Autor: Katarzyna Pawlik

BANK 2023/06

Raport Specjalny | Horyzonty Bankowości 2023 – XXVIII Ranking Banków „Miesięcznika Finansowego BANK” | Sektor wciąż trzyma się nieźle

Zmiany regulacyjne i zawirowania gospodarcze, jakich w ostatnich latach doświadczał sektor bankowy, były prawdziwymi wyzwaniami. Nie może zatem dziwić, że tempo wzrostu jego aktywów było wyraźnie wolniejsze niż dynamika rozwoju gospodarczego kraju. Mimo to sektor wciąż jest bezpieczny i stabilny.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/04

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Bankowość Lokalna | Mocno stawiamy na technologie

Bank Spółdzielczy w Pułtusku mocno stawia na nowe rozwiązania technologiczne. Naszym celem jest zachęcenie i pozyskanie klienta młodego, który obecnie w największym stopniu korzysta z produktów bankowych. Bez dobrze rozwiniętej technologii – zwłaszcza w zakresie bankowości mobilnej – nie będzie to możliwe – podkreśla Zbigniew Wałachowski, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Pułtusku, w rozmowie z Katarzyną Pawlik.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/11

Raport Specjalny | IT@BANK 2022 – Ranking | Firmy IT kryzysowi się nie kłaniają

XVII edycja Rankingu IT@BANK, choć prowadzona już po pandemii i lockdownach, w pewnym sensie jednak się do nich odnosi. Nasze zestawienie, zawierające dane i wyniki firm technologicznych współpracujących z sektorem finansowym, dotyczy bowiem ostatnich dwóch lat, a warunki prowadzenia biznesu były wówczas szczególne. Mogły zatem w jakiś sposób wpływać na wyniki poszczególnych instytucji.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/09

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Ranking „LIDERZY POLSKIEJ BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ 2021” Miesięcznika Finansowego BANK | Nowi liderzy na nowe czasy

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2022 to znakomita okazja, by zaprezentować najlepsze polskie instytucje tego sektora. Nie można wszak omawiać sytuacji krajowego systemu finansowego bez wnikliwej analizy istotnego jego składnika, jakim niewątpliwe jest sektor lokalnych instytucji finansowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/06

Horyzonty Bankowości 2022 | Sił wciąż jeszcze wystarcza

Prowadzenie biznesu bankowego to coraz większe wyzwanie. Z jednej strony trzeba mierzyć się z rosnącą konkurencją ze strony graczy z branży technologicznej, z drugiej – należy dbać o bezpieczeństwo, spełniać zwiększające się wymogi regulacyjne i obciążenia oraz promować zrównoważony rozwój. I – co istotne – być gotowym do pomagania społeczeństwu i gospodarce w niełatwych czekających nas czasach.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/09

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | RANKING „MIESIĘCZNIKA FINANSOWEGO BANK” | Liderzy polskiej bankowości spółdzielczej 2020

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2021 to znakomity pretekst, by w końcu powrócić do prezentacji zestawienia najlepszych polskich banków tego sektora. Nie sposób przecież omawiać sytuacji krajowego systemu finansowego bez analizy tak ważnego jego składnika, jakim jest sektor lokalnych instytucji finansowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/06

XXVI Ranking Banków Miesięcznika Finansowego BANK 2021 | W nadzwyczajnych warunkach banki skuteczne w działaniu

XXVI edycja rankingu Banków Miesięcznika Finansowego BANK tradycyjnie skoncentrowana była na porównaniu wyników osiągniętych przez banki działające na polskim rynku w przeciągu ostatnich dwóch lat, tj. 2019 – 2020. Jednakże zestawienie ze sobą tych konkretnych okresów stanowi pewne wyzwanie i ma dość specyficzny charakter. Przede wszystkim na początku 2020 r. nastąpiła istotna zmiana sytuacji gospodarczej, nie tylko w Polsce, ale w skali całego globu. Powodem był wybuch pandemii koronawirusa COVID-19. Po okresie rozwoju ekonomicznego naszego kraju, jaki miał miejsce w poprzednich latach, kryzys epidemiczny, wymuszający nałożenie istotnych restrykcji w życiu społecznym i gospodarczym, odcisnął swoje piętno właściwie na każdej branży, mając istotny wpływ również na działalność samych banków, jak i ich klientów.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/11

