BGŻ BNP Paribas planuje emisję akcji, by spełnić wymogi KNF

BGŻ BNP Paribas planuje emisję akcji, by spełnić wymogi KNF
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zarząd BGŻ BNP Paribas podejmie dodatkowe działania mające na celu spełnienie nowych wymogów regulacyjnych i w związku z tym planuje podwyższenie kapitału zakładowego poprzez przeprowadzenie emisji nowych akcji. Podwyższenie kapitału powinno zostać zrealizowane w ciągu najbliższych 6 miesięcy pod warunkiem uzyskaniu wszelkich zgód.

@BGZ_BNP_Paribas ‏planuje emisję akcji w ciągu 6 miesięcy, by spełnić wymogi #KNF

„Poziom współczynników kapitału Tier I – zarówno w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym – oraz łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) w ujęciu skonsolidowanym ukształtowały się poniżej nowych wymogów” – podano w komunikacie banku.

Bank podał, że po sporządzeniu bilansu otwarcia według stanu na 1 stycznia 2018 r., uwzględniającego wdrożenie IFRS 9, współczynniki wypłacalności w ujęciu skonsolidowanym kształtują się następująco:

– CET I 10,71%, wymóg 9,97%, +0,74 pkt proc. powyżej wymogu regulacyjnego,
– Tier I 10,71%, wymóg 11,58%, -0,87 pkt proc. poniżej wymogu regulacyjnego,
– TCR 13,62%, wymóg 13,73%, -0,11 pkt proc. poniżej wymogu regulacyjnego.

Z kolei współczynniki wypłacalności w ujęciu jednostkowym wynoszą odpowiednio:

– CET I 10,84%, wymóg 9,98%, +0,86 pkt proc. powyżej wymogu regulacyjnego,
– Tier I 10,84%, wymóg 11,60%, -0,76 pkt proc. poniżej wymogu regulacyjnego,
– TCR 13,79%, wymóg 13,75%, +0,04 pkt proc. powyżej wymogu regulacyjnego.

„Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację zarząd banku niezwłocznie podejmie dodatkowe działania mające na celu spełnienie nowych wymogów regulacyjnych. Wśród różnych działań bank planuje podwyższenie kapitału zakładowego poprzez przeprowadzenie emisji nowych akcji. Grupa BNP Paribas zapewniła zarządowi banku wsparcie w realizacji planowanych działań zmierzających do osiągnięcia wymaganych współczynników kapitałowych” – czytamy dalej w komunikacie.

Podwyższenie kapitału w ciągu 6 miesięcy

Bank podał, że podwyższenie kapitału powinno zostać zrealizowane w ciągu najbliższych 6 miesięcy pod warunkiem uzyskania zgód wymaganych prawem.

„Jednocześnie bank dopełni wymogów prawa wynikających z Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w sektorze finansowym” – podsumowano.

Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.

Źródło: ISBnews