Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Bankowość Lokalna | Mocno stawiamy na technologie

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Bankowość Lokalna | Mocno stawiamy na technologie
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Spółdzielczy w Pułtusku mocno stawia na nowe rozwiązania technologiczne. Naszym celem jest zachęcenie i pozyskanie klienta młodego, który obecnie w największym stopniu korzysta z produktów bankowych. Bez dobrze rozwiniętej technologii – zwłaszcza w zakresie bankowości mobilnej – nie będzie to możliwe – podkreśla Zbigniew Wałachowski, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Pułtusku, w rozmowie z Katarzyną Pawlik.

Ostatnie lata to czas niespodziewanych i niespotykanych dotąd kryzysów. Po pandemii COVID-19 i chwilowej odwilży gospodarczej przyszła wojna w Ukrainie ze wszystkimi jej konsekwencjami dla polskiej gospodarki. Mamy do czynienia z bardzo dużą inflacją, wzrostem cen praktycznie w każdym obszarze życia. Jaki to ma wpływ na zachowania klientów z perspektywy prezesa banku spółdzielczego?

– Jeśli chodzi o odczuwalność wahań natury społeczno-gospodarczej dla Banku Spółdzielczego w Pułtusku, to można powiedzieć – poczynając od pandemii COVID-19 – że sinusoida kolejnych tąpnięć kryzysowych dość się wypłaszczyła. Nie odczuliśmy jakichś istotnych skokowych zmian w zachowaniu swoich klientów. Mogło to wynikać z tego, że nie byliśmy mocno zaangażowani w te sektory, których pandemia dotknęła najbardziej: branżę turystyczną czy hotelową. Częściowo negatywny wpływ był odczuwalny w lokalnej gastronomii, którą obsługujemy jako klientów MŚP. Jednak ta branża szybko dostosowała swój model biznesowy, rozwijając usługi dostawczo-cateringowe, co również pozwoliło jej uniknąć głębszego kryzysu.

Kiedy pandemia zaczęła ustępować, czynniki negatywne zderzyły się z pozytywnymi. Z jednej strony mieliśmy poprawę sytuacji gospodarczej, ale to zbiegło się w czasie ze wzrostami stóp procentowych. Dla podstawowego biznesu bankowego – z naszej perspektywy – zaczęła się pewna huśtawka. Rozpoczął się wzmożony proces przedterminowych spłat kredytów tak przez przedsiębiorców, jak i osoby prywatne. Zatem nie odczuliśmy istotnie również i wzrostu koniunktury.

Ważnym dla nas aspektem jest wieloletnie zaangażowanie w sektor rolniczy – to ok. 50% portfela kredytowego banku. W ostatnim roku ten udział spadł do 42%, do czego przyczyniły się wcześniejsze spłaty i niechęć rolników do zaciągania nowych zobowiązań. Wynika to po części z tego, że rolnictwo konsumuje jeszcze dwa ostatnie lata, kiedy były dobre plony i dobre ceny. Jednak przy obecnych wzrostach kosztów funkcjonowania przy jednoczesnym spadku cen produktów rolnych, w mojej opinii, ów spadek zainteresowania finasowaniem jest chwilowy.

Natomiast w przypadku drugiej największej grupy klientów banku – MŚP – sytuacja jest bardziej złożona, gdyż obserwowane zmiany mają bardziej indywidualny niż branżowy charakter. Mamy tu stan raczej stabilny z niewielką tendencją wzrostową.

Widoczny jest spadek zainteresowania kredytami hipotecznymi, co zresztą ma miejsce w całym sektorze bankowym. Jednak Bank Spółdzielczy w Pułtusku nie jest zbytnio zaangażowany w tym obszarze. Portfel ten zaczęliśmy rozwijać dopiero w ostatnich latach, nawet z pewnymi sukcesami.

W Pułtusku funkcjonują oddziały banków komercyjnych, a także innego banku spółdzielczego. Można zatem powiedzieć, że konkurencja jest silna. Ostatnio mówi się zwłaszcza o coraz większej konkurencji ze strony banków komercyjnych w obszarze rolniczym. Jak pan postrzega tę sytuację z perspektywy swojego banku?

– Konkurencja ze strony sektora komercyjnego w zakresie oferty dla rolników nie jest nowym zjawiskiem, jednak obserwujemy zmiany w działaniach marketingowych i promocjach produktowych. Czasami nie jest  to zdrowa konkurencja i to może budzić obawy.

Najtrudniej jest nam konkurować w obsłudze i kredytowaniu dużych gospodarstw i podmiotów z sektora agro; jeśli chodzi o małe i średnie gospodarstwa, to banki te przejmują najczęściej klienta gorszego ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK