Bank i Klient. Podatek u źródła: Nowe zasady odroczone

Bank i Klient. Podatek u źródła: Nowe zasady odroczone
Fot. Андрей Яланский/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Podatek u źródła to zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych, zwany w skrócie WHT (od angielskiej nazwy Witholding Tax), pobierany przez płatników od niektórych dochodów, m.in. dywidend, odsetek, należności licencyjnych. W Polsce pobierają go ci, którzy mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub zagraniczny zakład w naszym kraju.

Katarzyna Pawlik
Doradca Zarządu
Zespół Ekonomiczno-Regulacyjny
Związek Banków Polskich

Typowo o WHT mówi się w kontekście podatku pobieranego od niektórych dochodów uzyskiwanych w Polsce przez nierezydentów, będących osobami fizycznymi lub innymi podmiotami. W niektórych przypadkach jest on pobierany także od rezydentów (np. przy wypłacie dywidendy do podmiotu krajowego). Jego podstawę prawną możemy znaleźć w przepisach Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT) i Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa CIT).

Zmiana zasad

1 stycznia br. weszły w życie przepisy Ustawy z dnia z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, które m.in. zmieniały dotychczas obowiązujące zasady poboru WHT.

Zdaniem Ministerstwa Finansów konstrukcyjne elementy podatku u źródła – w tym stawki i źródła, których dotyczy obowiązek poboru przez płatnika – pozostały niezmienione. Zmodyfikowane zostały następujące obszary:

  • mechanizm poboru przez płatników podatku u źródła,
  • definicja rzeczywistego właściciela (ang. beneficial owner),
  • tzw. szczególna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, uregulowana w art. 22c ustawy o CIT.

Główną zmianą jest częściowe odejście od tzw. ulgi u źródła (ang. relief at source). Wprowadzono obowiązek pobrania podatku według stawki podstawowej, w przypadku przekroczenia w danym roku kwoty ponad 2 mln zł wypłat na rzecz jednego podatnika. W tym miejscu nie jest uwzględnione, że ustawa lub umowa międzynarodowa przewiduje prawo do niepobrania podatku, zastosowania obniżonej stawki lub zwolnienia z niego. W konsekwencji oznacza to, że jeśli suma wypłat danego podmiotu (płatnika) na rzecz innego podmiotu (podatnika) nie przekracza w danym roku 2 mln zł, wówczas w dalszym ciągu płatnik może (już w momencie dokonania wypłaty) nie pobierać podatku, zastosować zwolnienie bądź obniż...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK