Raport Specjalny – IT@BANK 2023 | AI | Czy pomoże w przystosowywaniu się do nowych regulacji?

Raport Specjalny – IT@BANK 2023 | AI | Czy pomoże w przystosowywaniu się do nowych regulacji?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Sztuczna inteligencja jest coraz powszechniej wykorzystywana w różnych dziedzinach życia. Obecnie coraz częściej mówi się o wykorzystaniu inteligentnych algorytmów w bankach, również w zakresie sprawozdawczości i współpracy z regulatorami, gdyż zadania te to nieustannie rosnące obciążenie dla sektora.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w sektorze finansowym rozwija się w pięciu głównych obszarach, w których – poza wykrywaniem oszustw i prania pieniędzy (AML), udzielaniem kredytów i oceną zdolności kredytowej, cyberbezpieczeństwem oraz podejmowaniem decyzji handlowych i inwestycyjnych – wymienia się także wsparcie w zakresie zgodności z obowiązującym prawem. Zwracali na to uwagę Jon Truby, Rafael Brown i Andrew Dahdal w artykule opublikowanym w maju 2020 r. na łamach czasopisma „Law and Financial Markets Review”. Podkreślili, iż instytucje finansowe wykorzystują sztuczną inteligencję do automatyzacji działań związanych z przestrzeganiem przepisów. Jest to dodatek do innych innowacyjnych technologii, wspomagających zgodność RegTech (Regulatory Technology), w tym inteligentnych kontraktów i blockchain.

Autorzy zwrócili uwagę, że obserwujemy znaczny wzrost liczby złożonych i stale zmieniających się przepisów pokryzysowych, takich jak regulacje dotyczące płynności i kapitału Bazylea III, RODO etc. Wymaga to od specjalistów ds. zgodności nadążania za przepisami i dokumentami, dotyczącymi wielu jurysdykcji. Zgodność z przepisami i sprawozdawczość instytucji finansowych oraz nadzór ze strony organów regulacyjnych stają się coraz częstsze, precyzyjniejsze i bardziej szczegółowe. Koszty towarzyszące wdrażaniu przepisów przez podmioty regulowane rosną, podobnie jak kary za nieprzestrzeganie prawa, wydatki związane z nadzorem ze strony organów regulacyjnych są również znaczące. Oprogramowanie AI pozwala instytucjom finansowym lepiej i skuteczniej oceniać, monitorować oraz raportować ryzyko braku zgodności. Także wewnętrzne informacje mogą być monitorowane i analizowane w czasie rzeczywistym. Eksperci przewidują, iż zautomatyzowany paradygmat zgodności RegTech pewnego dnia stanie się normą zarówno dla organów regulacyjnych, jak i instytucji finansowych, i doprowadzi do stałego procesu raportowania i monitorowania w czasie rzeczywistym o zasięgu globalnym.

Szanse i zagrożenia

W opublikowanym w kwietniu br. artykule „Ewolucja RegTech – czy będzie kontynuowana w 2023 roku?” umieszczonym na portalu „Finance Magnates” wskazano kilka istotnych trendów, które mogą determinować rozwój tego rynku w najbliższym czasie. To przede wszystkim uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja, pomagające zautomatyzować procesy zgodności, usprawnić analizę danych i zarządzanie ryzykiem. Kolejna technologia to blockchain, wykorzystywany do zwiększenia zgodności i ograniczenia oszustw. Można korzystać z łańcucha bloków w celu tworzenia rekordów odpornych na manipulacje, by je następnie wykorzystać do weryfikacji zgodności z normami regulacyjnymi. Natomiast rozwiązania wykorzystujące chmurę obliczeniową umożliwiają bardziej skuteczne zapewnienie zgodności z przepisami poprzez dostęp do danych z dowolnego miejsca.

Warto tu wspomnieć o wykorzystywaniu technologii, tzw.&...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK