BANK 2023/11

Paweł Minkina
BANK 2023/11

Od Redaktora Naczelnego | Nie będzie banków bez ludzi

Jak co roku listopadowe wydanie poświęcone jest technologicznej przyszłości bankowości. Poszukiwanie rozwiązań, produktów i usług finansowych, które za klika lat mogą okazać się game changerem i zdominować rynek, to nieustanny proces, w który zaangażowani są bankowcy, naukowcy i firmy technologiczne z całego świata. Zdaniem wielu specjalistów, obecnie polska bankowość, mimo zaawansowania technologicznego, straciła pozycję trendsettera, potrzebuje zatem nowego spojrzenia oraz dodatkowych rozwiązań, […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/09 | BANK 2023/11

Bankowość i Finanse | Kronika – listopad 2023

KADRY María Elena Lanciego Pérez złożyła rezygnację z pełnienia obowiązków członka zarządu Santander Bank Polska, skuteczną od 1 stycznia 2024 r. Obejmie inną funkcję w ramach globalnej Grupy Banco Santander. Tomasz Styczyński złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego. Zgodnie z planem sukcesji, zarządzanie bankiem powierzone zostało wiceprezesowi zarządu Mariuszowi Kumorkowi. Marcin Adamczyk objął stanowisko wiceprezesa w Vinci SA z Grupy BGK. Będzie […]

CZYTAJ WIĘCEJ
prof. dr hab. Andrzej Rychard, socjolog, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
BANK 2023/11

Bankowość i Finanse | Polityka Społeczna | Stawką wyborów była przynależność cywilizacyjna Polski

Stawką październikowych wyborów parlamentarnych było to, czy Polska pozostanie w kręgu cywilizacji Zachodu. Przed rządem stoi teraz zadanie, by przekonać społeczeństwo, że w nowoczesnym państwie dobrobyt zależy od instytucji, a nie od indywidualnych transferów społecznych. I powinna być to atrakcyjna opowieść – mówi w wywiadzie prof. dr hab. Andrzej Rychard, socjolog, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Rozmawiał z nim Jacek Ramotowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/11

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Polacy wybrali, ekonomiści prognozują

Już od nowego roku czekać nas mogą istotne zmiany w gospodarce – zapewniał po ogłoszeniu wstępnych sondażowych wyników wyborów parlamentarnych poseł nowej kadencji Andrzej Domański, współtwórca programu gospodarczego Platformy Obywatelskiej. Pojawiły się propozycje wyższej kwoty wolnej od podatku, niepewny jest los zerowego VAT na żywność i mrożenia cen energii, pod znakiem zapytania są też wakacje kredytowe. Może się natomiast pojawić kredyt 0%, czeka nas powrót handlu w niedziele, a może również i odblokowanie środków z KPO. Czy patrząc na naszą gospodarkę, powinniśmy się czegoś obawiać w najbliższych miesiącach?

CZYTAJ WIĘCEJ
r Błażej Lepczyński z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
BANK 2023/11

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Wyeliminujmy zaszłości historyczne i rozwijajmy listy zastawne

Obciążeniem dla polskich banków są ciągle nierozwiązane problemy historyczne na czele z kredytami frankowymi, rola listów zastawnych w refinansowaniu portfeli kredytów mieszkaniowych powinna wzrosnąć w perspektywie kilkuletniej, bo bez nich trudno sobie wyobrazić zrównoważony rozwój polskiej bankowości hipotecznej – mówi dr Błażej Lepczyński z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Rozmawiał z nim Paweł Jabłoński.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/11

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Miesięczny przegląd raportów gospodarczo-finansowych | Najpierw Data, potem AI

Współczesne tempo wdrażania innowacji nawet na chwilę nie pozwala stracić czujności w obserwowaniu technologicznego postępu. AI to z pewnością kluczowe pojęcie bieżącego roku, jednakże wciąż niesie ono ze sobą więcej obietnic niż realnych zmian. Efektywne wykorzystanie potencjału technologii sztucznej inteligencji w dużej mierze zależy od tego, czy już teraz udało się przygotować systemy do zbierania tego, co dla AI jest najważniejsze – danych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/11

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Finansiści o wyzwaniach gospodarczych

Eliksir AI Erik Brynjolfsson, profesor Stanford University i ekonomista specjalizujący się w obszarze AI przekonuje, iż sztuczną inteligencję należy jak najszybciej zaakceptować i wykorzystać, a nie opierać się jej. „Sztuczna inteligencja znacznie bardziej rozszerza możliwości ludzi niż je wyłącznie replikuje. Rozszerzenie to z kolei tworzy nowe możliwości oraz nowe produkty i usługi, ostatecznie generując znacznie większą wartość niż tylko sztuczna inteligencja odwzorowująca działania człowieka” – przekonuje. […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/11

