Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w lipcu 2014 r.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

obligacje.skarbowe.01.400x298Wartość sprzedaży obligacji skarbowych dla inwestorów indywidualnych w lipcu wzrosła o 45,5% w ujęciu miesięcznym. Utrzymał się trend, w którym najchętniej wybierane były dwuletnie papiery dłużne o stałym oprocentowaniu.

W lipcu br. Ministerstwo Finansów zaoferowało klientom detalicznym obligacje skarbowe o czterech terminach wykupu: 2-letnim (DOS0716), 3-letnim (TOZ0717), 4-letnim (COI0718) oraz 10-letnim (EDO0724). Wartość sprzedaży wszystkich oferowanych papierów dłużnych osiągnęła poziom 169,3 mln zł. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, największym zainteresowaniem cieszyły się obligacje o najkrótszym horyzoncie inwestycyjnym – oszczędzający dokonali ich zakupu za kwotę 128,8 mln zł, co stanowi 76,1% całkowitej lipcowej sprzedaży.

140820.obligacje.01.550x

Pomimo okresu wakacyjnego sprzedaż obligacji skarbowych w lipcu była najwyższa na przestrzeni ostatnich 5 miesięcy i wyniosła 169,3 mln zł. Największą popularnością cieszyły się dwuletnie obligacje skarbowe (76,1% całkowitej wartości sprzedaży). Ich nabywcy skorzystali z wyraźnie wyższej rentowności obligacji oszczędnościowych od obligacji handlowanych na rynku hurtowym. Pomimo korekty oprocentowania w sierpniu, aktualna dochodowość obligacji dwuletnich sprzedawanych klientom indywidualnym (2,80%) jest nadal na wyższym poziomie niż dochodowość obligacji o podobnych terminach wykupu nabywanych przez dużych inwestorów. – mówi Bogdan Klimaszewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów.

Dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym DOS0716

W lipcu 2014 roku sprzedano obligacje DOS0716 o wartości nominalnej 128,8 mln zł w tym 110 tys. zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji ustalono na poziomie 3,00%. W drodze zamiany zakupiono obligacje dwuletnie o wartości nominalnej 53,3 mln zł, co stanowiło 41,4% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

Trzyletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o zmiennej stopie procentowej TOZ0717

W lipcu 2014 roku sprzedano obligacje TOZ0717 o wartości nominalnej 10,2 mln zł, w tym 38,7 tys. zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym okresie odsetkowym (6 miesięcy) ustalono na poziomie 3,30% w skali roku. W drodze zamiany zakupiono obligacje trzyletnie o wartości nominalnej 0,7 mln zł, co stanowiło 6,5% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

Czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe COI0718

W lipcu 2014 roku sprzedano obligacje COI0718 o wartości nominalnej 17,9 mln zł, w tym 131,2 tys. zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym rocznym okresie odsetkowym ustalono na poziomie 3,50%. W drodze zamiany zakupiono obligacje czteroletnie o wartości nominalnej 6,2 mln zł, co stanowiło 34,9% całej sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

Emerytalne dziesięcioletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe EDO0724

W lipcu 2014 roku sprzedano obligacje EDO0724 o wartości nominalnej 12,5 mln zł, w tym 2,8 mln zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym rocznym okresie odsetkowym ustalono na poziomie 4,00%. W drodze zamiany zakupiono obligacje dziesięcioletnie o wartości nominalnej 0,3 mln zł, co stanowiło 2,5% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

140820.obligacje.02.550x

Źródło:  Ministerstwo Finansów