Europejska Federacja Bankowa i EBC mają różne opinie w sprawie wymogów kapitałowych

Europejska Federacja Bankowa i EBC mają różne opinie w sprawie wymogów kapitałowych
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Europejska Federacja Bankowa opublikowała raport sporządzony na zlecenie Federacji przez amerykańską firmę konsultingową Oliver Wyman, pokazujący nie najlepszą kondycję banków europejskich, zwłaszcza w porównaniu z amerykańskimi.

 – Od czasu światowego kryzysu finansowego podjęto znaczące kroki w celu wzmocnienia ram regulacyjnych UE w zakresie bankowości. Siła systemu bankowego UE pozwoliła bankom przetrwać katastrofalne skutki kryzysu związanego z COVID-19 stosunkowo bez strat – czytamy w raporcie.

Jednak, zdaniem ekspertów z Oliver Wyman sektor bankowy w Unii Europejskiej nie generuje odpowiednio wysokich zysków z kapitału, podczas gdy konkurenci z USA powrócili do poziomu rentowności sprzed kryzysu.

Było to spowodowane otoczeniem gospodarczym charakteryzującym się stosunkowo słabym wzrostem w strefie euro, późnymi reakcjami politycznymi na kryzys zadłużenia w strefie euro, dużą fragmentacją, relatywnie małą skalą sektora bankowego oraz długim okresem ujemnych stóp procentowych, które obniżyły zyski banków w okresie, w którym musiały one wzmocnić bufory kapitałowe.

Czytaj także: Polskie banki na samym dnie finansowej mapy świata pod względem rentowności>>>

Banki europejskie utrzymują zbyt duże nadwyżki kapitału?

Nie została dokończona budowa Unii Bankowej. Utrzymują się ograniczenia polityczne i regulacyjne, które uniemożliwiają tworzenie modeli biznesowych banków uniwersalnych działających w sposób transgraniczny. Istnieją bowiem ograniczenia dotyczące transferów płynności w ramach Unii Europejskiej.

Różnica w kosztach wynikających z regulacji bankowych w UE w porównaniu z podobnymi bankami w USA powoduje, że wskaźnik ROE (zwrot z kapitału własnego) jest w EU mniejszy o 0,8-1,0 pkt proc.

Organy regulacyjne w UE mają większą swobodę niż w USA w określaniu wymogów kapitałowych i europejskie przepisy w tej dziedzinie są mniej przejrzyste.

Wynikająca z tego niepewność jest jednym z powodów, dla których banki UE mają tendencję do utrzymywania nadwyżki kapitału.

Stanowisko EBC

W sumie banki w UE mają wyższe wymogi kapitałowe niż banki w USA: 10,6% w porównaniu z 9,9% dla kapitału podstawowego Tier 1.

Przyszłe zadania wynikające z pełnego wdrożeniem Bazylei III i dopłat kapitałowych związanych z klimatem będą dla banków w Unii bardziej uciążliwe niż w USA.

Ponadto banki UE mają prawie dwukrotnie wyższe składki na rzecz funduszy depozytowych i funduszy naprawczych w porównaniu z podobnymi podmiotami w USA.

„Decydenci polityczni powinni podwoić wysiłki na rzecz dokończenia budowy unii bankowej i unii rynków kapitałowych” – konkluduje raport.

Europejski Bank Centralny  odrzucił w piątek 27 stycznia wezwania do złagodzenia wymogów kapitałowych w celu zwiększenia akcji kredytowej i zrównania sytuacji ich z amerykańskimi rywalami.

EBC nie zgadza się z opinią, że pożyczkodawcy z UE znajdują się w niekorzystnej sytuacji regulacyjnej lub nadzorczej w porównaniu z bankami amerykańskimi.

„Wątpliwe jest również, aby niższe wymogi kapitałowe prowadziły do ​​wzrostu akcji kredytowej, natomiast niski poziom kapitału prowadzi banki do nagłego ograniczenia akcji kredytowej w czasie kryzysu, pogłębiając w ten sposób niekorzystny wpływ na gospodarkę” – stwierdzili przedstawiciele EBC.

Źródło: BANK.pl