Ministerstwo Finansów

Bankowość | Finanse i gospodarka | Kadry

Komunikat z 225. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 5 sierpnia 2014 r.

knf.01.400x267W dwieście dwudziestym piątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

  • Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
  • Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów,
  • Pan Jacek P. Męcina – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej1.
CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Osłabienie gospodarki

morawski.ignacy.fm.pbc.bank.01.267x400Dziś o 10.00 w Polsce dane o sprzedaży detalicznej, o których więcej piszę na kolejnej stronie. GUS poda również dane o bezrobociu – ze wstępnych informacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w czerwcu 12,1 proc. Poza tym, dzień będzie spokojny pod względem publikacji makro.
Ministerstwo Finansów sprzeda dziś obligacje WZ0119 i PS0719 łącznie za 3-5 mld zł.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Rynek pożyczek wymaga rozsądnej regulacji

checinski.jaroslaw.profi.credit.01.250x336Na początku maja Rada Ministrów przyjęła wytyczne do projektu ustawy, której celem jest uregulowanie rynku pożyczek. Stworzenie prawa, które będzie chroniło konsumentów poszukujących szybkiego dostępu do gotówki poza sektorem bankowym to szczytne, lecz niezwykle trudne zadanie. Obecne propozycje Ministerstwa Finansów niestety mogą bardziej zaszkodzić klientom firm pożyczkowych, niż im pomóc.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Indeksy koniunktury GUS ustabilizowały się

morawski.ignacy.fm.pbc.bank.01.267x400Dziś o 10.00 w Polsce dane o sprzedaży detalicznej, o których więcej piszę na kolejnej stronie. GUS poda również dane o bezrobociu – ze wstępnych informacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w czerwcu 12,1 proc. Poza tym, dzień będzie spokojny pod względem publikacji makro.
Ministerstwo Finansów sprzeda dziś obligacje WZ0119 i PS0719 łącznie za 3-5 mld zł.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Początek tygodnia bez zaskoczeń

bachert.joanna.pko.bp.03.400x267Sesję poniedziałkową na rynku głównej pary walutowej rozpoczęliśmy od lekkiej przeceny wspólnej waluty wobec dolara. Nominalnie kurs EUR/USD spadł poniżej 1,352 nie mieniając jednak technicznego obrazu pary. W tym samym czasie złoty również lekko tracił wobec głównych walut, jednak nominalnie kurs EUR/PLN nie przełamał zeszłotygodniowego szczytu (wyznaczonego po inf. o zestrzeleniu malezyjskiego samolotu pasażerskiego nad wschodnią Ukrainą) na poziomie 4,1564. Popołudniowa korekta sprowadziła obydwie pary walutowe w okolice zeszłotygodniowego zamknięcia.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość

ZBP: Budowa systemu poręczeniowo-gwarancyjnego pilnym wyzwaniem dla polskiej gospodarki

zbp.01.400x155W Polsce brak efektywnego systemu poręczeń kredytowych dla przedsiębiorców – oto najważniejszy wniosek z raportu na temat rynku funduszy poręczeń kredytowych, przygotowanego na zlecenie Związku Banków Polskich przez spółkę Policy & Action Group Uniconsult. Większość najbardziej efektywnych programów zakończy działalność już w przyszłym roku – los taki czeka między innymi cieszący się olbrzymią popularnością program gwarancji de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego. 

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Zmiany w VAT należy wprowadzać rozważnie i z odpowiednim vacatio legis

business.centre.club.01.400x214Zaprezentowany przez Ministerstwo Finansów projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o VAT zawiera szereg rozwiązań istotnych dla podatników. Na aprobatę zasługuje to, że resort finansów stosunkowo szybko reaguje na wskazywane zarówno przez sądy administracyjne, jak i podatników obszary wymagające zmian. Ważne jest natomiast, aby planowane zmiany – a mają one w dużej mierze charakter systemowy – zostały wprowadzone w sposób, który nie będzie powodował wątpliwości interpretacyjnych oraz nadmiernych obciążeń administracyjnych po stronie podatników. Z uwagi na zakres proponowanych zmian, należy również postulować za umożliwieniem podatnikom dostosowania się do nowych regulacji, a to wymaga odpowiednio długiego vacatio legis.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

KPF: uchwalić odrębną ustawę dla pośredników kredytu hipotecznego

inwestycja.wykres.01.400x2652 lipca odbędzie się drugie spotkanie powołanej przez Ministra Finansów,  przy Radzie Rozwoju Rynku Finansowego, Grupy Roboczej ds. implementacji dyrektywy hipotecznej. Ze względu na znaczenie tego aktu prawnego dla rynku usług finansowych, Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce reprezentują w niej trzy osoby „uzbrojone” w mocne argumenty, wypracowane w toku prac zespołu, utworzonego przez firmy członkowskie KPF z branży pośrednictwa finansowego. 

