Raport Specjalny | Trendy Bankowości 2024 | Państwo zabiera bankom więcej niż wszyscy ich deponenci

Raport Specjalny | Trendy Bankowości 2024 | Państwo zabiera bankom więcej niż wszyscy ich deponenci
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wygląda na to, że po kilku latach dokręcania przez władze śruby podatków i opłat obciążających wyniki sektora bankowego przyjdzie opamiętanie. Nie oznacza to, że sytuacja diametralnie się poprawi, ale przynajmniej nie powinna się pogarszać.

W 2023 r. suma opłat, podatków i dodatkowych rezerw tworzonych przez banki na polecenie różnych instytucji państwowych wyniosła ok. 42–48 mld zł. Ub.r. był pod tym względem dużo kosztowniejszy niż wcześniejszy (ok. 34 mld zł). Wartość danin pobieranych przez instytucje państwowe od sektora bankowego jest porównywalna z odsetkami płaconymi przez banki wszystkim deponentom.

Kosztowne kredyty frankowe

Głównym powodem wzrostu obciążeń banków jest konieczność tworzenia wysokich rezerwy na kredyty frankowe, co było w dużej mierze skutkiem polityki państwa. Wstępną wartość tych rezerw Związek Banków Polskich szacuje na 19–25 mld zł. Choć, oczywiście, ostateczna wartość po audytowaniu wyników może się zmienić, i to raczej nie w dół. W 2023 r. wartość odpisów na te rezerwy wynosiła ok. 7 mld zł.

Składki na BFG nie rosną

W momencie przygotowywania tego artykułu tegoroczne składki banków na Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie były jeszcze znane. Przewidywano pewne ich powiększenie w stosunku do minionego roku, proporcjonalnie do powiększenia się bazy depozytów, która w czasach wysokich stóp rośnie dość znacznie.

W 2023 r. składki na BFG wyniosły 1,45 mld zł, co w porównaniu do poprzedniego roku było zdecydowanie niższą kwotą. Wówczas obok składek największe banki wyłożyły dodatkowo 3,47 mld zł na System Ochrony Banków Komercyjnych (SOBK), czyli na restrukturyzację Getin Banku.

Podatek od aktywów bankowych

Danina wymyślona przez poprzednią koalicję rządzącą pozostaje w tym roku w swojej dotychczasowej formie. Jednak ZBP postuluje wprowadzenie w niej szeregu zmian. Chodzi m.in. o to, by ten podatek przestał mieć charakter kary dla najszybciej rozwijających się. Im bank więcej skredytuje firm czy ludzi, tym płaci więcej. Te instytucje, które zamiast wspierać gospodarkę kredytami, kupują skarbowe obligacje, są chronione przed tą daniną. By zmienić tę sytuację, trzeba wprowadzić nową podstawę naliczania podatku, tak by nie obciążał on działalności kredytowej. Dlatego proponuje się powiązanie go z wynikami finansowymi banków. Jeżeli nie uda się wprowadzić tej zmiany, to warto zastanowić się nad ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK