Autor: Jerzy Rawicz

BANK 2024/06

Wydarzenia i Opinie | Finanse Jutra | Jak będą wyglądały finanse jutra?

Kobiety stanowią zdecydowaną większość, bo aż 68% zatrudnionych w polskich bankach komercyjnych. Proporcji tej nie odzwierciedla skład organów zarządzających instytucji finansowych; na koniec września ub.r. panie sprawowały tylko 19% funkcji w zarządach i 31% w radach nadzorczych tych podmiotów. To jeden z ważniejszych wniosków płynących z pionierskiego opracowania na temat zarządzania różnorodnością w polskich bankach komercyjnych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2024/04

Wydarzenia i Opinie | Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze | AI zmieni gospodarkę, ale i system oświaty

Polski system kształcenia osadzony jest w realiach sprzed ponad stu lat, w biznesie zaś tylko niewielki odsetek podmiotów dysponuje strategią transformacji cyfrowej. To najważniejsze wnioski z debaty poświęconej transformacji cyfrowej polskiej gospodarki w kontekście AI, jaka odbyła się w ramach tegorocznego Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego.

CZYTAJ WIĘCEJ
pieniądze kredyty, człowiek zatrzymujący kostki domina
BANK 2024/03

Raport Specjalny | Trendy Bankowości 2024 | Kredyty konsumenckie po nowemu

Zakupy z płatnością odroczoną (BNPL) staną się z mocy prawa kredytem konsumenckim, ten zaś będzie podlegał bardziej restrykcyjnym wymogom odnośnie badania zdolności kredytowej potencjalnego nabywcy. Jest i dobra wiadomość dla sektora finansowego: analiza będzie mogła bazować na zautomatyzowanych narzędziach. To najważniejsze nowości, jakie przyniesie uchwalona przez Europarlament jesienią ub.r. dyrektywa o kredytach konsumenckich (CCD II).

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/11

Bankowość i Finanse | MŚP | Small biznes w poszukiwaniu inwestora

Kredytowanie polskiego small biznesu przez banki przeżywa trudne chwile – taki wniosek płynie z najświeższych analiz, przeprowadzonych przez Narodowy Bank Polski. To wiadomość niepokojąca dla przedstawicieli sektora MŚP, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że w polskich realiach to banki są głównym dostawcą pieniądza dla małych i średnich firm. Czy to szansa dla alternatywnych form finansowania, w tym również kapitałowego?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/11

Wydarzenia i Opinie | Forum Usług Płatniczych 2023 | Rynek czekają kolejne wyzwania

Innowacje technologiczne ułatwiają korzystanie z usług płatniczych, równocześnie generując niespotykane dotąd zagrożenia. W obliczu rosnącej liczby przestępstw, w szczególności wykorzystujących socjotechnikę, bezpieczeństwo usług płatniczych stanowi absolutny priorytet – podkreślał Sebastian Bogdan, dyrektor Departamentu Bankowości Równoległej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, podczas inauguracji tegorocznego Forum Usług Płatniczych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Zbigniew Wiśniewski
BANK 2023/10

Bankowość i Finanse | Fundacja Polska Bezgotówkowa | Skupiamy się zarówno na udostępnianiu rozwiązań płatniczych, jak i edukacji przedsiębiorców i konsumentów

Dzisiejszy konsument ceni sobie wolność i wybór. Idziemy do sklepu po to, by coś kupić i nie zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób zapłacimy. Ma być szybko, bezpiecznie – tak, jak chcemy – podkreśla Zbigniew Wiśniewski, wiceprezes zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa. Rozmawiał z nim Jerzy Rawicz.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/10

Wydarzenia i Opinie | Kongres Obsługi Gotówki | Dostęp do gotówki to prawo polskich obywateli

Gotówka w Polsce ma silną pozycję, także za sprawą bankowców, którzy konsekwentnie opowiadają się za równoprawnym traktowaniem płatności tradycyjnych i elektronicznych – wspomniał Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich, podczas inauguracji Kongresu Obsługi Gotówki (KOG). Deklaracja ta nabiera szczególnego znaczenia w czasach, kiedy, jak słusznie zauważył członek zarządu NBP Paweł Szałamacha, posługiwanie się gotówką zmieniło swój status, stając się deklaracją przywiązania do pewnych wartości.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/09

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Forum Liderów Banków Spółdzielczych | Tak dobrych wyników nie było od dawna

Lokalny sektor finansowy należycie wykorzystuje otoczenie wysokich stóp procentowych. Przychody banków spółdzielczych w ostatnich miesiącach odnotowują bezprecedensowy wzrost, w ślad za czym następuje równie dynamiczna poprawa kluczowych wskaźników rentowności aktywów i kapitału własnego. Czy to zapowiedź długofalowego trendu?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/09

Temat Numeru | Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa | Przedsiębiorca w regulacyjnym gąszczu

Kraków pełen jest lekarzy – stwierdził przed wiekami Stańczyk, otrzymując od licznych przechodniów rady, jak poradzić sobie z uporczywym bólem zęba. Dziś miałby pełne prawo sądzić, iż tym, co cementuje skłócone elity polityczne w Polsce jest troska o small biznes. Deklaracje odnośnie likwidacji najbardziej uciążliwych barier regulacyjnych dla sektora MŚP wybrzmiewają niezmiennie z ław sejmowych od kilkunastu lat, nieco gorzej wyglądała realizacja tych postulatów w praktyce.

CZYTAJ WIĘCEJ
flaga UE, młotek sędziowski
BANK 2023/08

Raport Specjalny | Obsługa Gotówki | Jednolity limit transakcji gotówkowych dla całej Unii

Płatności gotówkowe na kwotę powyżej 10 tys. euro w transakcjach z przedsiębiorcami będą nielegalne – zakłada procedowany obecnie przez władze unijne tzw. pakiet AML. W obecnym stanie prawnym wykonywanie takich operacji wymaga od firmy przyjmującej gotówkę spełnienia szeregu obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, jednak zdaniem europejskich legislatorów, rozwiązanie to nie sprawdza się w praktyce.

CZYTAJ WIĘCEJ
Przemysław Rutkowski
BANK 2023/06

Bankowość i Finanse | Placówki | Oddziały są dla wszystkich potrzebujących eksperckiej porady

Są także dla klientów oczekujących empatycznej rozmowy i pomocy w jak najlepszym dopasowaniu produktów do ich potrzeb. Pracownicy oddziałów pełnią również niezwykle ważną funkcję edukacyjną. Z empatią uczą, jak bezpiecznie korzystać z kanałów zdalnych, w tym również funkcjonalności dostępnych w aplikacji mobilnej – wyjaśnia Przemysław Rutkowski, dyrektor Projektu Transformacji Sieci Detalicznej w Banku Millennium, w rozmowie z Michałem Pawłowskim i Jerzym Rawiczem.

CZYTAJ WIĘCEJ
wirtualne wskaźniki i wykresy, tablet, dłoń z długopisem
BANK 2023/06

Raport Specjalny | Horyzonty Bankowości 2023 | Utrzymać kurs w czasach niepewności

„Obyś żył w ciekawych czasach” – przekleństwo przypisywane dawnym Chińczykom w pełni oddaje sytuację sektora bankowego w ostatnich trzech latach. Poczynając od szybkiego przestawienia globalnej gospodarki w tryb zdalny wiosną 2020 r. skończył się błogi czas „business as usual”, a przedsiębiorcy, w tym w szczególności instytucje finansowe, co i rusz muszą stawić czoła niespodziewanym wyzwaniom i zagrożeniom.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/05

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | VII Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości | Poziom wiedzy ekonomicznej Polaków determinuje kondycję gospodarczą państwa

Tegoroczny, siódmy już Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości, był bodaj najważniejszym wydarzeniem w Polsce poświęconym edukacji finansowej. Wystąpienia przedstawicieli najwyższych władz państwowych, ciekawe debaty i rozmowy z ekspertami sektora finansowego, świata nauki, wiele strategicznych wniosków – tak w skrócie można podsumować wydarzenie przygotowane przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości i Fundację GPW.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/04

Raport Specjalny | Nowe Technologie – Britenet | Frontem do klienta: co to oznacza w dobie AI i robotów?

Niemal pięćset lat temu Mikołaj Kopernik, „wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”, zapoczątkowując tym samym przewrót w astronomii. Dziś podobna rewolucja dokonuje się w sektorze bankowym, który odchodzi od koncentracji na produkcie, stawiając w centrum uwagi klienta i jego oczekiwania. Trend ten idzie w parze z sukcesywną digitalizacją całej gospodarki, coraz częściej wspomaganą przez inteligentne algorytmy.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/04

Wydarzenia i Opinie | Europejski Kongres Finansowy | Takiej kulminacji ryzyka jeszcze nie doświadczaliśmy

Ryzyko prawno-regulacyjne coraz silniej wyznacza perspektywy bankowego biznesu, zwłaszcza w segmencie detalicznym. Obok eskalacji konsumeryzmu, wpisującej się w trendy europejskie, wyzwaniem dla polskiej bankowości pozostają populistyczne decyzje, w rodzaju powszechnych wakacji kredytowych. Czynniki te najbardziej obniżają atrakcyjność rodzimego rynku finansowego zarówno dla nowych, jak i dotychczasowych inwestorów.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/01

Wydarzenia i Opinie | Bancassurance | Droga do klienta wiedzie przez jego smartfon

Polacy wykazują się dość niską świadomością ubezpieczeniową. Spośród bogatej oferty polis najczęściej wybieramy te obowiązkowe, głównie z obawy przed sankcją. W likwidacji luki ubezpieczeniowej istotna rola może przypaść bankom, które za pośrednictwem różnych kanałów kontaktują się z klientami znacznie częściej niż ubezpieczyciele, a dodatkowo dysponują olbrzymią wiedzą na temat konsumentów, pozwalającą przeprowadzić analizę ich potrzeb odnośnie zakupu polisy.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/11

Bankowość i Finanse | Finansowanie Społecznościowe | Crowdfunding wchodzi w dorosłość

Polski rynek crowdfundingu zyskał wreszcie stosowne podstawy prawne funkcjonowania, jednak fakt ten nie zaistniał należycie w przestrzeni medialnej. Powód jest prosty: w tej samej ustawie uwzględniono tzw. wakacje kredytowe dla osób posiadających mieszkaniowe kredyty hipoteczne, wprowadzono też podstawy prawne dla likwidacji WIBOR i zastąpienia go innym wskaźnikiem referencyjnym. I to te zagadnienia w największym stopniu zelektryzowały opinię społeczną.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/10

Wydarzenia i opinie | Digitalizacja Gospodarki | W oczekiwaniu na kwantową rewolucję

Rosnące oczekiwania klientów, presja niebankowych dostawców usług finansowych i wyśrubowane wymogi regulacyjne to czynniki stymulujące cyfrową transformację sektora bankowego. W ostatnich latach proces ten został zintensyfikowany wskutek pandemii COVID-19, która wymusiła zarówno przejście na pracę zdalną bądź hybrydową, jak i zapewnienie klientom powszechnej dostępności usług online.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/09

Bankowość i Finanse | Usługi | Droga na parking wiedzie przez bank

Operatorzy stref płatnego parkowania w wielu polskich miastach nie zapewniają klientom wyboru alternatywnych aplikacji, umożliwiających dokonywanie płatności za postój. Taki wniosek płynie z analiz, przeprowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który zalecił samorządom poszerzenie palety dostępnych instrumentów płatniczych. To ważna wskazówka dla banków, które w coraz większym stopniu – w ramach bankowości mobilnej – udostępniają usługi komunalne.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/09

Raport Specjalny | Obsługa Gotówki | Konwojent na wagę złota

Regulacyjne tsunami chwilowo nie daje się szczególnie we znaki branży cash in transit. Motywowane względami czysto fiskalnymi zmiany zasad homologacji bankowozów to już przeszłość, a przygotowany jeszcze przed pandemią projekt gruntownej nowelizacji ustawy o ochronie osób i mienia wycofano z prac legislacyjnych na bliżej nieokreślony czas w związku z ekspansją COVID-19. Głównym wyzwaniem dla podmiotów konwojujących wartości pieniężne jest dziś pozyskanie wykwalifikowanych pracowników.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/08

Temat Numeru | Bancassurance w Bankowości Spółdzielczej | Wciąż sporo nowych szans dla banków lokalnych

Na przestrzeni ostatnich czterech lat rynek bancassurance podlegał sporym fluktuacjom. Wraz z następującymi po sobie kolejnymi wzrostami i spadkami rezultatów finansowych osiągniętych w kolejnych latach zmieniał się koszyk produktów najczęściej dystrybuowanych za pośrednictwem banków. W dalszym ciągu kanał ten dysponuje sporym, acz niewykorzystanym, potencjałem, szczególnie jeśli chodzi o polisy osobowe i majątkowe.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 5