Autor: Jerzy Rawicz

BANK 2023/01

Wydarzenia i Opinie | Bancassurance | Droga do klienta wiedzie przez jego smartfon

Polacy wykazują się dość niską świadomością ubezpieczeniową. Spośród bogatej oferty polis najczęściej wybieramy te obowiązkowe, głównie z obawy przed sankcją. W likwidacji luki ubezpieczeniowej istotna rola może przypaść bankom, które za pośrednictwem różnych kanałów kontaktują się z klientami znacznie częściej niż ubezpieczyciele, a dodatkowo dysponują olbrzymią wiedzą na temat konsumentów, pozwalającą przeprowadzić analizę ich potrzeb odnośnie zakupu polisy.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/11

Bankowość i Finanse | Finansowanie Społecznościowe | Crowdfunding wchodzi w dorosłość

Polski rynek crowdfundingu zyskał wreszcie stosowne podstawy prawne funkcjonowania, jednak fakt ten nie zaistniał należycie w przestrzeni medialnej. Powód jest prosty: w tej samej ustawie uwzględniono tzw. wakacje kredytowe dla osób posiadających mieszkaniowe kredyty hipoteczne, wprowadzono też podstawy prawne dla likwidacji WIBOR i zastąpienia go innym wskaźnikiem referencyjnym. I to te zagadnienia w największym stopniu zelektryzowały opinię społeczną.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/10

Wydarzenia i opinie | Digitalizacja Gospodarki | W oczekiwaniu na kwantową rewolucję

Rosnące oczekiwania klientów, presja niebankowych dostawców usług finansowych i wyśrubowane wymogi regulacyjne to czynniki stymulujące cyfrową transformację sektora bankowego. W ostatnich latach proces ten został zintensyfikowany wskutek pandemii COVID-19, która wymusiła zarówno przejście na pracę zdalną bądź hybrydową, jak i zapewnienie klientom powszechnej dostępności usług online.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/09

Bankowość i Finanse | Usługi | Droga na parking wiedzie przez bank

Operatorzy stref płatnego parkowania w wielu polskich miastach nie zapewniają klientom wyboru alternatywnych aplikacji, umożliwiających dokonywanie płatności za postój. Taki wniosek płynie z analiz, przeprowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który zalecił samorządom poszerzenie palety dostępnych instrumentów płatniczych. To ważna wskazówka dla banków, które w coraz większym stopniu – w ramach bankowości mobilnej – udostępniają usługi komunalne.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/09

Raport Specjalny | Obsługa Gotówki | Konwojent na wagę złota

Regulacyjne tsunami chwilowo nie daje się szczególnie we znaki branży cash in transit. Motywowane względami czysto fiskalnymi zmiany zasad homologacji bankowozów to już przeszłość, a przygotowany jeszcze przed pandemią projekt gruntownej nowelizacji ustawy o ochronie osób i mienia wycofano z prac legislacyjnych na bliżej nieokreślony czas w związku z ekspansją COVID-19. Głównym wyzwaniem dla podmiotów konwojujących wartości pieniężne jest dziś pozyskanie wykwalifikowanych pracowników.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/08

Temat Numeru | Bancassurance w Bankowości Spółdzielczej | Wciąż sporo nowych szans dla banków lokalnych

Na przestrzeni ostatnich czterech lat rynek bancassurance podlegał sporym fluktuacjom. Wraz z następującymi po sobie kolejnymi wzrostami i spadkami rezultatów finansowych osiągniętych w kolejnych latach zmieniał się koszyk produktów najczęściej dystrybuowanych za pośrednictwem banków. W dalszym ciągu kanał ten dysponuje sporym, acz niewykorzystanym, potencjałem, szczególnie jeśli chodzi o polisy osobowe i majątkowe.

