Wymogi kapitałowe

Ewa Kaczyńska, Senior Manager, Consulting, Risk Advisory, Deloitte.
Komentarze ekspertów

CRR 3 – co czeka banki w 2025 roku?

1 stycznia 2025 roku wejdą w życie przepisy zmieniające Rozporządzenie nr 575/2013 oraz Dyrektywę 2013/36/UE, czyli tzw. CRR 3 i CRD 6. Nowe przepisy mają na celu pełne wdrożenie do prawodawstwa Unii Europejskiej standardów międzynarodowych uzgodnionych przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, w szczególności tzw. „reformy Bazylea III” – komentarz Ewa Kaczyńska, Senior Manager, Consulting, Risk Advisory, Deloitte.

CZYTAJ WIĘCEJ
Szyld banku
Gospodarka | Prawo i regulacje | Z rynku finansowego

Bazylea III: banki będą bardziej odporne na wstrząsy gospodarcze

Komisja Europejska przyjęła nowelizację unijnych przepisów bankowych: rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych i dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych, dzięki którym banki mają stać się bardziej odporne na potencjalne przyszłe wstrząsy gospodarcze, a jednocześnie – przyczynić się do odbudowy Europy po pandemii COVID-19 i transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu, poinformowała Komisja.

CZYTAJ WIĘCEJ
Sejm
Prawo i regulacje | Z rynku finansowego

Prawo bankowe: Sejm uchwalił z poprawkami nowelizację dotyczącą wymogów kapitałowych

Sejm przyjął nowelizację prawo bankowego, wdrażającą unijne przepisy, dotyczące m.in. zatwierdzania finansowych spółek holdingowych i finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej oraz zmieniającej poziom bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym (O-SII) z 2% do 3%. Za nowelą wraz z przyjętymi wcześniej poprawkami opowiedziało się 441 posłów, 10 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.

CZYTAJ WIĘCEJ
Technologie i innowacje

Zwiększyć bezpieczeństwo, ograniczyć biurokrację, wspólnie inwestować w systemy IT

150914.flbs.01.400x200Pośród wszystkich wyzwań i szans dla bankowości spółdzielczej bez wątpienia na pierwszym miejscu plasują się zmiany regulacyjne, wywołane implementacją pakietu CRD IV/CRR, z systemem ochrony instytucjonalnej na czele. Nic dziwnego, ze właśnie tym, jakże kluczowym dylematom poświęcony był ostatni panel pierwszego dnia Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2015, zatytułowany: „Model organizacyjny i biznesowy – granice autonomii biznesowej i organizacyjnej BS, budowa pożądanego modelu biznesowego w BS, możliwości realokacji zasobów w zrzeszeniach w celu podniesienia efektywności działania bankowości spółdzielczej”.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1