Bankowość i Finanse | Obronność | Najważniejsza jest bliska współpraca

Przede wszystkim musi być zapewniona bardzo bliska współpraca ministra obrony z wojskiem, z szefem sztabu generalnego. Szef sztabu generalnego musi być prawą ręką ministra, można powiedzieć najważniejszą po nim osobą w resorcie obrony narodowej – zaznacza Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej,
były minister obrony narodowej, w Sejmie ostatniej kadencji członek Komisji Obrony Narodowej, w rozmowie z Robertem Lidke.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/11

Bankowość i Finanse | Prezesi Zarządów | Długodystansowcy wśród prezesów banków komercyjnych

Najdłużej urzędującym prezesem banku w Polsce jest Cezary Stypułkowski, kierujący od prawie 13 lat mBankiem. Zazwyczaj jednak obecni szefowie zajmują stanowiska nieco ponad cztery lata.
Z reguły najdłużej piastują stanowiska prezesi w bankach należących do dużych, międzynarodowych grup finansowych. Średni staż zdecydowanie zaniżają instytucje nadzorowane przez państwo.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/11

Bankowość i Finanse | FUNDACJA POLSKA BEZGOTÓWKOWA | Zwyczaje płatnicze Polaków 2018–2022: po bezgotówkowej stronie

Rok 2022 przyniósł przyspieszenie rozwoju płatności bezgotówkowych w Polsce. Wyniki badania „Zwyczaje płatnicze Polaków”, prowadzonego dla Fundacji Polska Bezgotówkowa przez POLASIK Research1, wskazały, że wykorzystanie gotówki po raz pierwszy spadło poniżej ⅖ wszystkich transakcji płatniczych w fizycznych punktach sprzedaży. W horyzoncie kilkuletnim można mówić o odwróceniu struktury wykorzystania metod płatności stosowanych w sprzedaży detalicznej i rysującej się dominacji rozliczeń bezgotówkowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/11

Bankowość i Finanse | Nieruchomości – AMRON | Dyrektywa EPBD, czyli o nadchodzącej fali renowacji budynków w Polsce

Do tej pory coraz bardziej rygorystyczne wymagania w zakresie efektywności energetycznej budynków dotyczyły jedynie nowo budowanych obiektów, jednak najnowsze unijne prawo wpłynie również na już istniejące budynki. Nowelizacja dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zwanej dyrektywą budynkową (EPBD) ma na celu znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii przez budynki w Unii Europejskiej poprzez modernizację wszystkich istniejących zabudowań (zarówno mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej). Projekt nowelizacji dyrektywy EPBD aktualnie jest w fazie uzgodnień trójstronnych (między Parlamentem UE, Radą UE i Komisją Europejską), publikacja ostatecznego kształtu dyrektywy jest spodziewana w pierwszej połowie 2024 r. , a jej wejście w życie nastąpi w roku 2026.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/11

Bankowość i Finanse | MŚP | Small biznes w poszukiwaniu inwestora

Kredytowanie polskiego small biznesu przez banki przeżywa trudne chwile – taki wniosek płynie z najświeższych analiz, przeprowadzonych przez Narodowy Bank Polski. To wiadomość niepokojąca dla przedstawicieli sektora MŚP, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że w polskich realiach to banki są głównym dostawcą pieniądza dla małych i średnich firm. Czy to szansa dla alternatywnych form finansowania, w tym również kapitałowego?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/11

Bankowość i Finanse | Dokumenty Zastrzeżone | Zwłaszcza teraz zadbaj o bezpieczeństwo swojej tożsamości

Listopad to czas refleksji i zadumy, ale niestety dla Polaków to również czas, kiedy dużo częściej
niż w innej porze roku mogą stać się ofiarami złodziei tożsamości. Nie tylko wizyty na cmentarzach, ale i rosnący ruch w centrach handlowych mogą okazać się dogodnymi okazjami dla przestępców. Na dodatek nie wolno zapominać, że zagrożenia czyhają również w przestrzeni wirtualnej.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/11

Bankowość i Finanse | Technologie – Firechat | Low-code/no-code | Przyszłość banków bez inżynierów?

Na pewno jest to duża korzyść. To jest z jednej strony korzyść dla organizacji, ale z drugiej strony jest to też korzyść dla samych pracowników, dla ludzi biznesu, którzy widzą, że dostali fajne nowoczesne narzędzie, za pomocą którego mogą zaadresować problemy, które wcześniej musiały czekać w długiej kolejce portfela zmian IT – podkreśla Dorota Poniatowska-Mańczak, CIO Crédit Agricole Banku Polska w rozmowie z dr. Przemysławem Barbrichem.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/11

Raport Specjalny – IT@BANK 2023 | AI – Hewlett Packard Enterprise | Sztuczna inteligencja w praktyce | Nudna, ale użyteczna?