CZYTAJ WIĘCEJ
rosnące stosy monet, wykres w górę, dłonie człowieka
BANK 2022/08

Temat Numeru | Bancassurance w Bankowości Spółdzielczej | Nie tylko dodatkowy zysk w niestabilnych czasach

Obecna sytuacja makroekonomiczna przekłada się negatywnie na akcję kredytową polskich banków. Popyt na finansowanie w większości kategorii produktowych sukcesywnie spada, a perspektywa trzymiesięcznego odroczenia spłaty kredytów zaciągniętych na cele mieszkaniowe dodatkowo obniży nie najlepsze, tegoroczne wyniki polskich banków. W tak niesprzyjających uwarunkowaniach cennym źródłem przychodu może być sprzedaż ubezpieczeń, w szczególności niepowiązanych z produktem bankowym.

CZYTAJ WIĘCEJ
Fot. yelosmiley/stock.adobe.com
BANK 2022/07

Wydarzenia i opinie | KONGRES PRAWA BANKOWEGO I INFORMACJI | Nowe wyzwania regulacyjne w niepewnych czasach

Prawnicy odgrywają kluczową rolę w procesie wdrażania coraz liczniejszych regulacji przez instytucje finansowe, choć znaczenie podejmowanych przez nich działań nie zawsze bywa należycie doceniane przez piony biznesowe – przypomniał dr Tadeusz Białek, wiceprezes Związku Banków Polskich, podczas inauguracji dziewiątego już Kongresu Prawa Bankowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/06

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Certyfikaty ZBP | Rozwijanie kompetencji zawodowych

Niemal 17 tys. certyfikowanych pracowników polskiego sektora bankowego powiększyło się ostatnio o dziewięćdziesięciu nowych członków. 77 spośród nich uzyskało stopień zawodowy dyplomowanego pracownika bankowego; kadry polskich instytucji finansowych zyskały też dziesięciu menedżerów ds. zarządzania procesami i jakością oraz trzech certyfikowanych konsultantów ds. finansowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/05

Bankowość i Finanse | Inflacja | Wielogłos w sprawie inflacji

Inflacja w Polsce: przyczyny i perspektywy – taki był temat seminarium, przygotowanego pod auspicjami Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk wraz z Instytutem Nauk Ekonomicznych PAN. W gronie panelistów znaleźli się ekonomiści reprezentujący krajowe i zagraniczne ośrodki badawcze, praktycy i członkowie Rady Polityki Pieniężnej, zaś zaprezentowane stanowiska i opinie, a także głosy polemiczne porządkują szereg kwestii, które budzą emocje w publicznym dyskursie na ten temat.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/05

Bankowość i Finanse | Technologie – Debata Redakcyjna | Gotowi na wejście w zwinny, zautomatyzowany świat

Branża bankowa stoi w obliczu bezprecedensowych wyzwań, a kryzysy, jakich nie brakowało na przestrzeni ostatnich dwóch lat, tylko zwiększają ich rozmiar. Aby sprostać konkurencji globalnych gigantów, niezbędne jest właściwe wykorzystanie możliwości, jakie dają nowoczesne technologie, w szczególności w dziedzinie automatyzacji oraz standaryzacji procesów. Warunki brzegowe narzuca również rynek pracy. Przy dużym deficycie specjalistów IT wysokie zarobki nie wystarczą, by powstrzymać odpływ fachowców do branż cyfrowych. Eliminacja powtarzalnych, mechanicznych czynności i zaoferowanie udziału w kreatywnym zespole, realizującym ambitne przedsięwzięcia staje się wręcz koniecznością.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/04

Bankowość i Finanse | Ochrona Środowiska | Pragmatycznie i praktycznie – tak banki wspierają gospodarkę niskoemisyjną

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, ze szczególnym uwzględnieniem transformacji branży energetycznej, stanowi jeden z priorytetów polityki unijnej na nadchodzące lata. W realizacji tych ambitnych zamierzeń istotna rola przypadnie bankom, które dysponują bogatym doświadczeniem zarówno w sferze finansowania niskoemisyjnej gospodarki, jak i innych proekologicznych działań.

