Bankowość i Finanse | Usługi | Droga na parking wiedzie przez bank

Bankowość i Finanse | Usługi | Droga na parking wiedzie przez bank
Fot. lyudinka/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Operatorzy stref płatnego parkowania w wielu polskich miastach nie zapewniają klientom wyboru alternatywnych aplikacji, umożliwiających dokonywanie płatności za postój. Taki wniosek płynie z analiz, przeprowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który zalecił samorządom poszerzenie palety dostępnych instrumentów płatniczych. To ważna wskazówka dla banków, które w coraz większym stopniu - w ramach bankowości mobilnej - udostępniają usługi komunalne.

Bilety parkingowe, wykładane za szybą samochodu, odchodzą do historii – taką decyzję podjęli w sierpniu br. stołeczni radni. To symboliczne zakończenie pewnej epoki, niemniej większość kierowców już od kilku lat nie korzystała z papierowych kwitków. Dokonywanie płatności za pośrednictwem aplikacji mobilnej jest pod każdym względem wygodniejsze. Zwrócił na to uwagę prezes UOKiK w stanowisku, opublikowanym 2 sierpnia br. Przedstawia ono wnioski z postępowania wyjaśniającego, mającego wykazać, na jakich zasadach operatorzy stref płatnego postoju podejmują współpracę z dostawcami mobilnych usług płatniczych.

Operatorzy stref nie chcą konkurencji?

W polskich miastach można wyodrębnić dwa modele obsługi stref płatnego postoju. W pierwszym operatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, realizująca zadanie bezpośrednio lub poprzez powołaną w tym celu spółkę. „W takiej sytuacji samorząd decyduje o liczbie aplikacji mobilnych dopuszczonych do funkcjonowania, a potencjalni dostawcy aplikacji wyłaniani są w trybie przetargu lub zapytania ofertowego” – wskazał UOKiK.

Alternatywnym rozwiązaniem jest powierzenie obsługi strefy zewnętrznym podmiotom komercyjnym, wyłanianym w drodze przetargu. I to on decyduje o udostępnianiu funkcjonalności pobierania opłat za postój innym instytucjom, w tym również operatorom aplikacji mobilnych. „Zdarza się, że przedsiębiorcą zarządzającym strefą płatnego parkowania jest podmiot, który jednocześnie sam jest dostawcą aplikacji” – zaznaczono w cytowanym komunikacie. Zdaniem prezesa UOKiK, sytuacja taka nie sprzyja dywersyfikacji aplikacji płatniczych. „W konsekwencji, konsument zostaje pozbawiony lub ma ograniczoną możliwość wyboru aplikacji do płacenia za parkowanie” – stwierdza urząd.

Dać możliwość wyboru

Konkurencja pomiędzy różnymi dostawcami instrumentów płatniczych nie ma wpływu na cenę usługi, niemniej wielość aplikacji sprzyja wdrażaniu innowacyjnych funkcjonalności, jak możliwość większej kontroli nad czasem postoju czy przypominania użytkownikowi o zbliżającym się jego końcu. Co więcej, aplikacje są w stanie zapewnić dostęp do innych usług komunalnych, jak sprzedaż biletów komunikacji miejskiej, wynajem rowerów czy wstęp do obiektów sportowo-rekreacyjnych. Podjęcie współpracy z gminą w sferze poboru opłat parkingowych może zachęcić obie strony do włączenia tych funkcjonalności, co wpłynęłoby pozytywnie na digitalizację usług publicznych na poziomie lokalnym.

„Zapewnienie jak największej liczby aplikacji dostawców aplikacji mobilnych jest również korzystne dla konsumentów, ponieważ daje im swobodę wyboru odpowiedniej aplikacji mobilnej według własnych preferencji oraz zapewnia alternatywę np. w przypadku awarii u jednego z podmiotów świadczących usługę płatności mobilnych” – zaznacza UOKiK.

Jak pod tym względem zaprezentowały się władze polskich miast? Jako godny naśladowania przykład prezes UOKiK wymienił sześć aglomeracji: Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków i Rzeszów, które udostępniają kierowcom możliwość wniesienia opłaty za pośrednictwem pięciu operatorów. Podejście takie nie jest jednak standardem, stąd rekomendacja dla samorządów, by podjęły działania na rzecz zwiększenia konkurencji. „Osiągnięcie celu w postaci zapewnienia dostępności jak najwię...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK