Bankowość i Finanse | Kredyty Studenckie | Studenci liczą na wsparcie

Bankowość i Finanse | Kredyty Studenckie | Studenci liczą na wsparcie
Fot. Bro Vector/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Inflacja i wzrost kosztów wynajmu mieszkania oraz opłat za media stanowi wyzwanie dla studenckich budżetów. Dla wielu żaków ten rok akademicki może być wyjątkowo trudny.

Według danych GUS, w roku akademickim 2021/2022 na polskich uczelniach kształciło się 1218,2 tys. osób (stan na dzień 31 grudnia 2021 r.) i było ich o 2,9 tys. więcej niż w 2020 r., przy czym 64,3% studentów kształciło się w modelu stacjonarnym. Z informacji, które docierają obecnie z rynku najmu w dużych miastach, wynika, że ofert w tym roku jest mało, nawet o połowę mniej w stosunku do okresu poprzedzającego, a koszty najmu wzrosły przeciętnie od niemal 30 do 50% za kawalerki, poszukiwane szczególnie przez studentów. Do kwoty tej należy doliczyć rosnące opłaty za energię elektryczną i gaz. Dlatego liczy się każda forma pomocy.

Jeśli chodzi o preferencyjne kredyty studenckie, to – jak podaje Ministerstwo Edukacji i Nauki – są one dostępne przez cały rok i przyznawane na preferencyjnych warunkach. Można się o nie ubiegać niezależnie od otrzymywanych świadczeń stypendialnych, jednak dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć w danym roku 3000 zł. Procedura składania wniosku jest jednorazowa, a student otrzymuje kredyt przez cały okres nauki. Udzielają go wybrane banki komercyjne, a preferencyjne warunki zapewniają dopłaty z Funduszu Kredytów Studenckich, finansowanego z budżetu państwa. Aktualnie wniosek można składać w: PKO Banku Polskim, Banku Pekao, Banku Polskiej Spółdzielczości (wraz ze zrzeszonymi bankami) oraz SGB-Banku (wraz ze zrzeszonymi bankami). Warto dodać, że jeżeli student znajdzie się w gronie 10% najlepszych absolwentów, otrzyma obligatoryjne umorzenie nawet do 50% wartości kredytu.

PKO Bank Polski – w ramach preferencyjnego kredytu studenckiego proponuje studentom i doktorantom wypłatę w miesięcznych transzach. Dostępne są cztery warianty: 400, 600, 800 lub 1000 zł. W okresie wypłaty transz i dwa lata po zakończeniu studiów kredytobiorca nie spłaca odsetek, a po przystąpieniu po tym okresie do spłaty – tylko połowę z naliczanych. Druga połowa pokrywana jest z Funduszu Kredytów Studenckich. Kredytobiorca może spłacać zobowiązanie w terminie nawet dwukrotnie dłuższym niż liczba wypłaconych transz, przez co wysokość spłacanej raty kapitałowej jest niższa niż wysokość wypłacanej miesięcznej transzy.

Bank Pekao – ma w ofercie dwa produkty dla młodzieży akademickiej: kredyt studencki, z którego może skorzystać każdy uczący się w szkole wyższej, oraz specjalny kredyt dla studentów kierunków medycznych. Od 18 lipca br. Ministerstwo Zdrowia, we współpracy z BGK, uruchomiło Fundusz Kredytowania Studiów ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK