Wydarzenia i Opinie | Safebank 2023 | Ochrona tożsamości

Wydarzenia i Opinie | Safebank 2023 | Ochrona tożsamości
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bezpieczeństwo sektora bankowego zalicza się do pięciu obszarów, będących przedmiotem szczególnego zainteresowania Związku Banków Polskich – zaznaczył dr Tadeusz Białek, prezes ZBP, podczas inauguracji konferencji Safebank 2023. Wątkiem przewodnim tegorocznej edycji wydarzenia było przeciwdziałanie przestępczości wymierzonej w tożsamość.

Prezes ZBP przedstawił listę zagadnień, o których sektor pragnie rozmawiać z nowym rządem. Należą do nich m.in. bariery w zakresie dzielenia się informacjami zarówno wewnątrz sektora, jak i pomiędzy bankami a dostawcami innych usług, np. telekomunikacyjnych. Aby móc wykorzystać potencjał wymiany międzysektorowej w celu zwiększenia bezpieczeństwa obrotu elektronicznego, niezbędne są zmiany w obowiązujących przepisach.

Paweł Minkina, wiceprezes zarządu Centrum Procesów Bankowych i Informacji zwrócił uwagę, że aż 94% firm na świecie padło ofiarą cyberataku. W obliczu tak poważnych zagrożeń społeczeństwo ufa bankom, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego. W opinii klientów bank ma nie tylko tworzyć infrastrukturę, ale i zabezpieczać konsumentów przed skutkami ich nieświadomości. Ma to znaczenie szczególnie w dobie dynamicznego rozwoju generatywnej AI, która zwiększa skalę ­cyberzagrożeń.

Bartosz Kublik, wiceprezes ZBP odpowiedzialny za obszar bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa, mówił m.in. o obecnym podejściu sądów wobec niefrasobliwych zachowań klientów, czego efektem jest narastające przeświadczenie, iż to banki powinny ponosić finansową odpowiedzialność w przypadku ewentualnych strat poniesionych przez konsumentów wskutek działań oszukańczych. Dlatego tak duża jest dziś rola edukacji klientów w zakresie bezpiecznego korzystania z różnych kanałów komunikacji, gdyż ma to wpływ na bezpieczeństwo całego sektora.

Wyzwania w zakresie ochrony tożsamości klientów

Pierwsza sesja merytoryczna wydarzenia poświęcona była takim zagadnieniom, jak wyzwania towarzyszące identyfikacji i uwierzytelnianiu klientów, procesy KYC, także z wykorzystaniem aplikacji mObywatel. czy wreszcie sposób postępowania w przypadku rażącego niedbalstwa klienta, gdy ujawnia on osobom trzecim swoje dane osobowe lub uwierzytelniające. Przedstawiono przykłady sytuacji, kiedy dochodzi do przechwycenia cudzej tożsamości.

Panel dyskusyjny moderował dr Jarosław Biegański, zastępca dyrektora Zespołu Bezpieczeństwa Banków w ZBP, a uczestnikami byli: Konrad Krupiński, Financial Crime Prevention Manager w AION Banku; Andrzej Otto, menedżer Zespołu Kontroli i Nadzoru w Santander Banku Polska; Łukasz Gracki, kierownik Wydziału Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w Banku Millennium oraz Marcin Bizoń, Partner w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w EY Polska.

Dr Jarosław Biegański zwrócił uwagę, że 95% domen zgłaszanych do zamknięcia zawiera fałszywe oferty inwestycji, co jednoznacznie wskazuje, gdzie należy doszukiwać się najpoważniejszych zagrożeń. Tego rodzaju oszukańcze propozycje są największym wyzwaniem dla banków również dlatego, iż operacje takowe z reguły są autoryzowane przez samych klientów. Chęć szybkiego pomnożenia kapitału sprawia, iż same ofiary przestępców tracą czujność, z czego skwapliwie korzystają sprawcy – bywa, że rachunek tej samej osoby jest nie tylko okradany, ale i wykorzystywany do prania pieniędzy. Pewnym postępem w sferze zabezpieczenia tożsamości jest mDowód, dostępny w aplikacji mObywatel, który w dużej mierze eliminuje możliwość wykorzystania tzw. dowodu kolekcjonerskiego, gdyż można ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK