Autor: Kazimierz Lubicz

wirtualne symbole cyberprzestrzeni i cyberbezpieczeństwa, sylwetka mężczyzny przy komputerze
BANK 2023/12

Raport Specjalny | Bezpieczny Bank | Współpraca – istotny element infrastruktury bezpieczeństwa

Polski sektor bankowy często stawiany jest za wzór, jeśli chodzi o podejmowanie wspólnych działań w zakresie bezpieczeństwa. Najlepszą taktyką obrony przed oszustwami jest zapobieganie im, a współdziałanie podnosi skuteczność obrony przed coraz bardziej wyrafinowanymi cyberatakami i działa na korzyść całego sektora, chroniąc przy tym reputację wszystkich.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/12

Wydarzenia i Opinie | IT@BANK 2023 | Świat technologii przyszłości

Technologia jest istotną częścią naszego życia. Dzięki niej sektor finansowy utrzymał ciągłość działania podczas pandemii COVID-19 – zaznaczył dr Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich, podczas inauguracji piętnastej już edycji konferencji IT@BANK. Podkreślił, iż rozwiązania IT umożliwiają obsługę klientów w systemie 24/7 przy zapewnieniu maksimum bezpieczeństwa, a hiperpersonalizacja pozwala na dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/11

Wydarzenia i Opinie | Forum Usług Płatniczych 2023 | Rynek czekają kolejne wyzwania

Innowacje technologiczne ułatwiają korzystanie z usług płatniczych, równocześnie generując niespotykane dotąd zagrożenia. W obliczu rosnącej liczby przestępstw, w szczególności wykorzystujących socjotechnikę, bezpieczeństwo usług płatniczych stanowi absolutny priorytet – podkreślał Sebastian Bogdan, dyrektor Departamentu Bankowości Równoległej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, podczas inauguracji tegorocznego Forum Usług Płatniczych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/10

Wydarzenia i Opinie | Kongres Obsługi Gotówki | Dostęp do gotówki to prawo polskich obywateli

Gotówka w Polsce ma silną pozycję, także za sprawą bankowców, którzy konsekwentnie opowiadają się za równoprawnym traktowaniem płatności tradycyjnych i elektronicznych – wspomniał Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich, podczas inauguracji Kongresu Obsługi Gotówki (KOG). Deklaracja ta nabiera szczególnego znaczenia w czasach, kiedy, jak słusznie zauważył członek zarządu NBP Paweł Szałamacha, posługiwanie się gotówką zmieniło swój status, stając się deklaracją przywiązania do pewnych wartości.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/08

Wydarzenia i Opinie | Kongres Prawa Bankowego 2023 | Wyzwania prawno-regulacyjne dla rynku finansowego

Po trzech latach obrad w formule online, tegoroczna, dziesiąta już edycja Kongresu Prawa Bankowego mogła odbyć się w formule stacjonarnej – podkreślił dr Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich, w wystąpieniu inauguracyjnym. Podobnie jak dotychczas, wydarzenie składało się z trzech bloków tematycznych, podczas których omawiano najbardziej palące wyzwania prawno-regulacyjne dla rynku finansowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/05

Raport Specjalny | Bezpieczeństwo Banków | Ciągłość działania w cieniu armat

Wojna w Ukrainie po raz kolejny potwierdziła, iż utrzymanie funkcjonowania systemu finansowego kraju w warunkach nadzwyczajnych jest dużym wyzwaniem. Optymistyczny wniosek, jaki płynie z obecnego kryzysu, jest taki, że można się przygotować nawet do skrajnie niekorzystnych sytuacji. Cyfryzacja, postrzegana czasem jako podatność systemu, może okazać się również jego siłą.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/04

Bankowość i Finanse | Wskaźniki Referencyjne | Zmiana wskaźników WIBOR/WIRON nie budzi kontrowersji

Musimy przetrwać trudny okres 2023 r. i spokojnie nauczyć się żyć z nowym wskaźnikiem, a dopiero potem zacząć go implementować, na stałe zastępując nim WIBOR. Tak jak to było planowane od samego początku przez GPW Benchmark. Najistotniejsze jest wyklarowanie się ekspozycji naszego sektora bankowego na dodatkowe ryzyka – zaznacza Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Rozmawiał z nim Kazimierz Lubicz.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/03

Raport | Zarządzanie Wierzytelnościami | „Bo nieważne, czyje co je…

Ważne to je, co je moje” – śpiewał przed laty Kazimierz Grześkowiak. I, jak się okazuje, miał rację. Kiedyś konieczność spłacania podjętych zobowiązań finansowych wydawała się czymś oczywistym. Dziś nie wszyscy kredyto- i pożyczkobiorcy tak do tego podchodzą. Udowadniają to cykliczne badania prowadzone od kilku lat przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/11

Raport Specjalny | IT@BANK 2022 | Nowe technologie pomagają oszczędzać

Obniżanie kosztów prowadzonej działalności jest ze wszech miar pożądane, zwłaszcza kiedy nie grozi ograniczeniem zakresu i poziomu oferowanych usług. Pomóc w tym mogą nowoczesne technologie. Warto je wdrażać zwłaszcza dziś, by po dłuższym okresie rekordowo niskich stóp procentowych, banki mogły zwiększyć swoje marże z działalności depozytowo-kredytowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/08

Raport Specjalny | Polska Bezgotówkowa | Edukacja podstawą rozwoju innowacji

Drobna przedsiębiorczość stanowi ważny, jeśli nie najważniejszy segment nowoczesnych, szybko rozwijających się gospodarek. 99% firm w krajach Unii Europejskiej to mikro oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Odpowiadają za 75% miejsc pracy w sektorze prywatnym oraz za ponad połowę całkowitej wartości dodanej, tworzonej przez przedsiębiorstwa w UE.

CZYTAJ WIĘCEJ
Forum Technologii Bankowych
BANK 2022/07

Wydarzenia i opinie | VII KONGRES FTB | Wszechobecna technologia

Forum Technologii Bankowych funkcjonuje już osiemnaście lat, a jego członkami są 44 firmy -podkreślił Paweł Jakubik, przewodniczący prezydium FTB, podczas inauguracji VII Kongresu tego gremium. Powiedział, że w Europie inicjatywa ta jest wskazywana jako przykład działania na rzecz promocji i rozwijania nowych technologii w bankowości dla innych, dojrzałych rynków.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/06

Wydarzenia i Opinie | XI Forum Bezpieczeństwa Banków | Nie tylko cyberprzestępcy

Banki niezmiennie należą do czołówki instytucji, narażonych na ataki cyberprzestępców. Dotychczas zagrażały im głównie środowiska kryminalne, wojna w Ukrainie dopisała kolejne zagrożenia dla ciągłości działania instytucji finansowych. O tym, jak zapobiegać nowym i dotychczasowym wyzwaniom, dyskutowano podczas tegorocznej edycji Forum Bezpieczeństwa Banków, które po dwuletniej przerwie odbyło się w formule stacjonarnej.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2