Sabina Załupska

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Męcinie.
Bankowość spółdzielcza | Edukacja finansowa

Bank Spółdzielczy w Limanowej – lekcja bankowości dla najmłodszych

Bank Spółdzielczy w Limanowej, jako instytucja wspierająca inicjatywy związane z edukacją dzieci i młodzieży, zawsze z entuzjazmem odpowiada na zaproszenia ze szkół, które są zainteresowane przeprowadzeniem lekcji z zakresu bankowości. Tak właśnie stało się 28 września 2023 roku, kiedy to przedstawiciele Banku, na zaproszenie Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Męcinie, wzięli udział w spotkaniu z uczniami, poinformował Bank.

CZYTAJ WIĘCEJ
Dom Seniora „Nad Młynem”
Bankowość spółdzielcza

Dom Seniora „Nad Młynem”, inwestycja zrealizowana przy współudziale Banku Spółdzielczego w Limanowej

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest strategią, zgodnie z którą Bank Spółdzielczy w Limanowej buduje swoje relacje z otoczeniem uwzględniając interesy społeczne i relacje z różnymi grupami interesariuszy. Działając w tej konwencji wsparł budowę Domu Seniora „Nad Młynem” – inicjatywę i marzenie Państwa Agnieszki Cyrta-Klimowskiej i Łukasza Klimowskiego.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2016/12

Spółdzielczość: SKO w opinii nauczycieli – opiekunów

Szkolna Kasa Oszczędności, nawiązując do wieloletnich doświadczeń i tradycji bankowości spółdzielczej, stanowi niezwykle przydatny element praktycznej edukacji ekonomicznej, realizowanej w jednostkach systemu oświaty. Mocną stroną tej formy jest integrowanie młodzieży szkolnej wokół idei oszczędzania i działania dla wspólnego dobra. A także zapoznawanie jej z aspektami działalności bankowej oraz pogłębianie identyfikacji z lokalną społecznością.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1