Wystartowała Strategiczna Szkoła Menedżerów Polskiej Bankowości Spółdzielczej

Wystartowała Strategiczna Szkoła Menedżerów Polskiej Bankowości Spółdzielczej
Włodzimierz Kiciński, fot. ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W czwartek, 5 grudnia 2019 r. punktualnie o godzinie 13.00 wiceprezes Zarządu Związku Banków Polskich Włodzimierz Kiciński zainaugurował premierową sesję dwudniowego spotkania uczestników pilotażu Strategicznej Szkoły Menedżerów Polskiej Bankowości Spółdzielczej.

#MaciejMałek: W obliczu wyzwań, przed jakimi stoi sektor bankowości spółdzielczej, inicjatywa ZBP wydaje się dobrze rokować #BankiSpółdzielcze #StrategicznaSzkołaBS #ZBP

Projekt, nawiązujący do rekomendacji Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej spotkał się z życzliwym przyjęciem środowiska banków spółdzielczych.

W Konwencie uczestniczą najważniejsze osoby w polskiej bankowości spółdzielczej, w tym zarządy banków zrzeszających, zarządy systemów ochrony instytucjonalnej, członkowie rad nadzorczych banków zrzeszających, członkowie rad nadzorczych systemów ochrony instytucjonalnej, członkowie rad zrzeszeń. Łącznie jest to grono około 100 osób.

Strategiczna Szkoła Menedżerów Polskiej Bankowości Spółdzielczej  to unikalny program rozwoju menedżerów, który uwzględnia wnioski z badań dotyczących funkcjonowania bankowości spółdzielczej.

Obejmuje także bieżące efekty prac na rzecz wzmocnienia sektora bankowości spółdzielczej wypracowywane przez ZBP, KZBS, Zrzeszenia, IPS-y, opierając się na projektach o charakterze innowacyjnym, kształtujących bankowość spółdzielczą jako elastyczną sieć powiązanych, autonomicznych podmiotów.

Prezentacje, konwersatoria i warsztaty zaplanowane w ramach mityngu w Żelechowie odbędą się z udziałem uznanych coach-ów, mentorów i praktyków.

Służyć będą poprawie tzw. miękkich kompetencji w zakresie komunikacji, definiowania problemów i budowy zespołów zadaniowych do ich rozwiązywania.

W obliczu wyzwań, przed jakimi stoi polski sektor bankowości spółdzielczej, inicjatywa Związku Banków Polskich wydaje się dobrze rokować.

Celem generalnym Projektu jest pokazanie wizji bankowości spółdzielczej w oparciu o rozwój i poprawę konkurencyjności, prezentacja możliwych modeli biznesowych i sposobów osiągania celów w oparciu o krajowe i europejskie rozwiązania. Ponadto – zainteresowanie liderów zmianami, poprzez wspieranie dialogu z udziałowcami, kadrą kierowniczą i pracownikami banków.

Szczegółowe relacje, opinie i sugestie inicjatorów oraz wykładowców Strategicznej Szkoły Menedżerów Polskiej Bankowości Spółdzielczej i refleksje pierwszych uczestników − już wkrótce, na portalu aleBank.pl.

Czytaj także: Bankowość spółdzielcza. Kształcenie menedżerów: Przełom zacznijmy od siebie

Źródło: aleBank.pl