Autor: AB

Andrzej Stanisław Kaleta
BANK 2024/05

Bankowość i Finanse | Wywiad Miesiąca | Złoty wiek naszej przedsiębiorczości

Skok, jaki w tej dziedzinie wykonała Polska, jest bez precedensu. Dotyczy to zarówno małego biznesu, jak i dużych firm. Dorobiliśmy się niewątpliwie wielu krajowych czempionów.
Ich działalność to ewidentne pasmo sukcesów. Należy jednak pamiętać, że polskie firmy
znalazły się w przełomowym momencie. Dziś bowiem trzeba szukać nowego modelu rozwoju. Potrzebne są takie procesy, jakie zachodzą w firmach ze światowej czołówki – podkreśla
prof. d  hab. Andrzej Stanisław Kaleta w rozmowie z Pawłem Jabłońskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2024/05

Bankowość i Finanse | Ochrona Środowiska – Deloitte | Dekarbonizacja portfela kredytowego – nowe wyzwanie stojące przed instytucjami finansowymi

Postępujące w szybkim tempie zmiany klimatyczne i degradacja środowiska to obecnie kluczowe wyzwania współczesnego świata. Ich powstrzymanie wymaga szeroko zakrojonych działań. Opracowanie strategii dekarbonizacji przedsiębiorstwa staje się zatem obowiązkiem, zwłaszcza gdy chodzi o zredukowanie emisji gazów cieplarnianych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Napis: fraud, oszustwo, wyłudzenia
BANK 2024/04

Bankowość i Finanse | Bezpieczeństwo – BIK S.A. | Nie igraj z wyłudzeniami

Fraudy i oszustwa kredytowe stanowią jeden z głównych problemów trapiących branżę finansową. Aby ograniczyć straty spowodowane aktywnością przestępców, dostawcy usług finansowych ustawicznie udoskonalają tak procesy, jak i środki techniczne zapewniające jak najwyższy poziom ochrony. Jednak warunkiem powodzenia wszelkich działań na rzecz bezpieczeństwa we współczesnym świecie jest wymiana informacji o zagrożeniach, jak również edukacja obywateli i przedsiębiorców odnośnie bezpiecznego funkcjonowania w przestrzeni cyfrowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2024/04

Raport Specjalny | Cyberbezpieczeństwo – Alma S.A. | Sekretna supermoc kwantów, czyli rewolucja w bezpieczeństwie danych

Wraz z nieustannym rozwojem technologii cyfrowych znaczenie bezpieczeństwa danych stale rośnie. W odpowiedzi na coraz większe zagrożenia kryptografia ewoluuje, aby sprostać wymaganiom współczesnego świata. Tradycyjne metody kryptografii, takie jak algorytmy symetryczne i asymetryczne, odgrywały kluczową rolę w zabezpieczaniu komunikacji oraz danych przez wiele lat. Jednakże w obliczu ciągłego postępu technologicznego, zwłaszcza w dziedzinie komputerów kwantowych, pojawia się konieczność opracowania innowacyjnych rozwiązań.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2024/03

Bankowość i Finanse | Emerytury | Cały czas trzeba uświadamiać, edukować i informować

Trzeba uświadamiać obywateli, skąd biorą się emerytury i kto musi na nie pracować, ale także w wymiarze indywidualnym: od czego zależeć będzie twoja emerytura. Przekonywać, że trzeba pracować na oskładkowanych umowach, wydłużać aktywność zawodową, oszczędzać w programach dodatkowych, dobrowolnych – mówi prof. Gertruda Uścińska, była prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rozmawiał z nią Paweł Jabłoński.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2024/03

Raport Specjalny | Trendy Bankowości 2024 – Deloitte | Ewolucja finansów: BIK we współpracy z Deloitte tworzą pionierską platformę ESG dla sektora bankowego. Dlaczego ta innowacja jest tak ważna?

W dobie zmian regulacyjnych, związanych z Europejskim Zielonym Ładem, a także narastającej świadomości ekologicznej oraz społecznej odpowiedzialności, współczesny sektor finansowy stoi przed wyzwaniami, które wymagają nie tylko refleksji, lecz przede wszystkim podjęcia konkretnych działań w ramach organizacji. Banki oraz inne podmioty finansowe uświadamiają sobie wagę integracji zasad zrównoważonego rozwoju z procesami wewnętrznymi, systemem zarządzania ryzykiem oraz strategią organizacji. Jednocześnie, sektor finansowy ma mieć wpływ na transformację przedsiębiorstw niefinansowych poprzez przekierowanie finansowania w kierunku zrównoważonych inwestycji.

CZYTAJ WIĘCEJ
Małgorzata Zaleska
BANK 2024/02

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Należy myśleć o przyszłości, a nie o tu i teraz

Biorąc pod uwagę długi horyzont czasu propozycja modyfikacji programu 800+ jest kusząca z wielu punktów widzenia. Dla jego beneficjentów oznacza bowiem możliwość odłożenia pieniędzy na przyszłe potrzeby, np. wkład własny kredytu hipotecznego, edukację i rozwój osobisty, dbanie o zdrowie czy nawet zabezpieczenie emerytalne. Rozwiązanie takie jest korzystne także z punktu widzenia naszego państwa, jego systemu emerytalnego i rynku kapitałowego czy bankowego, chociażby poprzez zwiększenie długoterminowych źródeł finansowania – podkreśla prof. Małgorzata Zaleska w rozmowie z Pawłem Jabłońskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2024/01

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Nie można widzieć tylko czubka swojego nosa

Przyszłość Polski i naszego PKB będzie kształtowana przez efekty myślenia abstrakcyjnego, badań naukowych, patentów i innowacyjności polskich produktów. To droga i klucz do bogactwa narodu i do dalszego budowania szacunku do Polski i Polaków na arenie międzynarodowej. Jak słusznie mówił śp. profesor Antoni Kukliński, należy budować potęgę państwa na wiedzy a nie na wieprzowinie – podkreśla prof. dr hab. Sławomir Krzysztof Juszczyk w rozmowie z Pawłem Jabłońskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
Prof. Grzegorz Kołodko,
Gospodarka

Rady prof. Grzegorza Kołodko dla nowego rządu

„Wielce pożądane, jeśli nie wręcz konieczne jest stworzenie stanowiska, które nazwałbym Głównym Ekonomistą Rzeczypospolitej Polskiej, który poza premierem pełniłby kluczową rolę w rządzie. To może być równocześnie minister finansów, który wszakże nie powinien być traktowany jako główny księgowy Rzeczpospolitej” – mówi prof. Grzegorz Kołodko w wywiadzie w najnowszym numerze Miesięcznika Finansowego BANK. Publikujemy krótki fragment tej rozmowy, którą przeprowadził Paweł Jabłoński.

CZYTAJ WIĘCEJ
r Błażej Lepczyński z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
BANK 2023/11

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Wyeliminujmy zaszłości historyczne i rozwijajmy listy zastawne

Obciążeniem dla polskich banków są ciągle nierozwiązane problemy historyczne na czele z kredytami frankowymi, rola listów zastawnych w refinansowaniu portfeli kredytów mieszkaniowych powinna wzrosnąć w perspektywie kilkuletniej, bo bez nich trudno sobie wyobrazić zrównoważony rozwój polskiej bankowości hipotecznej – mówi dr Błażej Lepczyński z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Rozmawiał z nim Paweł Jabłoński.

CZYTAJ WIĘCEJ
Gospodarka

Od czego zacząć naprawianie polskiej gospodarki?

O tym jakich zmian potrzebuje polska gospodarka z dr. hab. Lechem Kurklińskim, profesorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Kierownikiem Zakładu Finansów Cyfrowych FINTECH w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Przewodniczącym Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Polskiej Bankowości przy ZBP rozmawiał Paweł Jabłoński. Prezentujemy fragment wywiadu, który w całości jest dostępny w Miesięczniku Finansowym BANK.pl

CZYTAJ WIĘCEJ
prof. Alojzy Nowak, rektor UW
Gospodarka | Technologie i innowacje

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego o udziale szkół wyższych w przemianach gospodarczych kraju

W najnowszym numerze Miesięcznika Finansowego BANK prof. dr hab. Alojzy Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego w wywiadzie udzielonym Pawłowi Jabłońskiemu mówi między innymi o tym, jaką rolę powinny pełnić uczelnie wyższe w przemianach gospodarczych Polski. Przedstawiamy fragment tego wywiadu, w którym poruszono także inne tematy dotyczące gospodarki naszego kraju.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/06

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Przed nami jeszcze wiele wyzwań

Jest za wcześnie, aby zakładać, że ta nasza pogoń za rozwiniętymi krajami na pewno zakończy się sukcesem. Problemem staje się obecnie projekcja wydarzeń dotyczących bezpieczeństwa nie tylko Polski, ale i świata. Jeśli założymy wariant optymistyczny, że wojna w Ukrainie czy inne konflikty geopolityczne znajdą pokojowe rozwiązania, to przyszłość polskiej gospodarki oceniam umiarkowanie optymistycznie – mówi prof. dr hab. Alojzy Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, w rozmowie z Pawłem Jabłońskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/05

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Obym był fałszywym prorokiem

Gdybym miał doradzać, jak poprawić naszą sytuację gospodarczą, to powiedziałbym, żeby jak najszybciej uregulować stosunki z Unią i pozyskać stamtąd jak największe wsparcie finansowe. Ogromnie ułatwiłoby to nam działania antyinflacyjne. Niestety, obawiam się, że w najbliższych przedwyborczych miesiącach nic dobrego w tej sprawie się nie wydarzy. I powtarzam: obym był fałszywym prorokiem – mówi prof. dr hab. Andrzej Koźmiński. Rozmawiał z nim Paweł Jabłoński.

CZYTAJ WIĘCEJ
Jakub Rabong, Architekt rozwiązań biznesowych VSoft.
Komentarze ekspertów

Wpływ zmiany stawki WIBOR na WIRON w ujęciu IT

Każda zmiana wpływająca m.in na procesy kredytowe, musi zostać poprzedzona analizą i oceną wpływu modyfikacji na istniejące rozwiązania systemowe. Należy także oszacować wpływ na toczące się inicjatywy/projekty, które dotyczą dodania nowego wskaźnika lub zamiany wskaźnika WIBOR na WIRON. Miejsc, w których wykorzystujemy wskaźnik WIBOR jest wiele i dotyczą wielu segmentów klientów, etapów w procesie i kanałów dystrybucji. Mają one również wpływ na kształt szablonów dokumentów oraz np. na przeliczenia reguł wykorzystywanych w procesach automatycznego monitorowania transakcji. Analiza wpływu zmiany jest więc wieloobszarowa i dotyka wielu miejsc w procesach.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/04

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Zła polityka jest trochę jak łagodny nowotwór

Można długo z nim żyć, nie zdając sobie sprawy z coraz gorszego zdrowia. Ale gdy diagnoza już się pojawi, to zwykle jest za późno, by nawet przy bardzo bolesnej i kosztownej kuracji szybko wyjść na prostą – podkreśla dr Maciej Bukowski, adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim, prezes think tanku WiseEuropa. O polskiej gospodarce rozmawiał z nim Paweł Jabłoński.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 76