Faktyczne zastosowania generatywnej sztucznej inteligencji mogą być mniej ekscytujące niż sugerowałby to ogromny szum wokół tego zjawiska. Sukces w tym obszarze nie musi zależeć od przełomowego sposobu myślenia, ale od realistycznych oczekiwań, skrupulatnego planowania i odpowiedniego zarządzania ryzykiem. Dobrym przykładem są roboty przemysłowe wspierane sztuczną inteligencją.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/11

Raport Specjalny – IT@BANK 2023 | Hewlett Packard Enterprise | Żabka wybiera HPE GreenLake, by rozwijać się przy wykorzystaniu platformy SAP S/4HANA

Największa sieć sklepów typu convenience w Europie Środkowo-Wschodniej używa HPE GreenLake do obsługi kluczowego systemu. Żabka – największa sieć sklepów typu convenience w Europie Środkowo-Wschodniej – wybrała platformę edge-to-cloud HPE GreenLake do obsługi swoich aplikacji SAP S/4HANA. SAP S/4HANA to dla tej organizacji system o kluczowym znaczeniu. W oparciu o niego funkcjonują takie procesy, jak planowanie zatowarowania, cen i promocji, a także logistyka, magazynowanie czy obsługa […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/11

Raport Specjalny – IT@BANK 2023 | AI – Red Hat | Sztuczna inteligencja wesprze banki w walce o wydajność operacyjną i finansową

Coraz częściej słychać opinie wieszczące upadek tradycyjnych banków. Wraz z pojawianiem się nowych konkurentów i modeli biznesowych powszechne stało się zamykanie oddziałów, ponieważ klienci obeznani z cyfrowymi narzędziami zwracają się ku bankowości mobilnej i internetowej. Aby utrzymać się na powierzchni, podmioty świadczące usługi finansowe będą musiały skorzystać z mechanizmów optymalizacyjnych, bazujących przede wszystkim na sztucznej inteligencji (AI).

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/11

Raport Specjalny – IT@BANK 2023 | AI | Nie sądzę, by sztuczna inteligencja zerwała się z cybernetycznego łańcucha

Kiedy będziemy bardzo bazować na rozwiązaniach oferowanych przez sztuczną inteligencję, może pojawić się ryzyko, że zapomnimy o człowieku. Zagrożeniem jest poznawcze lenistwo, nadużywanie algorytmów i brak krytycyzmu w stosunku do AI – podkreśla dr Konrad Maj, psycholog społeczny, kierownik projektu HumanTech Meetings na Uniwersytecie SWPS. Rozmawiał z nim Jan Bolanowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/11

Raport Specjalny – IT@BANK 2023 | AI – BlueSoft Sp. z o.o. | Ogromny potencjał generatywnego AI w bankowości

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesowym, innowacje technologiczne pełnią kluczową rolę w transformacji i doskonaleniu procesów. Jedną z najbardziej fascynujących i obiecujących technologii, która zdobyła uznanie na całym świecie, jest generatywna sztuczna inteligencja (generatywna AI). Jeśli chcesz odkryć, jak generatywne modele językowe, takie jak znany GPT-3, mogą pomóc ci osiągnąć sukces i stać się liderem w swojej dziedzinie, to jesteś we właściwym miejscu.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/11

Raport Specjalny – IT@BANK 2023 | AI – Tameshi | Generative AI – gdzie jest potencjał dla sektora bankowego?

W maju 2022 r. firma analityczna Gartner ogłosiła GenAI jednym z trzech najważniejszych trendów technologicznych dla sektora finansowego. Zaledwie kilka miesięcy później wystartował ChatGPT. Aplikacja osiągnęła pułap 100 mln aktywnych użytkowników miesięcznie w ciągu zaledwie kwartału, co dało jej wtedy status najszybciej rozwijającej się aplikacji w historii. Z kolei 2023 można śmiało nazwać rokiem GenAI i wykładniczego wzrostu zainteresowania tą technologią.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/11

Raport Specjalny – IT@BANK 2023 | Technologie – Deviniti | Generatywna sztuczna inteligencja w bankowości

Potencjał ekonomiczny generatywnej AI Według raportu firmy McKinsey & Company generatywna sztuczna inteligencja (GenAI) może zwiększyć roczne zyski przedsiębiorstw nawet o 4,4 bln dolarów w obszarze 63 różnych przypadków użycia w biznesie. W przeliczeniu daje to nawet 31,2 mld dolarów zysków dla przedsiębiorstw w samej Polsce.  Jednym z analizowanych w ramach raportu sektorów była właśnie bankowość, obszary, w których McKinsey określił największy potencjał rozwoju dla sektora bankowego […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/11

Raport Specjalny – IT@BANK 2023 | AI – PwC Polska | Sztuczna inteligencja dostępna od ręki

O perspektywach wykorzystania sztucznej inteligencji w bankowości, jej wpływie na funkcjonowanie poszczególnych kategorii instytucji finansowych i sytuację pracowników banków, a także o wykorzystaniu AI w celu zapewnienia bezpieczeństwa cyfrowego mówią
Marek Młyniec, Partner, Technology Consulting Leader PwC oraz Adam J. Kępa, Director, Technology Consulting PwC Polska. Rozmawiał z nimi Karol Mórawski.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 3