Globalne trendy determinują i wciąż będą kształtować sytuację na lokalnym rynku długu

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

budzicki.miroslaw.pkobp.01.258x400Poniedziałkowa sesja przyniosła lekki wzrost rentowności obligacji skarbowych. Dochodowość papierów OK0716 zwiększyła się do 1,74% (+5 pb.), natomiast DS0725 2,65% (+2 pb).

Trudno znaleźć bezpośredni powód przeceny. W poniedziałek bowiem nie zaplanowano ważniejszych publikacji danych, ale też na rynkach bazowych nie widać było silniejszych kierunkowych ruchów. Wpływu na rynek nie miała też wypowiedź E. Chojny-Duch z RPP, która sygnalizowała w wypowiedzi dla PAP, że „obniżka stóp procentowych NBP w listopadzie jest możliwa, ale nieprzesądzona”. Jej zdaniem przestrzeń do kolejnej redukcji kosztu pieniądza mocno się zmniejszyła po istotnym, głębszym od oczekiwań poluzowaniu polityki pieniężnej w październiku. Naszym zdaniem utrzymane w tym tonie ostatnie wypowiedzi członków RPP będą utrwalać trend boczny na rynku stopy procentowej, a przede wszystkim na krótkim końcu krzywej.

Najciekawszym wydarzeniem tego tygodnia na krajowym rynku długu będzie publikacja harmonogramu aukcji obligacji skarbowych przez Ministerstwo Finansów. Spodziewamy się, że podobnie jak w poprzednich miesiąca nastąpi to ostatniego dnia października. Według kalendarza na IV kw. 2014 r. resort finansów zamierza wyemitować obligacje skarbowe o wartości 8-12 mld PLN. MF wyemitowało już papiery w październiku na kwotę prawie 6 mld PLN. Biorąc pod uwagę fakt, że w tym roku odbędzie się tylko jednak aukcja regularna, to ostateczna oferta listopadowa powinna mieścić się w przedziale 2-6 mld PLN. Dodatkowo w każdym miesiącu organizowana będzie aukcja zamiany, w przypadku której jednak podaż nie jest określona. Naszym zdaniem ostatecznie MF zdecyduje się na wyemitowanie papierów o wartości podobnej do tych z ostatnich miesięcy, czyli około 3,5 mld PLN. Zatem, spodziewamy się, że cała podaż obligacji na rynku pierwotnym w listopadzie będzie zbliżona do 9-10 mld PLN (jest to też wartość, której spodziewamy się w związku z koniecznością sfinansowania przyszłorocznych potrzeb pożyczkowych). Jest to dokładnie ta sama kwota, co w październiku. Nie oznacza to jednak, że zostanie tak samo pozytywnie odebrana.

Warto zwrócić uwagę, że w poprzednim miesiącu inwestorzy otrzymali z tytułu wypłacanych odsetek środki w wysokości prawie 8 mld PLN, co wystarczało do sfinansowania nowych emisji. Do końca roku obligacje skarbowe nie będą wykupowane, ani też nie będą od nich wypłacane odsetki. Oznacza to, że na rynek pierwotny kapitał musi napłynąć. Z tego punktu widzenia publikacja planów emisyjnych może zostać odebrana negatywnie przez rynek. Resort finansów zamierza przede wszystkim wydłużać termin zapadalności emisji, co sugeruje, że silniejszy wpływ będzie widoczny na dłuższym końcu krzywej.

141028.ryn.proc.01.320x141028.ryn.proc.02.300x141028.ryn.proc.03.550x

Mirosław Budzicki
Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Polski