IT@BANK 2020 | Technologia pandemii się nie kłania

Piętnasta, w pewnym sensie – jubileuszowa, edycja rankingu firm technologicznych „Miesięcznika Finansowego BANK” ma specyficzny charakter. Głównie dlatego, że staramy się uwzględnić wyniki uzyskiwane w dwóch następujących po sobie okresach, które są jednak kompletnie nieporównywalne. Przedstawiamy bowiem i oceniamy osiągnięcia firm IT w roku 2019, uwzględniliśmy jednak również najnowsze wskaźniki obrazujące rezultaty z działalności w pierwszym półroczu 2020 r.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/07

XXV Ranking Banków Miesięcznika Finansowego BANK 2020 | Przyzwyczajone do wyzwań

Kiedy jest źle, mamy nadzieję, że będzie lepiej. Nawet i dziś – w dobie pandemii – nikt nie załamuje rąk i się nie poddaje. Zwłaszcza banki. Ich kierownictwo doskonale zdaje sobie sprawę, że choć nade wszystko winno dbać o swój bank, to pod żadnym pozorem nie można zapominać o gospodarce i klientach. Zrządzeniem losu XXV, w pewnym sensie – jubileuszowa, edycja naszego rankingu powstawała w specyficznych okolicznościach. Mimo to w żaden sposób nie odbiega od wcześniejszych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/07

XXV Ranking Banków Miesięcznika Finansowego BANK 2020 | Ranking banków w XXV edycji w poszczególnych kategoriach

Efektywność działania banków Pierwszą i najważniejszą kategorią prezentowaną w rankingu jest porównanie efektywności działania poszczególnych instytucji. Przy wydawaniu werdyktu wzięto pod uwagę pięć czynników: dynamikę przychodów podstawowych w ostatnim roku (obejmujących dochody odsetkowe, wynik z prowizji i opłat, dochody z pozycji wymiany i wynik z instrumentów finansowych) w stosunku do wyniku z 2018 r., wysokość wskaźnika ROE, wysokość wskaźnika ROA poziom wskaźnika C/I w 2019 r. koszt ryzyka. […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/04

Bankowość i Finanse | Podatki – Frankowicze kontra PIT

Ten rok dla wielu frankowiczów mógł się zacząć mało przyjemną niespodzianką -otrzymaniem formularza PIT-11 od banku, w którym zaciągnęli kredyt frankowy. Zwłaszcza ci posiadający to zobowiązanie, którzy otrzymali umorzenie kwot wierzytelności z tytułu zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe kredytów zabezpieczonych hipotecznie albo jeśli przy takim kredycie zastosowano ujemne oprocentowanie.

CZYTAJ WIĘCEJ
Forum Bankowe 2020 - Związek Banków Polskich
Wydarzenia

Forum Bankowe 2020. Perspektywy i wyzwania polskiego sektora bankowego na trzecią dekadę XXI wieku

12 marca 2020 r. odbędzie się XXVI edycja Forum Bankowego, największej i najważniejszej konferencji organizowanej przez Związek Banków Polskich. Tradycyjnie jest to spotkanie w gronie przedstawicieli banków, polityków, regulatorów i nadzorców, poświęcone omówieniu bieżących i perspektywicznych uwarunkowań działalności instytucji finansowych w naszym kraju.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/03

Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów w sprawie MDR nie rozwiązują wszystkich wątpliwości banków

31 stycznia 2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe odnoszące się do regulacji w zakresie obowiązkowego przekazywania informacji o schematach podatkowych (Mandatory Disclosure Rules – MDR)1. Jest to nowa praktyka Ministerstwa Finansów, w której objaśnienia stanowią ogólne wytyczne do przepisów prawa podatkowego dotyczące stosowania tych przepisów i wydawane są na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa. Warto też przypomnieć, że zastosowanie się przez podatnika do objaśnień podatkowych powoduje objęcie go ochroną przewidzianą w art. 14 k – 14m ustawy Ordynacja podatkowa. Stanowi o tym art. 14n § 4 pkt 1 tejże ustawy.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2018/11

Legislacja: Wpłaty na IPS: KUP czy nie KUP – oto jest pytanie

Pod koniec sierpnia br. Ministerstwo Finansów na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowało projekt Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, wprowadzający daleko idące zmiany w obecnie obowiązujących przepisach prawa podatkowego, a także mający na celu transpozycję przepisów unijnych i wytycznych OECD w różnych obszarach sfery podatkowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1