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Rozpoczynający się tydzień będzie bogaty w istotne wydarzenia

millenium.02.400x226Rozpoczynający się tydzień to między innymi posiedzenie RPP. Mimo, iż rynkowy konsensus zakłada utrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie, to lipiec, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Rady, będzie miesiącem modyfikacji komunikatu, co, w naszej ocenie, może wywołać korektę notowań SPW. Dzisiejsza sesja to natomiast publikacja przez Ministerstwo Finansów planu podaży papierów na lipiec oraz cały trzeci kwartał. Podsumowując, uważamy, iż wynik posiedzenia RPP może zapoczątkować korektę w notowaniach krajowych obligacji i nieznacznie umocnić złotego. Z kolei o kierunku notowań na międzynarodowym rynku zadecyduje wymowa czwartkowego posiedzenia ECB i piątkowych danych z amerykańskiego rynku pracy.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

Płatności Mobilne 2014: Łatwo, wszędzie, bezpiecznie

140612.fot.cpbii.zbp.marzena.stoklosa.08.1024x683Trwa jedno z największych spotkań środowiska bankowego i finansowego w 2014 r. Już po raz trzeci w jednym dniu, w jednym miejscu, pod wspólnym hasłem „Horyzonty Bankowości”, odbywają się spotkania i konferencje, w których bierze udział ponad 500 osób, w tym główni przedstawiciele sektora bankowego, władz rządowych, instytucji regulacyjno-nadzorczych, firm okołobankowych oraz środowisk naukowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Regulacja sektora pożyczkowego – najpopularniejsze pożyczki pozostaną na rynku. Mniejsza rentowność niektórych produktów

pln.01.400x267Planowana regulacja sektora pożyczkowego w minimalny sposób zaburzy aktualne funkcjonowanie tego rynku wynika z opublikowanego przez firmę doradczą PwC raportu na temat oceny wybranych skutków tej regulacji. Celem przeprowadzonego badania była przede wszystkim ocena, jaki wpływ może mieć na ten sektor wprowadzenie limitów na maksymalne koszty pozaodsetkowe, które ponosi klient.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość | Finanse i gospodarka

Powyżej 3000 euro gotówką nie zapłacisz – posłowie realizują założenia PROB

karta.platnicza.04.400x267Limit uprawniający przedsiębiorców do płacenia gotówką zostanie obniżony pięciokrotnie – z inicjatywy posłów powstaje projekt regulacji, ustalających maksymalny próg biznesowych rozliczeń gotówkowych na poziomie równowartości 3 tysięcy euro. To realizacja jednego z postulatów Programu Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, opracowanego z inicjatywy Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Propozycje zmian w Ustawie o usługach płatniczych – nowelizacja czy… kapitulacja?

Co czwarte biuro usług płatniczych łamie prawo – takie wnioski płyną z najnowszych danych Komisji Nadzoru Finansowego. Oznacza to, że pieniędzy wpłaconych w sklepie czy punkcie usługowym zajmujących się przyjmowaniem przekazów nasz kontrahent może nigdy nie otrzymać – a odzyskanie wpłaconych środków od nierzetelnego punktu może spowodować niemałe trudności. Tymczasem Ministerstwo Finansów proponuje dalszą liberalizację przepisów regulujących funkcjonowanie biur usług płatniczych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły

Ministerstwo Finansów: nowy projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym otworzy rynek dla banków

architektura.02.400x267Już niedługo do grona instytucji oferujących produkty z zakresu „odwróconej hipoteki” dołączyć mogą banki. Po przeszło dwóch latach prac Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. Tymczasem zainteresowanie rentą dożywotnią oferowaną przez fundusze hipoteczne jest stosunkowo niewielkie – przez pięć lat funkcjonowania tego modelu na polskim rynku zawarto niespełna 300 takich umów.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Aukcja spycha krótki koniec w dół

soszynski.konrad.pko.bp.02.400x274Ubogi kalendarz makro i brak przełomowych wieści z Ukrainy stopniowo podnosiły rentowności DE10Y w trakcie wtorkowego handlu. Po południu część tego ruchu została zniwelowana za sprawą niespodziewanego, korygującego przedpołudniowe wzrosty, ruchu w dół EUR/USD. W konsekwencji rentowności DE10Y zamknęły dzień 2 pb. powyżej poniedziałkowego zamknięcia, zaś US10Y na poziomach zbliżonych do poniedziałkowego wieczoru.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Prognozy rządowe nieco zbyt optymistyczne

morawski.ignacy.fm.pbc.bank.01.267x400Dziś w Polsce przetarg obligacji OK0716, PS1016 i PS1018 o łącznej wartości 6-10 mld zł. Na świecie seria publikacji wstępnych odczytów indeksów PMI- od 9.00 do 10.00 pojawią się indeksy w najważniejszych krajach strefy euro. Oczekiwania wskazują na utrzymanie stabilnych poziomów indeksów w stosunku do marca. EBC opiera swoje przekonanie o braku konieczności zmian stóp procentowych m.in. na wzroście indeksów PMI w ostatnich miesiącach, więc niespodzianki mogą ruszyć eurodolarem.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 31 Z 32