CZYTAJ WIĘCEJ
biometria, twarz
BANK 2022/02

Bankowość i Finanse | Gospodarka – Inflacja | Dwie twarze inflacji – dwie twarze polityki pieniężnej

Mamy taką inflację jak 20 lat temu. Ale one – ta sprzed 20 lat i ta dzisiejsza – różnią się od siebie niczym słońce od księżyca. Tamta – po dekadzie uporczywej walki – szła w dół. Dzisiejsza – po latach ultrałagodnego policy mix – idzie w górę. Lecz to nie tylko kwestia kierunku marszu cen, bo i tamta, i obecna polityka pieniężna mają zupełnie różne twarze. Przyjrzyjmy się im.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/02

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Dekarbonizacja – tak, ale…

Dekarbonizacja polskiego sektora energetycznego oznaczać będzie prawdziwą rewolucję w tych regionach, gdzie tradycyjne siłownie koegzystują z zasilającym je górnictwem węgla brunatnego, tak jak ma to miejsce chociażby w Bełchatowie. To właśnie tam perspektywa odejścia od węgla budzi największe obawy społeczne, zarówno odnośnie pogorszenia się ogólnej sytuacji gospodarczej regionu, jak i gwałtownego wzrostu bezrobocia. Równocześnie mieszkańcy są bardziej skłonni poprzeć zastąpienie klasycznej elektrowni przez instalacje OZE, aniżeli budowę na tym miejscu siłowni atomowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/01

Bankowość i Finanse | Inwestowanie | Świadome oszczędzanie sposobem na inflację

Styczniowa podwyżka stopy depozytowej do wysokości 1,75% sprawiła, iż wskaźnik ten osiągnął wartość odnotowaną w marcu 2013 r. Po kilkunastu miesiącach oprocentowania lokat na poziomie bliskim zeru jest to przełom, jednak przy obecnej wysokości inflacji decyzja RPP może nie wystarczyć, by powstrzymać faktyczną utratę wartości środków. Jak w tych warunkach przekonywać, że oszczędzanie w bankach ma jednak sens?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/01

Raport Specjalny | Technologiczne Otwarcie Roku | Z głową w chmurach, ale nogami twardo na ziemi

Dynamiczny rozwój gospodarki elektronicznej, przyspieszony wskutek pandemii COVID-19, sprawia, iż coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na migrację do chmury. Trend ten stymulowany jest przez dostawców technologii, którzy sukcesywnie rezygnują z oferowania swych usług w formie tradycyjnej, koncentrując się na modelu as a service. Dla sektora finansowego wyznacza to całkiem nowe możliwości, zwłaszcza z uwagi na rosnące znaczenie monetyzacji danych jako źródła przychodów banków.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/12

Temat Numeru | Bancassurance | W kanale mobilnym łatwiej rozpoznać oczekiwania klientów

Otwarta bankowość, aplikacje mobilne i sztuczna inteligencja stwarzają nowe możliwości dla sektora bancassurance, także w obszarze analizy potrzeb klienta. Za zmianami technologicznymi i biznesowymi nie nadążają regulacje, nakładające na banki i zakłady ubezpieczeń wiele obowiązków informacyjnych względem nabywcy. Ich zasadność w dobie zakupów jednym klikiem i ściśle spersonalizowanej oferty niejednokrotnie bywa dyskusyjna.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/12

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Bankowość Lokalna

Skoro przez półtora stulecia w różnych sytuacjach dziejowych bankowość lokalna utrzymała się lepiej lub gorzej i służyła społeczności lokalnej, to znaczy, że idea, która jej przyświecała, byśmy wspólnie, tworzyli dobro, którym możemy się podzielić i budowali to nasze otoczenie, ma głęboki sens, i że będzie mieć sens także w najbliższej przyszłości – twierdzi
Alicja Huczyńska,
prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Koronowie.
Rozmawiali z nią Maciej Małek i Jerzy Rawicz.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/11

Bankowość i finanse | KREDYTY | Spłata przed ustalonym terminem

Nagły dopływ gotówki bądź chęć zwiększenia zdolności kredytowej przed zawarciem nowej umowy z bankiem to tylko niektóre sytuacje, w których konsumenci decydują się na dokonanie spłaty kredytu przed terminem. Możliwość taką przewiduje zarówno prawo unijne, jak i polskie, gwarantując klientom indywidualnym korzystne warunki wcześniejszego rozliczenia z bankiem bądź instytucją pożyczkową.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 4