Raport Specjalny | IT@BANK 2022 | Nowe technologie pomagają oszczędzać

Raport Specjalny | IT@BANK 2022 | Nowe technologie  pomagają oszczędzać
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Obniżanie kosztów prowadzonej działalności jest ze wszech miar pożądane, zwłaszcza kiedy nie grozi ograniczeniem zakresu i poziomu oferowanych usług. Pomóc w tym mogą nowoczesne technologie. Warto je wdrażać zwłaszcza dziś, by po dłuższym okresie rekordowo niskich stóp procentowych, banki mogły zwiększyć swoje marże z działalności depozytowo-kredytowej.

Marże i zyski banków w gospodarkach rozwiniętych długo pozostawały na historycznie niskim poziomie. Wiele banków zaczęło zatem redukować koszty prowadzonej działalności. Upraszczano ofertę, cyfryzowano operacje i dążono do wzrostu organicznego oraz budowania skali poprzez fuzje, przejęcia i partnerstwa. Jednak klienci mają coraz większe oczekiwania, zwłaszcza gdy chodzi o szybkość i łatwość kontaktowania się z bankiem, korzystanie z usług i realizowanie płatności. Dlatego warto wykorzystywać dostępne i szybko się rozwijające się technologie, jak sztuczna inteligencja oraz robotyka.

Wykorzystanie robotów

Wiele powtarzalnych, prostych czynności wykonywanych przez pracowników banków można automatyzować. Od kilku lat szybko rozwija się zrobotyzowana automatyzacja procesów (RPA). Ekosystem automatyzacji szybko ewoluuje dzięki nowym technologiom, takim jak inteligentne przetwarzanie dokumentów (IDP), eksploracja zadań i procesów, automatyzacja wykorzystująca interfejsy API, orkiestracja procesów oraz konwersacyjna sztuczna inteligencja. Technologie te nie tylko wzmacniają RPA, ale i podnoszą ją na wyższy poziom.

Wraz z wejściem na rynek dużych firm technologicznych, RPA stała się jednym z najszybciej rozwijających się rynków oprogramowania. Jej połączenie ze sztuczną inteligencją, czyli CRPA (Cognitive Robotic Process Automation) lub IPA (Intelligent Process Automation) umożliwiło powstanie nowych botów. To zaś pozwala sektorowi bankowemu znacznie zwiększyć przetwarzanie podstawowych operacji finansowych i dostosować usługi do klientów przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa. Ocenia się, że inteligentna automatyzacja umożliwia bankom przedefiniowanie sposobu działania. Jednak do przekazywania botom niektórych kompetencji podchodzić należy z rozwagą, bo może to powodować problemy zarówno w sferze ochrony interesów konsumentów, jak i stabilności systemu finansowego.

Wiele powtarzalnych, prostych czynności wykonywanych przez pracowników banków można automatyzować. Od kilku lat szybko rozwija się zrobotyzowana automatyzacja procesów (RPA). Ekosystem automatyzacji szybko ewoluuje dzięki nowym technologiom, takim jak inteligentne przetwarzanie dokumentów (IDP), eksploracja zadań i procesów, automatyzacja wykorzystująca interfejsy API, orkiestracja procesów oraz konwersacyjna sztuczna inteligencja.

27 października br. „Digital Journal” poinformował, że firma ­Allied Analytics opublikowała raport, z którego wynika, że zrobotyzowana automatyzacja procesów na rynku usług finansowych wygenerowała w 2020 r. 0,3 mld USD, a przewiduje się, że do 2030 r. osiągnie poziom 4,8 mld USD, przy średnim rocznym wzroście o 30,9% w latach 2021-2030. Jak zauważono w raporcie, wybuch pandemii COVID-19 zwiększył popyt na RPA w usługach finansowych, a tym samym pozytywnie wpłynął na wzrost rynku usług finansowych. Globalny lockdown zmusił pracowników biznesu do kontynuowania pracy zdalnej. W takim scenariuszu RPA pozwoliło firmom finansowym na kontynuowanie działalności. Ameryka Północna ma prawie dwie piąte globalnego RPA w rynku usług finansowych i szacuje się, że utrzyma dominujący udział do 2030 r. Ponadto twórcy raportu przewidują, że region Azji i Pacyfiku wykaże najszybszy średnioroczny wzrost na poziomie 34,6% do 2030 r. Wśród głównych globalnych graczy rynku RPA przeznaczonego dla rynku usług finansowych wymienia się: Antworks, Automation Anywhere, Atos, Blue Prism, IBM, Kofax, NICE SYSTEMS, Protiviti, UiPath ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK