Bankowość i Finanse | MŚP | Small biznes w poszukiwaniu inwestora

Bankowość i Finanse | MŚP | Small biznes w poszukiwaniu inwestora
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Kredytowanie polskiego small biznesu przez banki przeżywa trudne chwile – taki wniosek płynie z najświeższych analiz, przeprowadzonych przez Narodowy Bank Polski. To wiadomość niepokojąca dla przedstawicieli sektora MŚP, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że w polskich realiach to banki są głównym dostawcą pieniądza dla małych i średnich firm. Czy to szansa dla alternatywnych form finansowania, w tym również kapitałowego?

Pogorszenie się perspektyw makroekonomicznych i wzrost udziału kredytów zagrożonych w portfelu kredytowym najczęściej skłaniały banki w II kw. 2023 r. do zaostrzania polityki kredytowej we wszystkich segmentach kredytów” – podkreślono we wstępie do publikacji wyników ankiety, przeprowadzonej przez bank centralny wśród przewodniczących komitetów kredytowych polskich banków, obejmującej podsumowanie II kw. br. i prognozy na kolejny okres. Działania te w największym stopniu dotknęły small biznes – o ile finansowanie dużych firm, zarówno krótkoterminowe, jak i o dłuższym horyzoncie, podlegało w zasadzie analogicznym rygorom jak w pierwszych trzech miesiącach, to w przypadku MŚP mieliśmy do czynienia z istotnym ograniczeniem dostępności kredytu, zwłaszcza długoterminowego (przewaga odpowiedzi wskazujących na zaostrzanie kryteriów wyniosła niemal 30%).

To już trzeci z kolei kwartał, w którym bardziej restrykcyjnej polityce kredytowania sektora MŚP towarzyszy utrzymanie status quo finansowania dużych spółek, i z pewnością nie ostatni; w prognozach na III kw. br. bankowcy wskazywali, iż zaostrzeniu ulegną przede wszystkim warunki udzielania kredytów krótkoterminowych (32,1% wskazań netto), nieco mniej respondentów uważało, iż podobna tendencja obejmie finansowanie o dłuższym horyzoncie czasowym (26,3% odpowiedzi).

Nieuniknioną konsekwencją podwyższonych wymagań dla uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej było zmniejszenie popytu na kredyt bankowy wśród najmniejszych graczy, który to trend, zdaniem bankowców, utrzyma się również w nadchodzącym kwartale. Równocześnie możemy spodziewać się zwiększonego zainteresowania tą formą pozyskiwania środków na działalność przez duże spółki – przewaga odpowiedzi sugerujących ten scenariusz wyniosła 21,8% dla finansowania krótkoterminowego i przeszło 30% dla długoterminowego.

Szybki wzrost i równie szybki spadek

Coraz większa trudność z uzyskaniem finansowania przez mniejszych graczy na rynku skłaniać ich będzie do poszukiwania alternatywnych źródeł pieniądza, zwłaszcza na inwestycje i inne przedsięwzięcia o charakterze rozwojowym. Kilka lat temu spore nadzieje wiązano z crowdfundingiem udziałowym, który w wielu państwach, w szczególności USA, stał się istotną formą pozyskiwania środków na innowacje przez ambitne startupy, uzupełniając tym samym ofertę rynku kapitałowego skierowaną do małych i średnich firm. W Polsce imponujące wzrosty w segmencie finansowania społecznościowego przypadły na lata 2019–2020, ten ostatni rok zamknął się rezultatem 33 tys. pozyskanych inwestorów, jednak był to efekt krótkotrwały.

„Rok później liczba inwestorów spadła do prawie 19 tys., co stanowi 65% liczby inwestorów ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK