W KSF rozbieżności opinii w sprawie ustawy o pomocy kredytobiorcom?

W KSF rozbieżności opinii w sprawie ustawy o pomocy kredytobiorcom?
Fot. stock.adobe.com/milushka
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komitet Stabilności Finansowej dot. nadzoru makroostrożnościowego (KSF-M) nie zdecydował się na wydanie wspólnej opinii do ustawy o pomocy kredytobiorcom - podał NBP w opinii do ustawy, nad którą będzie pracował Senat.

„Komitet cyklicznie ocenia ryzyko systemowe i podejmuje niezbędne kroki w celu zapobieżenia jego narastaniu zgodnie ze swoimi kompetencjami ustawowymi.

KSF analizuje także potencjalne skutki zmian regulacyjnych dotyczących wsparcia dla kredytobiorców, którego koszty będą w znaczącym stopniu obciążać sektor bankowy” ‒ napisano.

Czytaj także: ZBP ostrzega przed skutkami wakacji kredytowych i szybkiej reformy WIBOR-u

„Komitet nie zdecydował jednak o wydaniu wspólnej opinii w sprawie wskazanych zmian ustawowych” – dodał Narodowy Bank Polski w opinii.

Czytaj także: KNF: z wakacji kredytowych skorzysta praktycznie każdy uprawniony; należy doszacować skutki regulacji

Sejm przyjął w czerwcu rządową ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, która przewiduje:

wprowadzenie wakacji kredytowych (do 8 miesięcy do końca 2023 r.) dla kredytobiorców hipotecznych w PLN, zmianę wskaźnika WIBOR, a także zasilenie FWK nowymi środkami, na które mają złożyć się banki.

Komitet Stabilności Finansowej pełni funkcję organu właściwego w zakresie nadzoru makroostrożnościowego w Polsce. KSF jest organem kolegialnym, w którym reprezentowane są cztery główne instytucje sieci bezpieczeństwa finansowego, tj. Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Finansów, Komisja Nadzoru Finansowego i Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Czytaj także: IZFiA: reforma WIBOR-u w trybie przyspieszonym nie wcześniej niż od 2024 r. lub od ustalenia zasad konwersji

Źródło: PAP BIZNES