Wydarzenia i Opinie | Kongres Obsługi Gotówki | Dostęp do gotówki to prawo polskich obywateli

Wydarzenia i Opinie | Kongres Obsługi Gotówki | Dostęp do gotówki to prawo polskich obywateli
Tegoroczny Kongres otworzył Włodzimierz Kiciński, wiceprezes ZBP.
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Gotówka w Polsce ma silną pozycję, także za sprawą bankowców, którzy konsekwentnie opowiadają się za równoprawnym traktowaniem płatności tradycyjnych i elektronicznych – wspomniał Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich, podczas inauguracji Kongresu Obsługi Gotówki (KOG). Deklaracja ta nabiera szczególnego znaczenia w czasach, kiedy, jak słusznie zauważył członek zarządu NBP Paweł Szałamacha, posługiwanie się gotówką zmieniło swój status, stając się deklaracją przywiązania do pewnych wartości.

Uczestnicy KOG podkreślali, iż przewartościowanie podejścia do fizycznego pieniądza dokonało się za sprawą dramatycznych doświadczeń minionych lat: pandemii COVID-19 i rosyjskiej agresji na Ukrainę. Zdarzenia te, jak zauważył wiceprezes ZBP, miały wpływ na umocnienie tradycyjnej formy płatności nawet w jurysdykcjach, gdzie odpowiadała ona za kilka procent obrotu. W obliczu zagrożenia gotówka działa jako stabilizator, zapewniając bezpieczeństwo nie tylko w wymiarze stricte gospodarczym, ale również społecznym i politycznym. Dlatego tak istotne jest zapewnienie niezakłóconej dostępności do niej i powszechnej jej akceptacji, wskazywał przedstawiciel banku centralnego.

Celom tym służy realizacja Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego, której zapoczątkowanie trzy lata temu, podczas Kongresu Obsługi Gotówki, ogłosił prezes NBP, prof. Adam Glapiński. Skuteczne zarządzanie gotówką, o czym nie omieszkał wspomnieć Paweł Szałamacha, wymaga współdziałania i odpowiedzialności wszystkich profesjonalnych uczestników rynku. Również wiceprezes ZBP nadmienił, iż opanowanie wzrostu zapotrzebowania na gotówkę, z jakim mieliśmy do czynienia zarówno po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego w marcu 2020 r., jak i w pierwszych dniach rosyjskiej inwazji na Ukrainę, nie byłoby możliwe bez zaangażowania zarówno NBP, jak też banków, instytucji płatniczych i wszystkich podmiotów, które tworzą obrót gotówkowy w Polsce. Wspomniał, iż powszechny dostęp do gotówki zapewniają nie tylko oddziały bankowe i bankomaty, ale również placówki handlowe; 280 tys. z nich realizuje wypłaty typu cashback. – Dostęp do gotówki i operowanie nią stanowi prawo polskich obywateli – deklarował Włodzimierz Kiciński, apelując jednocześnie do twórców prawa, by regulacje odnoszące się do obrotu gotówkowego były jasne i zrozumiałe.

Czasy nowej normalności

„Nowa normalność” kojarzy nam się z konsekwencjami pandemii COVID-19, tymczasem sformułowanie to po raz pierwszy padło przeszło sto lat temu, po zakończeniu I wojny światowej – przypomniała w swym wystąpieniu Barbara Jaroszek, dyrektor Departamentu Emisyjno-Skarbcowego Narodowego Banku Polskiego. Wówczas, tak jak i obecnie, pod pojęciem nowej normalności rozumiano sytuację, w której społeczeństwo przyjmuje do świadomości nieuchronność przejścia od dotychczasowych reguł ku nowej rzeczywistości. – Nowa normalność to czas, kiedy wszystkie prognozy odnoszące się do historycznych danych przestają działać – dodała przedstawicielka banku centralnego.

Taka przemiana dokonała się w obrocie pieniężnym: tradycyjnie koncentrowano się na transakcyjnej funkcji gotówki, dziś szczególnego wymiaru nabiera funkcja przezornościowa, co przejawia się w podejściu zwykłych obywateli. Dominujące do niedawna podejście just in time, czyli pobieranie gotówki na bieżąco, w ilościach niezbędnych do dokonania aktualnych sprawunków, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych bywa wypierane przez just in case – co, jak wskazała Barbara Jaroszek, należy rozumieć jako stworzenie zapasu tradycyjnego pieniądza na nieprzewidziane okoliczności.

– Najważniejszym zadaniem w czasie nowej normalności jest zapewnienie dostępności gotówki – zauważyła Barbara Jaroszek, dodając, iż w paradygmat ten wpisują się działania podejmowane przez NBP, jak choćby wdrożenie standardu GS1, dzięki czemu udało się opanować hossę na wypłaty gotówki tuż po inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę. O tym, jak wielkie było to wyzwanie, świadczy fakt, iż dopiero w okresie poprzedzającym KOG obserwowaliśmy powrót do równowagi pomiędzy pobraniami środków płatniczych i ich odprowadzeniami do banku centralnego.

Tradycyjny pieniądz jest inkluzywny

Aprecjacja fizycznego pieniądza nie jest tylko polską specjalnością. Dr Joanna Kołodziej, zastępca dyrektora Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP, podkreślała, iż gotówka pozostaje ważnym elementem krajobrazu płatniczego w wielu krajach, dla ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK