Bankowość i Finanse | Gospodarka | W poszukiwaniu równowagi

Bankowość i Finanse | Gospodarka | W poszukiwaniu równowagi
Nasz rozmówca: Ekonomista, przedsiębiorca, wykładowca akademicki, trener biznesu, autor projektów i kampanii społecznych, ekspert ds. efektywności energetycznej i OZE. Doświadczenie zawodowe zdobywał w sektorze bankowym i energetycznym. Jest prezesem zarządu fundacji Pro Economico Bono. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego.
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
O tym, co nie sprzyja gospodarce, ale także o tym, co może być prorozwojowe mówi dr inż. Robert Jeżewski, ekonomista, trener biznesu, doradca zawodowy, ekspert ds. efektywności energetycznej i OZE. Rozmawiał z nim Kazimierz Lubicz.

Niedawna decyzja Rady Polityki Pieniężnej oznacza odwrócenie trendu, obserwowanego od jesieni 2021 r. Jak należałoby ocenić zmiany w polityce RPP odnośnie poziomu inflacji?

– Długotrwałe utrzymywanie niskich stóp procentowych może prowadzić do nadmiernego zadłużenia i ryzyka na rynku finansowym. Rada Polityki Pieniężnej musi znaleźć równowagę między wsparciem wzrostu gospodarczego a kontrolą inflacji. Obecna sytuacja pokazuje, że RPP zmierza w niewłaściwym kierunku. Podobnie reaguje rynek, który wykazał, że decyzje podejmowane przez Radę odbiły się na kursie złotego, skutkując jego mocnym spadkiem. Dodatkowo na sytuację wpływają inne czynniki, jak dynamika płac, rosnące ceny usług, które napędzają inflację, a decyzje RPP tylko je wspierają.

Jakie zatem zagrożenia rysują się dla naszej gospodarki?

– Najważniejsze zagrożenia to oczywiście wysoka inflacja. Wzrost cen i inflacja są jednymi z głównych wyzwań dla polskiej gospodarki w ostatnich latach. Wysoka inflacja może wpływać negatywnie na siłę nabywczą konsumentów i zwiększać koszty życia. Za kilka lat może ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK