Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w sierpniu 2014 r.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

gielda.15.400x269Sierpień był kolejnym miesiącem, w którym wartość sprzedaży obligacji Skarbu Państwa wzrosła. Wciąż najpopularniejsze były obligacje dwuletnie, jednak nabywcy chętnie wybierali również papiery o dłuższym horyzoncie czasowym.

W sierpniu br. Ministerstwo Finansów oferowało klientom detalicznym cztery rodzaje obligacji skarbowych o następujących terminach wykupu: 2-letnie (DOS0816), 3-letnie (TOZ0817), 4-letnie (COI0818) oraz 10-letnie (EDO0824). Całkowita wartość sprzedaży oferowanych papierów dłużnych osiągnęła poziom 175,9 mln zł i była najwyższa na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy. Nabywcy najchętniej wybierali 2-letnie obligacje o stałym oprocentowaniu (52% całkowitej wartości sprzedaży), jednocześnie w porównaniu z poprzednimi miesiącami wyraźnie wzrosło zainteresowanie 3- i 4-letnimi papierami dłużnymi o zmiennej stopie procentowej.
140918.obl.skarb.wykres.01.900

W sierpniu sprzedaż obligacji oszczędnościowych była najwyższa od pół roku pomimo rozpoczęcia w tym miesiącu cyklu obniżania oprocentowania. Lekkie dostosowanie oprocentowania do mocno spadających rentowności na rynku hurtowym oznacza, że w sytuacji rekordowo niskich stóp procentowych obligacje oszczędnościowe pozostają atrakcyjną formą pomnażania środków. Nabywcy indywidualni mogli i ciągle mogą korzystać z bardzo preferencyjnej oferty w stosunku do inwestorów hurtowych. We wrześniu rentowność 2-letnich obligacji na rynku hurtowym jest zbliżona do 2,0%, a oprocentowanie 2-letnich obligacji oszczędnościowych wynosi 2,6%. Osoby nabywające zaś te obligacje w drodze zamiany mogą uzyskać aż 2,8% – mówi Piotr Marczak, Dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów.

Dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym DOS0816

W sierpniu 2014 roku sprzedano obligacje DOS0816 o wartości nominalnej 92 mln zł w tym 205,7 tys. zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji ustalono na poziomie 2,80%. W drodze zamiany zakupiono obligacje dwuletnie o wartości nominalnej 51,3 mln zł, co stanowiło 55,8% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

Trzyletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o zmiennej stopie procentowej TOZ0817

W sierpniu 2014 roku sprzedano obligacje TOZ0817 o wartości nominalnej 32,3 mln zł, w tym 24,2 tys. zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym okresie odsetkowym (6 miesięcy) ustalono na poziomie 3,00% w skali roku. W drodze zamiany zakupiono obligacje trzyletnie o wartości nominalnej 1,1 mln zł, co stanowiło 3,4% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

Czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe COI0818

W sierpniu 2014 roku sprzedano obligacje COI0818 o wartości nominalnej 35,6 mln zł, w tym 97,6 tys. zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym rocznym okresie odsetkowym ustalono na poziomie 3,50%. W drodze zamiany zakupiono obligacje czteroletnie o wartości nominalnej 11,3 mln zł, co stanowiło 31,7% całej sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

Emerytalne dziesięcioletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe EDO0824

W sierpniu 2014 roku sprzedano obligacje EDO0824 o wartości nominalnej 16,1 mln zł, w tym 2,87 mln zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym rocznym okresie odsetkowym ustalono na poziomie 4,00%. W drodze zamiany zakupiono obligacje dziesięcioletnie o wartości nominalnej 1,2 mln zł, co stanowiło 7,2% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

Tylko we wrześniu zakup obligacji w drodze zamiany po znacznie niższej cenie.

Ze względu na wykup specjalnej emisji Lutowej 7-ki, Ministerstwo Finansów przygotowało wyjątkową ofertę zamiany. Jest to jednorazowa promocja pozwalająca kupić nowe obligacje oferowane we wrześniu po znacznie niższej cenie wynoszącej 99,60 zł. Ta wyjątkowa oferta jest skierowana nie tylko do posiadaczy Lutowej 7-ki, ale i posiadaczy wszystkich innych obligacji oszczędnościowych, które są wykupywane we wrześniu. Niższa cena zakupu to wyższy zysk wypracowany przez nasze oszczędności. Przykładowo wrześniowe obligacje dwuletnie z oprocentowaniem 2,60%, kupione w zamianie po cenie 99,60 zł, przyniosą zysk w wysokości 2,80%.

Obligacje oferowane w sprzedaży detalicznej we wrześniu 2014 roku

140918.obl.skarb.tabela.01.900

Obligacje skarbowe
Ministerstwo Finansów
PKO Bank Polski