Webinarium Live: nowa ustawa deweloperska i DFG – problemy praktyczne, 29 lutego 2024 r.

Webinarium Live: nowa ustawa deweloperska i DFG – problemy praktyczne, 29 lutego 2024 r.
Źródło: DEWAY
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Firma szkoleniowa DEWAY zaprasza na webinarium na którym przedstawi najczęściej pojawiające się problemy praktyczne na tle obowiązywania nowej ustawy oraz odpowie na najczęściej pojawiające się pytania.

Uczestnicząc w wydarzeniu będzie można:

 • dowiedzieć się o błędnym stosowaniu przepisów ustawy do umów;
 • poznać kontrowersyjne przypadki w procesie inwestycyjnym;
 • upewnić się ws. ewentualnego pomijania istotnych regulacji w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego;
 • potwierdzić jak wygląda praktyczne ujęcie obowiązków, które na poszczególne podmioty nakłada ustawa;
 • dowiedzieć się jak wygląda odpowiedzialność deweloperów za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy;
 • poznać praktyki banków w postępowaniach sądowych.

Program webinarium: nowa ustawa deweloperska i DFG – problemy praktyczne

 1. Czy wiesz, do których umów stosuje się przepisy ustawy deweloperskiej, a do których nie?

2. Czym się różni cesja praw z umowy deweloperskiej od sprzedaży ekspektatywy?

3. Na czym polega ustawowy zakaz cesji wierzytelności z umowy deweloperskiej? Od kiedy obowiązuje i do kogo ma zastosowanie?

4. Jak zawierać umowy, gdy nabywcą nie będzie podmiot zdefiniowany ustawowo?

5. Jaki wpływ ma nowe ujęcie konsumenta na możliwość powoływania się na klauzule abuzywne w umowach zawieranych przez deweloperów?

6. Jak poradzić sobie w przypadku śmierci nabywcy z umowy deweloperskiej
w kontekście braku możliwości zawarcia umowy przenoszącej własność i zwolnienia środków zdeponowanych na rachunkach powiernicznych?

7. Do jakiego stopnia bank i na którym etapie ma prawo ingerować w treść zawieranej umowy, z uwzględnieniem różnic na etapie banku prowadzącego rachunki powiernicze, a banku kredytującego nabywców?

8. Jak praktycznie podejść do zawierania umów rezerwacyjnych?

9. Które istotne regulacje zostały pominięte w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego?

10. Jak wyglądają praktyczne aspekty wydzielenia zadań inwestycyjnych przez deweloperów?

11. Jak poradzić sobie z zawieraniem umów w przedmiocie lokali użytkowych
w kontekście przepisów nowej ustawy?

12. Jak praktycznie wypełniać obowiązki informacyjne deweloperów oraz jak radzić sobie z rozszerzonym zakresem informacji, które muszą znaleźć się w nowym prospekcie informacyjnym;

13. Jak w praktyce wyglądają odbiory lokali czy domów, zwłaszcza w przypadku występowania wad tzw. istotnych?

14. W jakich sytuacjach bank ma obowiązek wypłaty środków na rzecz nabywców
w przypadku odstąpienia od umowy? – problemy praktyczne i luka ustawowa;

15. Jak obecnie wygląda odpowiedzialność deweloperów za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy?

16. Jakie są obowiązki i uprawnienia banków w kontekście ew. wad prawnych i fizycznych przedmiotu umowy?

17. Jak wygląda udział banków w postępowaniach sądowych o przeniesienie własności przedmiotu umowy oraz postępowaniach dotyczących odpowiedzialności kontraktowej deweloperów?

18. Jak wyglądają procesowe aspekty zgody lub braku zgody banku lub innego wierzyciela hipotecznego na bezobciążeniowe ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności na nabywcę lub przeniesienie na nabywcę prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym?

19. Jak radzić sobie z wykreśleniem hipoteki z wpisanym administratorem hipoteki
z ustawy o księgach wieczystych i hipotece lub z ustawy o obligacjach.

Kto powinien wziąć udział w webinarium?

 • Firmy deweloperskie i budowlane.
 • Prawnicy i kancelarie obsługujące firmy deweloperskie.
 • Pośrednicy nieruchomości w obrocie budowlanym.
 • Pracownicy banków.
 • Wszystkie podmioty współpracujące z branżą nieruchomości.
 • Wszystkie osoby, zainteresowane wpływem nowelizacji ustawy deweloperskiej na działalność branży.
 • Wszystkie osoby z podmiotów współpracujących z branżą nieruchomości.
DEWAY logo
Źródło: DEWAY