Bankowość i Finanse | Podatki – Frankowicze kontra PIT

Bankowość i Finanse | Podatki – Frankowicze kontra PIT
Fot. Andrey Popov/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ten rok dla wielu frankowiczów mógł się zacząć mało przyjemną niespodzianką -otrzymaniem formularza PIT-11 od banku, w którym zaciągnęli kredyt frankowy. Zwłaszcza ci posiadający to zobowiązanie, którzy otrzymali umorzenie kwot wierzytelności z tytułu zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe kredytów zabezpieczonych hipotecznie albo jeśli przy takim kredycie zastosowano ujemne oprocentowanie.

Co istotne, tego rodzaju „nadzwyczajny” dochód w poprzednich latach nie był brany przez fiskusa pod uwagę, ze względu na obowiązywanie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe, czy wcześniejsze Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) z tytułu kredytu hipotecznego udzielonego na cele mieszkaniowe.

To nie banków wina…

To rozporządzenie określające zaniechanie poboru podatku od tego rodzaju „zysków” klientów przestało obowiązywać 31 grudnia 2018 r. ZBP, działający w imieniu banków, mając na uwadze negatywne skutki, jakie wygaśnięcie wspomnianej regulacji będzie niosło dla klientów, wielokrotnie występował do Ministerstwa Finansów z postulatem przedłużenia terminu jej obowiązywania. Pierwsze oficjalne pisma w tej sprawie zostały przekazane jeszcze przed końcem 2018 r. Na początku ub.r. ministerstwo wystąpiło z zapytaniem do banków o liczbę i wartości umów kredytowych, w przypadku których zastosowały umorzenia wierzytelności lub powstał przychód z tytułu ujemnego oprocentowania z tytułu hipotecznych kredytów mieszkaniowych wskazanych w omawianym rozporządzeniu.
Podobna praktyka miała zresztą już miejsce w przypadku przedłużenia rozporządzenia z 2015 r. Po przekazaniu do Ministerstwa Finansów powyższych danych, w marcu 2019 r., nie pozostało bankom i ich klientom nic innego, jak tylko czekać na nową regulację. Jednakże miesiące mijały, a nic się nie zmieniało. Mimo to sektor bankowy nie pozostał w tej kwestii bierny, ponawiając – i to wielokrotnie – swoją prośbę o podjęcie działań na rzecz przedłużenia obowiązywania rozporządzenia – zarówno pisemnie, jak i w rozmowach bezpośrednich z przedstawicielami MF.

Związek Banków Polskich podkreślał, że brak wydania odpowiedniej regulacji przed końcem 2019 r. oznaczać będzie, że instytucje finansowe będą musiały poinformować swoich klientów o zmianie sytuacji w związku z koniecznością naliczenia podatku od dochodu z tytułu stosowania ujemnych odsetek i umorzonych kredytów mieszkaniowych. Klienci wcale nie muszą wiedzieć – i z reguły nie wiedzą – o tym, że ZBP od ponad roku apelował do Ministerstwa Finansów o wydanie nowego rozporządzenia. I nie doczekał się tego. Zdziwi, a pewnie i zdenerwuje ich zatem to, że bank wysłał PIT-11 im i do ich urzędu skarbowego, czego nie robił w&...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK