rozmowie z Pawłem Minkiną.

CZYTAJ WIĘCEJ
Paweł Minkina
BANK 2023/08

Od Redaktora Naczelnego | Sprzężenie zwrotne

Znamy już termin najbliższych wyborów parlamentarnych. To oznacza, że inflacja czeka nas już nie tylko w gospodarce, ale także w pomysłach i deklaracjach polityków na użytek kampanii wyborczej. Okres powyborczy nie będzie wyglądał jednak tak kolorowo, jak to będą w najbliższych miesiącach antycypować politycy. Gospodarczo najbliższe lata mogą okazać się wyjątkowo trudne, gdyż coraz silniej będziemy odczuwali długotrwały skutek wzrostu cen, koszty […]

CZYTAJ WIĘCEJ
Technologie i innowacje

AI, artysta czy narzędzie?

„Tak długo, jak długo nie wiemy, skąd się wzięło dzieło, które nas zachwyca, powinniśmy pielęgnować swój zachwyt – nie zawracajmy sobie głowy tym, skąd się ono wzięło” powiedział prof. dr. hab. Ryszard Kluszczyński, kierownik Katedry Nowych Mediów i Kultury Cyfrowej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w wywiadzie dla Miesięcznika Finansowego BANK odnosząc się do znaczenia AI w sztuce. Prezentujemy, krótki fragment rozmowy, którą prowadzili Paweł Minkina i Przemysław Barbrich.

CZYTAJ WIĘCEJ
Paweł Minkina
BANK 2023/06

Od Redaktora Naczelnego | Nowoczesna gospodarka a nowoczesna bankowość

Chociaż efektywny, to mało dochodowy – tak w skrócie można by opisać polski sektor bankowy. Niską stopę zwrotu z kapitału zawdzięczamy m.in. licznym obciążeniom podatkowym i regulacyjnym. Obecnie krajowa bankowość jest także przedmiotem licznych ataków, by nie rzec kozłem ofiarnym dla mediów i polityków. W tym kontekście warto by dokonać rzetelnej analizy: jak rozwijałaby się polska gospodarka bez stabilnego i technologicznie zaawansowanego sektora […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/05

Od Redaktora Naczelnego | Regulacje vs. bankowość

Regulacje sektora finansowego będą determinowały funkcjonowania polskiej bankowości na przestrzeni najbliższych lat. Począwszy od kryzysu w 2008 r., poziom regulacji w sektorach bankowych na świecie istotnie wzrósł, to jednak ostanie lata w przypadku krajowej bankowości określa się mianem „tsunami regulacyjnego”. – Dostosowanie do zmieniającego się prawa jest głównym wyzwaniem stającym przed polską bankowością – to opinia dr. Tadeusza Białka, prezesa Związku Banków Polskich, prezentującego […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/05

Bankowość i Finanse | ZBP | Regulacje determinują dzisiejszą bankowość

Dialog i partnerstwo będzie wyznacznikiem naszych działań nie tylko w sferze prawno-legislacyjnej. Postrzegam dużą szansę w szerszym otwarciu relacji Związku Banków Polskich z regulatorami i nadzorcami, ale także środowiskami konsumenckimi. Do tego dochodzi zacieśnianie relacji międzysektorowych na rynku finansowym, współpraca z innymi izbami, zwłaszcza rynku finansowego. Kluczowe znaczenie, nie tylko z punktu widzenia bankowości, ale funkcjonowania polskiej gospodarki i jakości życia Polaków, ma także wymiana doświadczeń i rozwijanie partnerstwa ze środowiskiem naukowym, w tym uczelniami i instytucjami badawczymi – podkreśla dr Tadeusz Białek,
prezes Związku Banków Polskich. Rozmawiali z nim Paweł Minkina i Karol Mórawski.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/04

Od Redaktora Naczelnego | Dekady Pietraszkiewicza

W roku 2006 zacząłem współpracę ze Związkiem Banków Polskich, wówczas wydawało się, że zaawansowana technologicznie polska bankowość stoi u progu złotego wieku. Prężnie rozwijająca się gospodarka krajowa wkraczała w nowe tysiąclecie z perspektywą szybkiej akcesji do strefy euro i potencjałem kolejnych dekad dynamicznego wzrostu. Jednak realia gospodarcze bardzo szybko się zmieniły, a pasmo kryzysów – z którymi polska, jak i światowa gospodarka musiały się zmierzyć […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/04

Bankowość i Finanse | Wywiad Miesiąca | Bankowość nie powinna milczeć

Jestem za aktywnym udziałem banków w wypracowywaniu różnych projektów strategicznych. Tu nie chodzi o uzurpowanie sobie prawa bycia wyrocznią, natomiast nie powinniśmy zapominać o tym, czego nauczyliśmy się z książek i z praktyki działalności gospodarczej. Profesjonaliści nie mogą milczeć, kiedy sugerowane są rozwiązania, które obrócą się za jakiś czas z ogromną siłą przeciwko społeczeństwu, przeciwko stabilności państwa – mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, w rozmowie z Pawłem Minkiną.

CZYTAJ WIĘCEJ
Andrzej Przewięźlikowski
BANK 2023/04

Raport Specjalny | Nowe Technologie – Comarch SA | Inwestycje w obszarach technologii to swoisty wyścig zbrojeń

Można się zastanowić, czy lepiej mieć bardziej intuicyjną stronę mobilną, czy najpierw zainwestować w rozwiązania chmurowe, a może w zabezpieczenie dostępu dla klientów, by nie mieć problemu z fraudami czy wyłudzeniami tożsamości? Im trudniejsza sytuacja, tym inwestycje powinny być bardziej intensywne, ale też znacznie lepiej przemyślane – podkreśla Andrzej Przewięźlikowski, wiceprezes zarządu, dyrektor Sektora Finanse w Comarch SA, w rozmowie z Pawłem Minkiną.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 7