Na krajowym rynku stopy procentowej podczas wtorkowej sesji rentowności utrzymywały się na poziomach zbliżonych do poniedziałkowych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

budzicki.miroslaw.pkobp.01.258x400Na rynku stopy procentowej podczas wtorkowej sesji rentowności utrzymywały się na poziomach zbliżonych do poniedziałkowych. I tak przykładowo kwotowania 2-letnich obligacji OK0716 kończyły dzień na poziomie blisko 1,70% (-1 pb), natomiast 10-letnich DS0725 w okolicach 2,65% (-1 pb).

Na rynkach bazowych z kolei widać było wyraźną poprawę nastrojów. Na wartości zyskiwały przede wszystkim aktywa ryzykowne (akcje, obligacje państw peryferyjnych), z drugiej strony traciły aktywa bezpieczne (Bund, Treasuries). 10-letni Bund kończył dzień blisko 0,87% (2 pb powyżej poniedziałkowego zamknięcia), natomiast Treasuries w okolicach 2,22% (+3 pb.).

Naszym zdaniem wpływ na wyceny obligacji, ale też i innych aktywów, miały spekulacje według których EBC pracuje nad rozwinięciem programu skupu aktywów o papiery korporacyjne. Według nieoficjalnych wypowiedzi przywoływanych przez agencję Reuters EBC może podjąć taką decyzję już w grudniu, a rozpocząć skup na rynku wtórnym na początku 2015 r. Póki co bank centralny skupować będzie jedynie covered bonds oraz ABS-y Według plotek rynkowych w tym tygodniu doszło już do pierwszych transakcji w których stronami były instytucje finansowe strefy euro, co byłoby zgodne z naszymi oczekiwaniami. W ostatnich raportach sygnalizowaliśmy, że operacja TLTRO przeprowadzona we wrześniu nie przyniosła spodziewanych rezultatów (bardzo niski okazał się popyt ze strony sektora bankowego), a dotychczas ogłoszony skup aktywów najprawdopodobniej nie doprowadzi do pożądanego wzrostu wartości bilansu EBC. Tym samym konieczna będzie implementacja kolejnych programów.

Ministerstwo Finansów podało, że podczas czwartkowej aukcji będzie emitowało obligacje skarbowe OK0716 i PS0719 o wartości 4-6 mld PLN. Wcześniej w harmonogramie podaż określona została na poziomie 2-6 mld PLN. Spodziewaliśmy się, że MF będzie starało się wyemitować głównie 5-letnie obligacje. Wystawienie krótkich „dwulatek” może być pewnym zaskoczeniem, sugerującym, że resort finansów będzie starał się uplasować ofertę o maksymalnej wartości. Tak jak wspominaliśmy, biorąc pod uwagę wypłacane odsetki od obligacji serii DS w kwocie 7,9 mld PLN oczekiwać należy pozytywnego wyniku przetargu.

141022.ryn.proc.01.350x141022.ryn.proc.02.300x141022.ryn.proc.03.550x

Mirosław Budzicki
Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Polski