Raport Specjalny. Horyzonty Bankowości 2020. Regulacje: Podatek u źródła – kolejne odroczenie

Raport Specjalny. Horyzonty Bankowości 2020. Regulacje: Podatek u źródła  – kolejne odroczenie
Fot. rogerphoto/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ponownie odroczono wprowadzenie zasad poboru podatku u źródła. Nie jest też jeszcze znane brzmienie kolejnego projektu nowelizacji tychże przepisów.

Katarzyna Pawlik
doradca zarządu, Zespół Ekonomiczno–Regulacyjny, Związek Banków Polskich

W numerze 9/2019 „Miesięcznika Finansowego BANK” informowaliśmy o problemach związanych ze stosowaniem nowych przepisów dotyczących poboru podatku u źródła – tzw. WHT, który jest pobierany od niektórych dochodów (m.in. dywidend, odsetek, należności licencyjnych) uzyskiwanych w Polsce przez nierezydentów, będących osobami fizycznymi lub innymi podmiotami. W niektórych przypadkach pobierany jest także od rezydentów (np. przy wypłacie dywidendy do podmiotu krajowego).

Decyzje i prace Ministerstwa Finansów

Dla przypomnienia, choć nowe zasady zostały wprowadzone Ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, która zaczęła obowiązywać od stycznia 2019 r., to ze względu na wiele kontrowersji oraz zgłaszanych problemów co do ich wypełnienia, Ministerstwo Finansów już pod koniec 2018 r. wydało dwa rozporządzenia w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania odpowiednio art. 26 ust. 2e ustawy CIT oraz art. 41 ust. 12 ustawy PIT, a następnie przedłużyło ich obowiązywanie do 31 grudnia 2019 r.

W międzyczasie, w celu rozwiania wątpliwości narosłych wokół nowych przepisów, ministerstwo prowadziło prace nad objaśnieniami podatkowymi dotyczącymi nowych zasad poboru WHT. Jednakże proces ten – choć było to niebezpieczne dla prawidłowego wypełniania nałożonych obowiązków – został przedłużony. Ostatecznie projekt objaśnień został opublikowany do konsultacji publicznej 19 czerwca ub.r. Niestety w dalszym ciągu nie wyjaśniał on wielu kluczowych wątpliwości, a – co istotne dla sektora bankowego – nadal nie było wiadomo, w jaki sposób należy stosować nowe przepisy WHT. Związek Banków Polskich podkreślał niejednokrotnie, że regulacje w tej formie mogą mieć zdecydowanie negatywny wpływ ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK